Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om publicering i DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) är en publiceringsdatabas för forskningspublikationer och studentuppsatser, samt ett digitalt arkiv för långsiktig förvaring. Publiceringsdata från DiVA används även som underlag för utvärderingar och statistik.

Obligatoriskt att registrera vetenskapliga publikationer i DiVA

Du som är verksam vid universitetet kan registrera och göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA. Det är obligatoriskt att registrera allt som du publicerar under din verksamma tid vid Umeå universitetet.

Underlag för rapporter om institutionernas publiceringar och vetenskapliga kommunikation hämtas från databasen, vilket gör det särskilt viktigt att alla vetenskapliga publikationer finns med där. Publikationslistor på UMU-webben, till exempel de personliga sidorna, bygger på information från DiVA.

Spridning och synlighet genom DiVA

När du lägger in dina publikationer i DiVA blir de sökbara även i andra kanaler, till exempel Google scholar och SwePub. Det är också genom en utsökning i DiVA som du presenterar dina publikationer på din personliga UMU-sida.

Publikationer i DiVA tilldelas automatiskt en permanent identifikator, ett uniform resource number (URN), som gör det möjligt att länka till din publikation på ett sätt som är hållbart över tid. DiVA räknas även som ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer.

När vi på biblioteket gör analyser och visualiseringar av Umeå universitets vetenskapliga kommunikation så utgår vi ofta från DiVA-data.

DiVA och open access

DiVA är en del av open access-initiativet om öppen tillgång till forskningsresultat enligt Berlindeklarationen 2003. Umeå universitet stödjer deklarationen via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Du kan använda DiVA för att parallellpublicera vetenskapliga publikationer open access.

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(Rektorsbeslut 2017-09-19)

1. Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

En utgångspunkt vid formuleringen av föreliggande policy är att den ska vara så klar och tydlig som möjligt, och att det ska vara så enkelt som möjligt för forskare och studenter att följa den.

2. Policy

1. Registrering av forskningspublikationer i DIVA

Umeå universitets forskare ska registrera alla sina forskningspubliceringar i UmU:s publiceringsdatabas DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 220-2745- 06). Rapporter och andra forskningspublikationer som ges ut av Umeå universitet ska också registreras och deponeras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03).

2. Open access

Umeå universitets forskare rekommenderas att i möjligaste mån publicera sina forskningsresultat med open access. Om detta inte görs är det värdefullt om en fulltextkopia publiceras öppet tillgänglig i DiVA, så kallad parallellpublicering.

3. Avhandlingar

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA (rektorsbeslut, Dnr UmU 500- 256-03). Avhandlingar ska publiceras elektroniskt i DiVA om inte upphovsrättsliga hinder finns.

4. Examensarbeten

Examensarbeten producerade vid Umeå universitet ska registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Där respektive fakultet eller institution rekommenderar fulltextpublicering sker sådan efter upphovsmannens godkännande.

Publicera open access
Publicera open access

Parallellpublicering, hybridpublicering eller guld open access? Rabatter för open access-publicering.

Instruktioner och manualer
Instruktioner och manualer

Stöd när du ska registrera, publicera eller göra uttag av information från DiVA.

Vanliga frågor om DiVA
Vanliga frågor om DiVA

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får om att registrera, publicera och analysera data i DiVA.

Kontakta biblioteket
Kontakta biblioteket

Välkommen med alla slags frågor som rör biblioteket.