Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Manual: Utsökning från DiVA

Möjligheten att göra utsökningar av data från Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) innebär att du kan generera listor över publikationer utifrån författare, organisation, ämne och mer.

Listorna kan genereras i många olika format. Du väljer själv format beroende på vad du vill göra av datauttaget. En lista över tillgängliga format finns längst ner på denna sida.

Denna manual är primärt en instruktion i att generera en lista i CSV-format, där värden är separerade från varandra med hjälp av komma (Comma separated values). Detta format passar bra för arbete i program som Excel eller Power BI.

Sök

Gå till alternativet ”Utsökning” i DiVA.

Utsökning från DiVA

Utforma och begränsa sökningen

Begränsa sökningen utifrån de parametrar du önskar. Där du inte specificerar görs en sökning på allt, om du t.ex. inte väljer någon specifik publikationstyp görs en sökning på alla publikationstyper.

Fälten med pil till höger har en rullgardinsmeny med alternativ, fälten för Person och Ämneskategori ger förslag på alternativ när du börjar skriva. För fälten Organisation och Ämneskategori kan du också bläddra genom alternativen.

Välj format och sorteringsordning

Utsökningen kan visas och sorteras i olika format. Vilket format som passar bäst beror på hur du vill arbeta med informationen du exporterar. Längst ner på denna sida finns en förteckning över valbara format.

Här använder vi oss av CSV – Comma Separated Values – för att kunna importera och arbeta med utsökningen i mjukvara som Excel och Power BI.

Antalet träffar är förinställt på 50, men du kan ändra det själv – upp till 9 999.

Om du valt ett format där du själv inte behöver välja fält (dvs alla utom CSV (välj kolumner)) kan du gå direkt till Skapa länk.

Om du vill välja fält för utsökningen, klicka på Välj CSV-kolumner och gör dina val från tillgängliga fält.

Tillgängliga fält

Permanent ID är förkryssat, då det är en förutsättning för att kunna göra en
utsökning, men övriga fält är valbara. Kryssa för den information du vill ha med i din export och klicka på OK.

Skapa länk

För att skapa din utsökningslänk, klicka på Skapa länk. Knappen ändras då till Uppdatera länk, som du kan använda om du ändrar något i parametrarna för utsökningen.

Kopiera den skapade utsökningslänken (Klicka först i länktexten och använd därefter Ctrl + C alt. högerklicka och Kopiera) och klistra in den i webbläsarens adressfält. Tryck på Enter.

Beroende på din webbläsares inställningar laddas filen antingen ner direkt till dina Hämtade filer eller så får du välja om du vill Öppna eller Spara filen – välj i sådana fall att spara filen och spara på lämpligt ställe.

Öppna importen

När du har sparat filen kan du välja att öppna och sortera den med en kompatibel mjukvara, exempelvis Excel, Power BI eller en enkel textredigerare som Notepad.

Att öppna filen i Excel

1. Öppna en tom arbetsbok i Excel. Se till att markören står i den cell där du vill att Excel ska börja fylla på med de importerade värdena (övre vänstra hörnet). 

2. Gå till fliken "Data". Klicka på "Från Text".

3. Välj den fil du vill importera (den du nyss sparade ner). Klicka på "Importera".

4. Klicka i "Avgränsade fält". Välj Filursprung: 65001 : Unicode (UTF-8). Klicka på "Nästa".

5. Som avgränsare väljer du "Komma". Klicka på "Nästa" sen klickar du på "Slutför".

6. Se till att markören är placerad där du vill att Excel ska börja fylla på data. Klicka "OK". 

Då ska din import till Excel vara klar, och fälten separerade och sorterade.

Format för utsökningar

Lämpliga för webbpublicering

 • Mods – Skapar en XML-fil med all tillgänglig information om publikationerna, strukturerad enligt metadataschemat MODS.
 • Atom –  Skapar en mer begränsad XML-fil optimerad för flöden. Atom är ett alternativ till RSS.
 • RSS –Skapar ett RSS-flöde av träffarna
 • HTML-div and HTML-table – Skapar HTML-filer som är uppbyggda med divtaggar respektive som tabell. Utseendet bestämmer du själv med hjälp av CSS.
 • ETDMS - står för Electronic Thesis and Dissertation Metadata Standard

Format för att generera standardiserade referenslistor i textformat

 • APA
 • Vancouver
 • CSL-JSON

Comma separated values (CSV) - ett passande format för att importera listor till program för statistiska analyser, till exempel Excel och Power BI

 • CSV 1 – Permanent ID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum, serie, ISSN (serie), ISBN, nyckelord, ämne, värdpublikation, PMID (kolumner)
 • CSV 2 - Permanent ID, författare, författarnummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp (en författare per rad)
 • CSV 3 - Permanent ID, alla författare
 • CSV 4 - Permanent ID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
 • CSV 5 - Permanent ID, titel, år, tidskrift, ISSN, volym, nummer, författare, institution
 • CSV all metadata (csvall) –de flesta bibliografiska uppgifter, ett äldre format
 • CSV all metadata 2 (csvall2) - Nyare version än CSV all metadata,
  tar med fler fält som tillkommit i DiVA
 • CSV (Choose columns) – ger möjlighet att skräddarsy vilken information du vill exportera

Manualen som pdf

Sidan går att skriva ut eller spara som pdf via webbläsarens utskriftsalternativ.