Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Manual: Importera referenser

Välkommen till manualen för import av referenser till Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Följande referensformat kan användas: ISI, PubMed XML, EndNote XML, MODS v.3, Bibtex, BibLatex och RIS.

Så här importerar du referenser

Sök fram referenserna i en databas

Sök referenserna i en databas (t.ex. PubMed, Web of Science, Scopus, Libris) eller ett referenshanteringsprogram (t.ex. EndNote) och spara dem som en fil på din dator.

Se instruktioner nedan under rubriken "Olika alternativ för att importera".

Logga in i DiVA

Logga in i DiVA med ditt universitetskonto och lösenord och välj "Importera uppgifter om publikation".

Klicka på knappen "Importera från externa databaser".

Välj format, ladda upp och importera din sparade fil med referenser. Från PubMed kan du också importera en enskild referens genom att ange ett PubMedID (PMID).

Den eller de referenser som du har importerat visas under "Lista importerade uppgifter".

Texten ”Dubblett…” bakom en referens betyder att en publikation med samma DOI, ISI-id eller PubMed-id redan finns i DiVA. Klicka på referensen om du vill redigera eller komplettera befintliga uppgifter.

Klicka på varje referens för att komplettera uppgifterna med organisationstillhörighet och utskrivet förnamn för alla författare från Umeå universitet, samt eventuellt ytterligare uppgifter enligt Manual för manuell publicering i DiVA. Fortsätt till steget "Granska/Publicera" och klicka på "Skicka in" för att publicera referensen i DiVA. Bifogade fulltexter eller andra bilagor granskas av en bibliotekarie innan de publiceras i DiVA.

Referenser som du har importerat till DiVA men ännu inte kompletterat med uppgifter och skickat in finns kvar under "Lista importerade uppgifter" nästa gång du loggar in. Det är bara du som kan se dessa.

Olika alternativ för att importera

Importera enskild referens från PubMed

Fyll i publikationens PubMedID (PMID) och klicka på "Importera". Publikationens PMID hittar du i PubMed.

Importera fil med flera referenser från Web of Science (ISI)

Gör en sökning i Web of Science (via ISI Web of Knowledge) och markera i träfflistan vilka referenser du vill importera.

 • Gå till "Save to" (längst ner eller längst upp på sidan).
 • Välj "Other File Formats" i rullistan.
 • En ruta öppnas. Välj "Full Record" i rullistan för "Record Content". "File Format" är förinställt på "Other Reference Software".
 • Klicka på "Send" för att spara filen på din dator.

I DiVA väljer du ISI under "Välj format".

 • Klicka på "Bläddra" för att hitta filen på din dator och ladda upp den. Filen heter "savedrecs.txt" om du inte har ändrat till ett annat namn.
 • Klicka sedan på "Importera"

Importera fil med flera referenser från EndNote

Öppna EndNote och markera alla referenser du vill importera.

 • Välj "File" > "Export…" eller klicka på "Exportknappen".
 • Välj "Filformat = XML" och "Output style = Show all fields".
 • Spara filen på din dator.

I DiVA väljer du "EndNote XML" under "Välj format".

 • Klicka på "Bläddra" för att hitta filen på din dator och ladda upp den. Filen heter "My EndNote Library.txt" om du inte har ändrat till ett annat namn.
 • Klicka sedan på "Importera".

Importera fil med flera referenser från annat lärosätes DiVA

Sök fram dina publikationer i det andra lärosätets DiVA.

 • Ändra "Träffar per sida" så att alla publikationer visas på samma sida och markera dem.
 • Klicka på "Exportera", välj formatet "Mods" i listan.
 • Spara filen på din dator.

Logga in i Umeå universitets DiVA.

 • Välj "Importera uppgifter om publikation".
 • Klicka på "Importera från externa databaser".
 • Välj format "MODS V3", ladda upp din fil och importera den.
 • Klicka på en importerad publikation i taget, lägg till ditt Umu-id, kontrollera att övriga uppgifter stämmer och skicka in. OBS, ändra inte organisationstillhörighet. Den skall motsvara vad som står i publikationen.

Importera fil med flera referenser från många andra databaser (t. ex. Scopus, Libris…)

Du kan importera referenser från många andra databaser och referenshanteringsprogram till DiVA genom att importera dem i något av formaten BibTex, BibLatex, RIS, eller MODS. BibTex är ett vanligt referensformat som många databaser erbjuder.

Var noga med att ange rätt referensformat under "Välj format" när du laddar upp filen i DiVA.

Manualen som pdf

Sidan går också att skriva ut eller spara som pdf via webbläsarens utskriftsalternativ.