Hoppa direkt till innehållet
printicon

Färgsystemet för Open access

Vad innebär det när en publiceringskanal beskrivs som guld, grön, brons eller hybrid?

Av tradition har grader av open access beskrivits i termer av färger. De vanligaste färgerna har varit guld, grön, brons samt hybrid open access (OA). Andra färger, såsom svart, diamant och platinum har tillkommit. Vanliga kategorier är:

Guld OA

Kallas även "full" eller "ren" open access. Förlaget gör alla artiklar och allt innehåll fritt tillgängligt på tidskriftens hemsida i samband med publikationen. Publicerat innehåll har en creative commons-licens eller liknande. En del tidskrifter tar ut en publiceringsavgift (article processing charge, APC)

Grön OA

Självarkivering och parallellpublicering är tillåtet. Efter peer review har författaren tillåtelse att publicera en version med samma innehåll som versionen som publiceras i tidskriften på sin hemsida, sin forskningsinstitutions hemsida eller i ett öppet repositorium såsom DiVA.

Hybrid OA

Tidskrifter med ett hybridsystem har en blandning av prenumerationsbaserat och öppet tillgängligt innehåll. Article processing charge (APC) tas alltid ut när en artikel publiceras open access i en hybridtidskrift och prisnivån är i regel betydligt högre än i en grön OA-tidskrift.

Brons OA (uppfyller inte finansiärskrav)

Fördröjd open access-publicering. Inledningsvis publiceras arbetet på prenumerationsbasis för att sedan släppas fritt tillgängligt efter en tid - fritt att läsa men inte återanvända, anpassa eller dela. Det är vanligt med en uttalad embargoperiod.

Brons OA brukar inte ses som fullvärdig open access-publicering. Licenser för hur publikationerna får användas saknas ofta och modellen kan inte användas för att uppfylla finansiärskrav. Flera finansiärer godtar inte modellen överhuvudtaget.

Färgsystemet är ifrågasatt som måttstock

Färgsystemet har visat sig vara otydligt eftersom det har varit alltför möjligt för olika aktörer att tänja på gränserna samt hitta på egna kategorier. När du behöver använda ett material eller när du själv ska publicera dig är det därför bättre att i första hand utgå från den typ av licens som används i en publikation och vad de faktiska avtalen säger.

Färgerna används fortfarande för att prata om open access på mer övergripande nivå, till exempel vad som gäller för en grupp tidskrifter. Systemet är också användbart för att beskriva olika affärsmodeller för open access.

Kontakt och support

Kontakta biblioteket
Kontakta biblioteket

Välkommen med alla slags frågor som rör biblioteket.

Boka rådgivning och kompetensutveckling
Boka rådgivning och kompetensutveckling

Kompetensutveckling och rådgivning för forskare och personal vid Umeå universitet samt Region Västerbotten.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli