Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Manual: Forskningspublikation

Manual för att registrera en forskningspublikation i universitetets publikationsdatabas DiVA. Denna manual gäller för exemplet artikel i tidskrift.

Är publikationen redan registrerad?

Börja med att kontrollera om publikationen finns registrerad i DiVA och om uppgifterna stämmer. Om publikationen är registrerad kan du redigera eller komplettera posten. Finns den inte registrerad i DiVA följer du instruktionerna nedan.

Registrera Artikel i tidskrift

 • Gå till Registrera och publicera i DiVA
 • Logga in med ditt Umu-id.
 • Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer".
 • Välj lämplig publikationstyp. Detta exempel utgår från "Artikel i tidskrift".

Tänk på att du alltid kan spara din påbörjade registrering genom att klicka på "Avbryt / Spara utkast". Den sparade registreringen hittar du under "Mina utkast".

Fält som har röd markering i DiVA är obligatoriska att fylla i.

Underkategori

Om det inte är en forskningsartikel väljer du underkategori  (editorial material, letter, meeting abstract eller dagstidning) i rullistan.

Författare

Ange samtliga författare. Är ni flera författare, lägg till dessa via knappen "Ytterligare författare". Författarordningen skall vara samma som anges i publikationen. För samtliga Umu-författare kan du hämta uppgifter, såsom namn, organisation och Umu-id, genom att söka fram författarens personpost och koppla den till publikationen som du registrerar.

Klicka på "Koppla personpost". Sök på författarens namn eller Umu-id. Om det finns en personpost, välj det alternativ som överensstämmer med publikationens uppgifter om författare och organisation. Om rätt organisation inte finns att välja i personposten, se avsnittet om Organisation. Om någon av författarna från Umeå universitet inte har en personpost, men har ett Umu-id, så kan du skapa en personpost. Fyll då i namn, organisation och Umu-id, tryck sedan på "Skapa personpost".

Organisation

Ange organisationstillhörighet för alla författare vid Umeå universitet. Organisationen ska vara samma som anges i publikationen. Om en personpost är kopplad till publikationen är organisationstillhörighet redan ifylld.

Gör så här för att ändra organisationen som är kopplad till personposten:

 1. Koppla personposten.
 2. Radera organisationen som följde med personposten
 3. Välj den organisation som är angiven i publikationen.

För att välja organisation, klicka på ”Välj organisation” och använd sökrutan för att söka eller bläddra fram institution eller avdelning, detta gäller även för institutioner eller avdelningar som upphört. Välj endast den lägsta nivån i hierarkin - när du väljer avdelning följer institution automatiskt med.

Om du registrerar publikationer som du skrev när du var verksam vid ett annat lärosäte fyller du i uppgifter i fritextfältet ”Annan organisation”.

I de fall publikationen författades med tudelad organisationstillhörighet går det att ange både Umeå universitetstillhörighet som ovan och annan organisation i fritextfältet ”Annan organisation”. 

Titel

Ange huvudtitel och eventuell undertitel samt språk för titeln.

Typ av innehåll

Välj typ av innehåll för din artikel.

 • Refereegranskat
 • Övrigt vetenskapligt
 • Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Status på artikeln

Ange artikelns status. Published är förvalt.

 • Published
 • Accepted
 • Epub ahead of print
 • In press
 • Submitted

Ingår i tidskrift / Konferens

Börja skriva in tidskriftens titel eller ISSN och välj från listan som kommer upp. När du väljer en tidskrift läggs den i ett nytt fält under. Finns tidskriften inte med i listan fyller du i uppgifter under "Annan tidskrift".

Om artikeln härrör från en konferens fyller du i konferensens namn, ort och datum.

Under "Övriga uppgifter" anger du år, volym, nummer, artikel-id och/eller sidor.

Identifikatorer

Ange DOI om ett sådant finns. När uppgifterna publiceras i DiVA länkar DOI till publikationen.

Om DOI-numret leder till en artikel med fri fulltext: bocka för rutan ”Fri fulltext” bredvid fältet för DOI.

Om du fyller i en länk i fältet URL ska du även skriva URL i fältet "Benämning på URL". Om länken leder till en artikel med fri fulltext: bocka för rutan ”Fri fulltext” bredvid Benämning på URL.

Läs mer om DOI här: PID för publikationer och data

Nationell ämneskategori

Dessa ämneskategorier används i den nationella söktjänsten SwePub. Välj en så specifik kategori som möjligt. Precis som vid valet av organisation (se oven) går det både att söka eller bläddra fram ämne. Med hjälp av + kan du se fler nivåer.

