Hoppa direkt till innehållet
printicon

Upphovsrätt och open access

När du ska publicera open access är det viktigt att vara medveten om vad som händer med din upphovsrätt. Det finns också goda anledningar till att göra informerade val och ställningstaganden kring den typ av upphovsrätt som forskningens resultat får vid publicering.

När du publicerar något utan att skriva på ett avtal eller ange en specifik licens som ska gälla för ditt arbete skyddas du av upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen ger ett starkt skydd till ett arbetes upphovsperson. När du publicerar open access avsäger du dig en del av det skyddet till förmån för att ge andra en friare tillgång till ditt arbete. Precis som när du skriver på ett avtal som överför delar av upphovsrätten till en annan part kräver detta en grad av eftertanke.

Det finns många aspekter att ta ställning till när du bestämmer vilken upphovsrätt du vill att ditt arbete ska ha. Det viktigaste är att du gör ett informerat val utifrån de förutsättningar som du har att förhålla dig till.

Krav från forskningsfinansiärer

Det är vanligt att forskningsfinansiärer uppmuntrar till eller kräver att resultatet av den forskning de har finansierat ska publiceras open access. En viktig motivering till det är att investerat medel ska komma till maximal nytta för forskningsfältet som helhet. Kom ihåg att kontrollera vilka finansiärskrav du har att uppfylla innan du väljer publiceringskanal och modell för upphovsrätt!

Etiska överväganden

För färdiga forskningspublikationer, såsom artiklar, böcker, rapporter och dylikt, finns inga etiska anledningar till att undvika open access-publicering. Det kan däremot finnas etiska anledningar till att publicera open access, till exempel för att snabbt nå ut med forskningsrön om behandlingar och upptäckter om allvarliga sjukdomar.

Juridiska överväganden

Var uppmärksam med eventuella avtal som du skriver på och läs villkoren noga så att du vet vad de innebär för dina möjligheter till open access-publicering. Det händer till exempel att forskare skriver på avtal med förlag där en embargoperiod anges som är betydligt längre än vad finansiären av forskningen tillåter.

Förlagen presenterar ofta ett Copyright Transfer Agreement (CTA). Om du skriver under ett sådant avtal så överlåter du din upphovsrätt till förlaget.

Ekonomiska överväganden

Det kan finnas anledning att balansera idealen om öppen tillgång mot ekonomiska överväganden. Till exempel kan författaren till en bok på svenska vilja behålla rättigheterna till att ge ut den engelska översättningen. 

Forskningspolitiska överväganden

Öppen vetenskap är inte bara en uppsättning principer eller krav från finansiärer. Det är också en del av en politisk diskussion om hur vetenskaplig kommunikation ska föras. Dina egna forskningspolitiska ideal och ställningstaganden har också en roll att spela när du väljer om och hur du ska publicera dina forskningsresultat med öppen tillgång.

Upphovsrättsmodeller inom open access-publicering

Inom området open access finns två modeller eller ramverk som ofta används för att beskriva upphovsrätt och tillgänglighet. Dels licenssystemet creative commons, som på ett mycket konkret och tydligt sätt både beskriver och reglerar hur tillgängligt ett verk är. Dels "färgsystemet", som är ett mer svepande sätt att beskriva hur olika affärsmodeller som är relaterade till open access-publicering fungerar.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli