Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Permanenta identifikatorer för forskare och författare

En permanent identifikator (PID) för en upphovsperson är ett sätt att koppla publikationer till en forskare på ett sätt som är beständigt över tid.

Vad är en personanknuten PID?

Beständiga eller permanenta identifikatorer (PID) för upphovspersoner samlar en forskares publikationer och gör dem sökbara utifrån författare utan risk för sammanblandning med andra forskare eller författare. Personen i fråga kan byta namn, heta samma sak som någon annan eller byta institution, organisation eller lärosäte - den permanenta identifikatorn består.

För personer faller PID inom kategorin personliga identifikatorer, det vill säga att det är en uppgift eller data som kan identifiera en unik person. Ibland är det önskvärt att sådana uppgifter sprids, men ibland räknas de som känsliga och bör då behandlas med försiktighet.

Det finns olika modeller för personliga identifikatorer. I universitetets publikationsdatabas DiVA stöds två varianter av identifikatorer för personer: ORCID och Umu-id.

ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) fungerar som ett register över unika identifikationskoder för enskilda forskare. Du registrerar dig själv hos på registrets hemsida för att få ett ORCID. Det är viktigt att varje enskild forskare endast har och använder sig av ett ORCID för att identifikatorn ska fungera som den är tänkt. ORCID är en modell som ger globalt unika id-nummer och räknas fullt ut som en permanent identifikator.

ORCID

Användningsområden

ORCID är en väl etablerad internationellt gångbar PID som används inom flertalet förlag och publiceringskanaler. Att ange ORCID är obligatoriskt för dig som ska använda ansökningssystemet Prisma för att söka forskningsmedel. Prisma är det gemensamma systemet för ansökningar om medel från Forte, Formas och Vetenskapsrådet. Flera andra finansiärsorganisationer, databaser och plattformar för forskningskommunikation använder sig också av ORCID. Syftet med ORCID är bland annat är att öka spridningen av en författares publikationer. Det vinner på spridning och fungerar på så vis nästan som ett visitkort.

Format

ORCID ser ut som ett 16-siffrigt nummer, separerat av bindestreck, till exempel: 0000-0000-0000-0000

Ofta är numret kombinerat med en länk, till exempel: http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

ORCID i DiVA

Ange ORCID när du registrerar publikationer i DiVA.

Kontakta oss om du sedan tidigare har publikationer i DiVA som saknar ORCID. Vi lägger in uppgiften åt dig på befintliga publikationer.

När du kontaktar oss för att föra in ditt ORCID på befintliga publikationer behöver vi veta:

  • Ditt ORCID-nummer
  • Ditt Umu-id

Umu-id

Du som är knuten till Umeå universitet tilldelas ett unikt Umu-id. Ditt Umu-id ska alltid fyllas i när dina publikationer förs in i databasen DiVA. Umu-id används bland annat för att knyta dina publikationer till dig som individuell upphovsperson vid Umeå universitet.

Umu-id är en lokal identifikator och räknas inte fullt ut som permanent identifikator. Däremot är tanken att ditt Umu-id ska vara beständigt och följa dig inom organisationen. Du som blir anställd vid universitetet och tidigare har haft ett Umu-id när du har studerat här bör fortsätta ha samma Umu-id som du hade som student. Om du misstänker att du av misstag har blivit tilldelad fler än ett Umu-id kan du kontakta ITS service desk.

Ditt Umu-id är en känslig uppgift som bland annat är kopplad till inloggningar och inte bör spridas. På så vis skiljer det sig från ORCID.

Umu-id (Aurora)

ITS service desk

Umu-id och din publikationslista på universitetets webb

Publikationslistan på din personliga personalsida genereras via ditt Umu-id. Om du vill att dina publikationer från andra lärosäten ska bli synliga på din personalsida kan du lägga in dem i DiVA och fylla i formulärsrutan för Umu-id. Det är då viktigt att tänka på att den institutionstillhörighet som du registrerar alltid ska vara den som gällde vid tiden för publikationen. Den affiliering som står i publikationen är den affiliering som gäller vid införande i DiVA.