Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tidskriftsutgivning

Biblioteket erbjuder service för redaktioner som vill publicera webbaserade vetenskapliga tidskrifter. Tidskriftsredaktionen ska ha anknytning till Umeå universitet.

E-publicering av tidskrifter med OJS

Open Journal Systems (OJS) är ett system för e-publicering av tidskrifter utvecklat av Public Knowledge Project och används av ett stort antal tidskrifter världen över. Förutom e-publicering av tidskriften så ger OJS stöd för de redaktionella arbetsrutinerna. 

Tjänsten OJS ger:

 • Webbplats för tidskriften
 • Möjlighet för författare att skicka in artiklar via tidskriftens hemsida
 • Möjlighet att hantera rutiner för granskning
 • Arkivering
 • Stöd för de flesta format av artiklar samt abstract

Biblioteket erbjuder dessutom:

 • Hjälp med att sätta upp tidskriftens webbplats med anpassad layout
 • Unik webbadress för tidskriftens startsida
 • Utbildning av tidskriftsredaktioner om hur OJS-systemet fungerar
 • Support och stöd i användningen av OJS
 • Stabil serverdrift
 • Daglig back-up

Roller och ansvar

Biblioteket:

 • Tillgängliggör tidskriftens innehåll fritt via internet
 • Installerar och tillhandahåller OJS för tidskriftsredaktionen
 • Ser till så att redaktionen fortlöpande kan hantera och publicera tidskriften i OJS
 • Uppgraderar till nya versioner av OJS och bevakar plattformens tekniska utveckling
 • Meddelar redaktionerna om eventuella beslut om ändrade villkor för tillhandahållandet av tjänsten senast tre månader innan ändringarna genomförs

Krav på de tidskriftsredaktioner som använder OJS genom Umeå universitetsbibliotek:

 • Forskare verksamma vid Umeå universitet ingår i redaktionen.
 • Berörd fakultet är informerad och står bakom beslut om start av ny tidskrift.
 • Tidskriftsredaktionen ansvarar för alla aspekter av tidskriftens innehåll, tillkomst, hantering och publicering. 

Inga ersättningsanspråk kan resas mot biblioteket med anledning av redaktionens användande av OJS.

Kostnad

Biblioteket tar en engångsavgift för ett basutbud vid start av en ny tidskrift. Tidsmässigt beräknas start av en ny tidskrift ta motsvarande tre arbetsdagar i anspråk från bibliotekets sida. 

I basutbudet ingår:

 • Installation av OJS på en server
 • Arbete med tidskriftens layout och grafiska profil enligt grundmall
 • Utbildning av den nya redaktionen
 • Anvisningar och fortlöpande support.

Utöver basutbudet kan det tillkomma ett timarvode beroende på redaktionens behov, t.ex. vid utbildning av ny redaktör.

Kontakt

Använd bibliotekets kontaktformulär om du har några frågor. Välj kategorin "Publicering, avhandlingar och forskningsdata".

Detta är även ett område där det går att boka rådgivning och kompetensutveckling.