Vet du inte vilken ämneskategori du ska välja när du registrerar din publikation kan du använda en tjänst som Linköpings universitetsbibliotek har utvecklat. Tjänsten genererar nationella ämneskategorier på detaljerad nivå utifrån abstract och ISSN. Find a Detailed-level National Subject Area.

Forskningsämne

Används främst för avhandlingar.

Nyckelord, projekt och abstract

Ange nyckelord och abstract för att andra lättare ska hitta publikationen. Både nyckelord och abstract kan anges på flera språk.

Om publikationen ingår i ett projekt så ange namnet på projektet i fältet "Ingår i projekt".

Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär så väljer du finansiär från listan och anger projektnummer.

Ladda upp filer

Vill du inte ladda upp någon fil utan enbart registrera uppgifter om publikationen så klickar du på "Fortsätt".

Innan du laddar upp en artikel eller annan publikation som getts ut på förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter att du gör den fritt tillgänglig. Publikationen ska laddas upp i pdf-format. Väljer du att endast arkivera din fil i DiVA krävs inget tillstånd från förlaget.

Vilken version ska göras tillgänglig i DiVA?

Ange om det rör sig om accepterad version, inskickad version eller publicerad version.

När ska filen göras fritt tillgänglig?

Om du vill publicera fulltextfilen med viss fördröjning (embargo) välj ”Gör fritt tillgänglig senare” och ange ett datum för när fulltextfilen ska bli synlig i DiVA.

Typ av fil

Välj fulltext och pdf.

Ladda upp filen

Klicka på "Bläddra" för att hitta filen på din dator och sedan på "Ladda upp".

Godkänn publicering i DiVA

När du laddat upp filen ska du läsa igenom och därefter godkänna publiceringsvillkoret genom att kryssa i rutan "Jag godkänner publiceringsvillkoret". Om filen endast ska arkiveras behöver du inte godkänna publiceringsvillkoret.

Vid behov kan du här lämna en kommentar till DiVA-administratören, till exempel om arbetet är publicerat med avtal som begränsar spridningen men du har fått ett särskilt medgivande från utgivaren att parallellpublicera arbetet i fulltext i DiVA.

Granska/Publicera

Innan du skickar in din publikation ska du kontrollera din registrering.

 • Kontroller att alla uppgifter är korrekta. Om du vill ändra något klickar du på "Ändra uppgifter" eller på "Tillbaka" för att komma till formuläret och genomföra ändringarna.
 • När uppgifterna stämmer klickar du på "Skicka in".

Om du registrerar en publikation utan att ladda upp en fil med fulltexten eller annan bilaga blir posten direkt synlig i DiVA och granskas i efterhand av en bibliotekarie.

För publikationer med fulltext granskas fulltexten och posten innan fulltexten blir synlig.

Fält som är specifika för andra publikationstyper

Fält med asterisk (*) är obligatoriska att fylla i, utöver de som nämns i manualen för "Artikel i tidskrift" ovan.

Bok

Upplaga

Antal sidor

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

ISBN*

Utgivare*

Doktorsavhandling

Se separata instruktioner i manualerna för sammanläggningsavhandling eller monografisk avhandling.

Manual: Registrera och publicera sammanläggningsavhandling

Manual: Registrera och publicera monografisk avhandling

Kapitel i bok, del av antologi

Ingår i bok*

Upplaga

Sidor*

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

ISBN*

Utgivare*

Konferensbidrag

Ingår i konferensmeddelande, proceeding (om bidraget har publicerats)*

Sidor*

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

ISBN*

Om bidraget inte har publicerats i ett konferensmeddelande/proceeding ange konferensens namn, ort
och datum i fältet "Konferens".

Licentiatavhandling

Delarbeten

Antal sidor

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

Handledare

Opponent

Presentation

Manuskript (preprint)

ISRN (internationellt standardnummer för rapportlitteratur)

År kan inte anges för manuskript.

Patent

Land eller patentorganisation*

Patentnummer*

Datum*

Proceedings (redaktörskap)

Redaktör (fylls i på samma sätt som författare)*

Antal sidor

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

ISBN*

Rapport

Alternativ titel (t.ex. titeln på ett annat språk)

Antal sidor

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

ISBN

ISRN

Samlingsverk (redaktörskap)

Redaktör (fylls i på samma sätt som författare)*

Upplaga

Antal sidor

Serie (välj från listan eller ange uppgifter under "Annan serie")

Nummer i serien

ISBN*

Studentuppsats (examensarbete)

Se separata instruktioner i manualen för studentuppsatser.

Manual: Registrera och publicera studentuppsats

Ladda ner manualen som pdf

Sidan går också att skriva ut eller spara som pdf via webbläsarens utskriftsalternativ.

En manual som även innehåller bilder finns att ladda ner i pdf-format:

Manual: Registrera forskningspublikation