Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Manual: Avhandling, sammanläggning

Inför spikningen av din avhandling ska avhandlingens kappa (ramberättelse) och delarbeten (artiklar och manuskript) registreras i DiVA. I registreringen ingår att fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation, samt att ladda upp en fulltext av kappan och spikbladet i DiVA.

Logga in i DiVA

Du loggar in i DiVA med ditt Umu-id.

Kontrollera dina delarbeten

Kontrollera om dina delarbeten finns registrerade i DiVA och att uppgifterna om dem stämmer. Alla delarbeten, både publicerade artiklar och manuskript, ska registreras i DiVA och länkas till kappan.

Publicerade delarbeten

Delarbeten som är publicerade kan du antingen registrera manuellt eller importera från en annan databas. Manualer för detta hittar du på sidan Publicering i DiVA.

Om du behöver ändra eller komplettera uppgifter om något av dina delarbeten:

 • Klicka på "Ändra/Radera post" och sök fram delarbetet.
 • Klicka på delarbetet, gör ändringarna och spara posten.

Kontakta biblioteket om du inte kan göra ändringar i registreringen av delarbetet.

När alla delarbeten är registrerade i DiVA och uppgifterna om dem stämmer, gå vidare till rubriken "Registrera kappan i DiVA".

Manuskript

Vid registrering av manuskript ska du fylla i följande fält:

 • författare
 • titel
 • nationell ämneskategori.

Övriga fält ska lämnas tomma och inga filer ska laddas upp.

Registrera kappan i DiVA

När alla delarbeten är registrerade i DiVA ska du registrera kappan (ramberättelsen) och länka delarbetena till den. I samband med registreringen kommer du även fylla i uppgifter om din disputation.

Välj publikationstyp

 • Klicka på "Lägg till publikation/Ladda upp filer".
 • Välj publikationstyp. Den här manualen behandlar typerna:
  • Doktorsavhandling, sammanläggning
  • Licentiatavhandling, sammanläggning
 • Klicka på "Fortsätt".

Länka delarbeten

Du ska nu söka fram dina delarbeten och länka dem till kappan. Du kan antingen söka fram alla delarbeten på en gång genom att söka på ditt namn eller Umu-id, eller söka fram ett delarbete åt gången genom att söka på titel.

 • Skriv ditt namn, Umu-id eller delarbetets titel i rutan Sök delarbete i DiVA och klicka på Sök
 • Bocka för dina delarbeten och klicka på "Lägg till".

De delarbeten som du lagt till listas under "Lista delarbeten".

 • Kontrollera att alla delarbeten finns med i listan.
 • Sortera delarbetena i samma ordning som de är i avhandlingen. Du kan ändra ordning genom att klicka på pilarna till vänster om delarbetet. Om du vill ta bort ett delarbete klickar du på det röda krysset till höger om delarbetet.
 • Klicka på "Fortsätt".

Författare

Klicka på "Koppla personpost" och sök på ditt Umu-id. Välj din personpost.

Om du inte har en personpost kan du skapa en genom att fylla i de obligatoriska uppgifterna ovan och sedan klicka på "Skapa personpost".

Om någon av de obligatoriska uppgifterna saknas, fyll i dessa. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Födelseår
 • Umu-id
 • Organisationstillhörighet
 • E-postadress

Titel

Ange avhandlingens titel och eventuella undertitel. Välj språk på titeln i rullisten.

Om din avhandling har en alternativ titel ska du ange den i rutan för "Alternativ titel" samt välja språk i tillhörande rullist.

Övriga uppgifter

Ange avhandlingens publiceringsår och antal sidor. Antal sidor ska vara samma som den sista numrerade sidan i avhandlingen. Bilagor och delarbeten räknas inte med i sidnumreringen.

Serie

Om din avhandling ingår i en serie, välj serie i rullisten och fyll i det nummer i serien som din avhandling har. Om serien inte finns i listan, fyll i fälten för "Annan serie".

Utgivare

Ange förlagsort och utgivare. För avhandlingar som ges ut av Umeå universitet, ange ”Umeå” som förlagsort och skriv ”Umeå universitet” i fältet för "Annat förlag".

Identifikatorer

Fyll i avhandlingens ISBN för den digitala versionen och välj ”Digital” i rullisten.

Om avhandlingen även ges ut i tryckt version:

Klicka på "Ytterligare ISBN", fyll i ISBN för den tryckta versionen och välj "Tryckt" i rullisten.

Nationell ämneskategori

Klicka på "Välj nationell ämneskategori" och välj den eller de ämneskategori/-er som bäst beskriver innehållet i din avhandling. Välj så specifik kategori som möjligt (klicka på plustecknet för att se fler nivåer).

Om du vill ta bort en vald kategori klickar du på det röda krysset till höger om kategorin.

Forskningsämne

Välj ett eller flera forskningsämnen (ej obligatoriskt men ökar publikationens sökbarhet och därmed spridning).

Nyckelord

Välj språk i rullisten och ange nyckelord i fritext. Nyckelorden ska separeras med kommatecken.

