Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Manual: Avhandling, monografi

Inför spikningen av din avhandling ska den registreras i DiVA. I registreringen ingår att fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation, samt att ladda upp en fulltext av avhandlingen i DiVA.

Logga in i DiVA

Du loggar in i DiVA med ditt Umu-id.

Registrera avhandlingen i DiVA

I samband med registreringen kommer du även fylla i uppgifter om din disputation.

Välj publikationstyp

 • Klicka på "Lägg till publikation/Ladda upp filer".
 • Välj publikationstyp. Den här manualen behandlar typerna:
  • Doktorsavhandling, monografi
  • Licentiatavhandling, monografi
 • Klicka på "Fortsätt" för att fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation.

Författare

Klicka på "Koppla personpost" och sök på ditt Umu-id. Välj din personpost.

Om du inte har en personpost kan du skapa en genom att fylla i de obligatoriska uppgifterna ovan och sedan klicka på "Skapa personpost".

Om någon av de obligatoriska uppgifterna saknas, fyll i dessa. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Födelseår
 • Umu-id
 • Organisationstillhörighet
 • E-postadress

Titel

Ange avhandlingens titel och eventuella undertitel. Välj språk på titeln i rullisten.

Om din avhandling har en alternativ titel ska du ange den i rutan för "Alternativ titel" samt välja språk i tillhörande rullist.

Övriga uppgifter

Ange avhandlingens publiceringsår och antal sidor. Antal sidor ska vara samma som den sista numrerade sidan i avhandlingen. Bilagor räknas inte med i sidnumreringen.

Serie

Om din avhandling ingår i en serie, välj serie i rullisten och fyll i det nummer i serien som din avhandling har. Om serien inte finns i listan, fyll i fälten för "Annan serie".

Utgivare

Ange förlagsort och utgivare. För avhandlingar som ges ut av Umeå universitet, ange ”Umeå” som förlagsort och skriv ”Umeå universitet” i fältet för "Annat förlag".

Identifikatorer

Fyll i avhandlingens ISBN för den digitala versionen och välj ”Digital” i rullisten.

Om avhandlingen även ges ut i tryckt version:

Klicka på "Ytterligare ISBN", fyll i ISBN för den tryckta versionen och välj "Tryckt" i rullisten.

Mer information om permanenta identifikatorer för publikationer:

Permanenta identifikatorer för publikationer och data

Nationell ämneskategori

Klicka på "Välj nationell ämneskategori" och välj den eller de ämneskategori/-er som bäst beskriver innehållet i din avhandling. Välj så specifik kategori som möjligt (klicka på plustecknet för att se fler nivåer).

Om du vill ta bort en vald kategori klickar du på det röda krysset till höger om kategorin.

Forskningsämne

Välj ett eller flera forskningsämnen (ej obligatoriskt men ökar publikationens sökbarhet och därmed spridning).

Nyckelord

Välj språk i rullisten och ange nyckelord i fritext. Nyckelorden ska separeras med kommatecken.

Om du vill ange nyckelord på flera språk, klicka på "Nyckelord på annat språk".

Abstract

Fyll i avhandlingens abstract och välj språk i rullisten.

Läs igenom och kontrollera att texten ser ut som den ska. Se särskilt efter så att alla mellanslag och styckeindelningar finns med och att det inte har tillkommit några tecken som inte ska vara med. Om styckeindelningen ser ut som den ska så finns det "luft", ett mellanrum, mellan två stycken.

Om du vill ange abstract på fler språk, klicka på "Ytterligare abstract".

Handledare

Fyll i uppgifter om dina handledare och bihandledare. Klicka på "Ytterligare handledare" för att lägga till bihandledare. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Akademisk titel
 • Umu-id (för handledare anknutna till Umeå universitet)
 • Organisationstillhörighet (om handledaren är anknuten till ett annat lärosäte, fyll i fältet för "Annan organisation")

Opponent

Fyll i uppgifter om opponenten. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter om opponenten som finns på spikbladet. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Akademisk titel
 • Organisationstillhörighet

Disputation

Fyll i uppgifter om din disputation. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter om disputationen som finns på spikbladet.

