Hoppa direkt till innehållet
printicon

Permanenta identifikatorer för forskare och författare

Beständiga eller permanenta identifikatorer (PID) för upphovspersoner samlar en forskares publikationer och gör dem sökbara utifrån författare utan risk för sammanblandning med andra forskare eller författare. Personen i fråga kan byta namn, heta samma sak som någon annan eller byta institution, organisation eller lärosäte - PID består.

Vad är en personanknuten PID?

Det finns olika modeller för permanenta, eller beständiga, identifikatorer (på engelska persistent identifiers, PID). I universitetets publikationsdatabas DiVA stöds särskilt två typer av permanenta identifikatorer: ORCID och Umu-id.

ORCID är en väl etablerad internationellt gångbar PID som gör det möjligt att samla och identifiera dina publikationer även om du byter namn eller blir verksam vid andra lärosäten i framtiden. ORCID används inom flertalet publiceringskanaler.

Umu-id är en i första hand en lokal PID som används till ett flertal funktioner inom ramarna för Umeå universitet. Precis som ORCID används Umu-id för att knyta publikationer till dig som individuell författare och upphovsperson.

ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett register över unika identifikationskoder för enskilda forskare. Du registrerar dig själv hos på registrets hemsida för att få ett ORCID. Det är viktigt att varje enskild forskare endast har och använder sig av ett ORCID för att identifikatorn ska fungera som den är tänkt.

Format

ORCID ser ut som ett 16-siffrigt nummer, till exempel: 0000-0000-0000-0000. Ofta är numret kombinerat med en länk, till exempel: http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Användningsområden

Att ange ORCID är obligatoriskt för dig som ska använda ansökningssystemet Prisma för att söka forskningsmedel. Prisma är det gemensamma ansökningssystemet för Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Flera andra finansiärsorganisationer, databaser och förlag använder sig också av ORCID.

För dig som är forskare är ORCID ett praktiskt sätt att knyta ditt arbete och dina publikationer till dig – oavsett om du byter lärosäte eller institution. ORCID är också en lösning på problemet med sammanblandning av författare med likartade namn.

ORCID i DiVA

Ange ORCID när du registrerar publikationer i DiVA. Kontakta oss om du sedan tidigare har publikationer i DiVA som saknar ORCID. Vi lägger in uppgiften åt dig på befintliga publikationer.

När du kontaktar oss för att föra in ditt ORCID på befintliga publikationer behöver vi veta:

  • Ditt ORCID-nummer
  • Ditt Umu-id

Umu-id

Du som är knuten till Umeå universitet tilldelas ett unikt Umu-id. Ditt Umu-id ska alltid fyllas i när dina publikationer förs in i databasen DiVA. Umu-id används bland annat för att knyta dina publikationer till dig som individuell upphovsperson vid Umeå universitet.

Umu-id är Umeå universitets variant av den nationella digitala PID-lösningen SWAMID, som drivs av SUNET. Du som blir anställd vid universitetet och tidigare har haft ett Umu-id när du har studerat här bör fortsätta ha samma Umu-id som du hade som student. Om du misstänker att du av misstag har blivit tilldelad fler än ett Umu-id kan du kontakta ITS Servicedesk.

Umu-id och din publikationslista på universitetets webb

Publikationslistan på din personliga personalsida genereras via ditt Umu-id. Om du vill att dina publikationer från andra lärosäten ska bli synliga på din personalsida kan du lägga in dem i DiVA och fylla i formulärsrutan för Umu-id. Det är då viktigt att tänka på att den institutionstillhörighet som du registrerar alltid ska vara den som gällde vid tiden för publikationen. Den affiliering som står i publikationen är den affiliering som gäller vid införande i DiVA.

Permanenta identifikatorer för publikationer
Permanenta identifikatorer för publikationer

Läs mer om ISBN, DOI och andra permanenta identifikatorer som gör dina publikationer lättare att hitta.

Om publicering i DiVA
Om publicering i DiVA

Att registrera, söka och publicera i Umeå universitets publikationsdatabas.

Kontakta biblioteket
Kontakta biblioteket

Välkommen med alla slags frågor som rör biblioteket.

Boka rådgivning och kompetensutveckling
Boka rådgivning och kompetensutveckling

Kompetensutveckling och rådgivning för forskare och personal vid Umeå universitet samt Region Västerbotten.