Om du vill ange nyckelord på flera språk, klicka på "Nyckelord på annat språk".

Abstract

Fyll i avhandlingens abstract och välj språk i rullisten.

Läs igenom och kontrollera att texten ser ut som den ska. Se särskilt efter så att alla mellanslag och styckeindelningar finns med och så att det inte har tillkommit några tecken som inte ska vara med. Om styckeindelningen ser ut som den ska så finns det "luft", eller ett mellanrum, mellan två stycken.

Om du vill ange abstract på fler språk, klicka på "Ytterligare abstract".

Handledare

Fyll i uppgifter om dina handledare och bihandledare. Klicka på "Ytterligare handledare" för att lägga till bihandledare. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Akademisk titel
 • Umu-id (för handledare anknutna till Umeå universitet)
 • Organisationstillhörighet (om handledaren är anknuten till ett annat lärosäte, fyll i fältet för "Annan organisation")

Opponent

Fyll i uppgifter om opponenten. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter om opponenten som finns på spikbladet. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Akademisk titel
 • Organisationstillhörighet

Disputation

Fyll i uppgifter om din disputation. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter om disputationen som finns på spikbladet.

 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet och välj datum och tid för disputationen
 • Välj språk för disputationen i rullisten
 • Ange lokal för disputationen
 • Ange ort för disputationen
 • Välj lärosäte för disputationen i rullisten

Examen

Välj examen i rullisten. Vald examen ska överensstämma med den examen som angetts på spikbladet.

När du har fyllt i alla uppgifter om kappan, klicka på "Fortsätt".

Ladda upp filer

Du ska nu ladda upp kappan och spikbladet. Om du vill - och det inte finns upphovsrättsliga hinder - kan du också ladda upp avhandlingens framsida som presentationsbild i DiVA.

Ladda upp kappan

 • Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”
 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07.00
 • Välj filtyp ”fulltext” och format ”pdf” i respektive rullist, filen behöver inte namnges.
 • Klicka på "Bläddra" och ladda upp kappan.

OBS! Det är endast kappan (ramberättelsen) som ska laddas upp, inga delarbeten ska finnas med i den uppladdade filen.

Ladda upp spikbladet

 • Klicka på "Ladda upp fler filer"
 • Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”
 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07.00
 • Välj filtyp ”spikblad” och format ”pdf” i respektive rullist
 • Klicka på "Bläddra" och ladda upp spikbladet

Ladda upp presentationsbild

Om du vill - och det inte finns upphovsrättsliga hinder - kan du ladda upp avhandlingens framsida som presentationsbild i DiVA.

 • Klicka på "Ladda upp fler filer".
 • Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”.
 • Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07.00.
 • Välj filtyp ”presentationsbild” och format ”jpeg” eller ”png” i respektive rullist.
 • Klicka på "Bläddra" och ladda upp avhandlingens framsida.

Om du inte vill ladda upp en presentationsbild, gå direkt till nästa steg "Godkänn publicering i DiVA".

Godkänn publicering i DiVA

När du har laddat upp alla filer ska du godkänna att de publiceras i DiVA.

 • Klicka på publiceringsvillkoret och läs igenom det.
 • Bocka i rutan för att godkänna publiceringsvillkoret.

Klicka på "Fortsätt" för att kontrollera dina uppgifter och slutföra registreringen.

Granska/Publicera

Innan du skickar in din avhandling ska du kontrollera din registrering.

 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om du vill ändra något, klicka på "Ändra uppgifter" eller "Tillbaka" för att gå tillbaka och genomföra ändringarna.
 • Kontrollera att kappan och spikbladet och eventuell presentationsbild är uppladdade och att det går att öppna filerna (klicka på länken för respektive fil).
 • Klicka på "Skicka in".

Observera att när du har skickat in din avhandling kan du inte längre själv göra ändringar i posten. Om du behöver ändra eller komplettera något, kontakta biblioteket.

Efter registreringen

När du har skickat in din avhandling kommer du att få ett mejl med en bekräftelse på att din avhandling har registrerats i DiVA. I bekräftelsemejlet finns också den permanenta länken till din avhandling i DiVA (den länk som du ska ange i pressmeddelandet om din avhandling). Observera att länken börjar fungera först på din spikningsdag.

Innan din avhandling publiceras i DiVA kommer biblioteket att granska din registrering. Om vi har några frågor, eller om några uppgifter behöver kompletteras, kontaktar vi dig.

Din avhandling blir publicerad och synlig i DiVA på din spikningsdag.

Manualen som pdf

Sidan går att skriva ut eller spara som pdf via webbläsarens utskriftsalternativ.

En manual som även innehåller bilder finns att ladda ner i pdf-format:

Registrera sammanläggningsavhandling (1.1 MB)

Vanliga frågor och kontakt

Vanliga frågor om avhandlingar och spikning

Här hittar du som är doktorand svar på frågor kring avhandlingar, spikning, ISBN, ISSN med mera.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.