 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet och välj datum och tid för disputationen
 • Välj språk för disputationen i rullisten
 • Ange lokal för disputationen
 • Ange ort för disputationen
 • Välj lärosäte för disputationen i rullisten

Examen

Välj examen i rullisten. Vald examen ska överensstämma med den examen som angetts på spikbladet.

När du har fyllt i alla uppgifter om avhandlingen, klicka på "Fortsätt".

Ladda upp filer

Du ska nu ladda upp spikbladet och en fulltext av avhandlingen. Formatet på filerna ska vara PDF. Om du vill - och det inte finns upphovsrättsliga hinder - kan du också ladda upp avhandlingens framsida som presentationsbild i DiVA.

Ladda upp avhandlingen

 • Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”
 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07.00
 • Välj filtyp ”fulltext” och format ”pdf” i respektive rullist
 • Klicka på Bläddra och ladda upp avhandlingen.

Ladda upp spikbladet

 • Klicka på Ladda upp fler filer
 • Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”
 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07.00
 • Välj filtyp ”spikblad” och format ”pdf” i respektive rullist
 • Klicka på Bläddra och ladda upp spikbladet

Ladda upp presentationsbild

Om du vill - och det inte finns upphovsrättsliga hinder - kan du ladda upp avhandlingens framsida som presentationsbild i DiVA (se exempel på nästa sida). 

 • Klicka på Ladda upp fler filer
 • Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”
 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07.00
 • Välj filtyp ”presentationsbild” och format ”jpeg” eller ”png” i respektive rullist
 • Klicka på Bläddra och ladda upp avhandlingens framsida

Om du inte vill ladda upp en presentationsbild, gå direkt till nästa steg "Godkänn publicering i DiVA".

Godkänn publicering i DiVA

När du har laddat upp alla filer ska du godkänna att de publiceras i DiVA.

 • Klicka på publiceringsvillkoret och läs igenom det
 • Bocka i rutan för att godkänna publiceringsvillkoret
 • Klicka på "Fortsätt" för att kontrollera dina uppgifter och slutföra registreringen.

Granska/Publicera

Innan du skickar in din avhandling ska du kontrollera din registrering.

 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om du vill ändra något, klicka på "Ändra uppgifter" eller "Tillbaka" för att gå tillbaka och genomföra ändringarna
 • Kontrollera att avhandlingen och eventuell presentationsbild är uppladdade och att det går att öppna filerna (klicka på länken för respektive fil)
 • Klicka på "Skicka in"

Observera att när du har skickat in din avhandling kan du inte längre själv göra ändringar i posten. Om du behöver ändra eller komplettera något, kontakta biblioteket.

Efter registreringen

När du har skickat in din avhandling kommer du att få ett mejl med en bekräftelse på att din avhandling har registrerats i DiVA. I bekräftelsemejlet finns också den permanenta länken till din avhandling i DiVA (den länk som du ska ange i pressmeddelandet om din avhandling). Observera att länken börjar fungera först på din spikningsdag.

Innan din avhandling publiceras i DiVA kommer Publiceringsteamet att granska din registrering. Om vi har några frågor, eller om några uppgifter behöver kompletteras, kontaktar vi dig.

Din avhandling blir publicerad och synlig i DiVA på din spikningsdag.

Ladda ner manual som .pdf

Sidan går också att skriva ut eller spara som pdf via webbläsarens utskriftsalternativ.

En manual som även innehåller bilder finns att ladda ner i pdf-format:

Manual registrera och publicera monografisk avhandling.pdf (1.1 MB)

Vanliga frågor och kontakt

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du som är doktorand svar på frågor kring avhandlingar, spikning, ISBN, ISSN med mera.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.