"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Upphovsrätt och öppna licenser vid publicering

För dig som ska publicera dina forskningsresultat är det viktigt att veta vad som gäller i olika upphovsrättsfrågor. Genom att ha koll på dina rättigheter kan du enklare sprida din publikation. På den här sidan kan du läsa om upphovsrätt vid publicering, publiceringsavtal och Creative commons-licenser för öppen tillgång.

Upphovsrätten består av två delar

När du skapar ett verk, till exempel en forskningspublikation, får du och eventuella medförfattare automatiskt upphovsrätten till verket.

Upphovsrätten består av följande delar:

  • Den ideella rätten innebär att du har rätt att anges som upphovsperson till verket och att det inte får användas på ett sätt som är kränkande för dig. Den här delen av din upphovsrätt går inte att överlåta till någon annan.
  • Den ekonomiska rätten innefattar rätten att publicera och sprida verket. Till skillnad från den ideella rätten kan den ekonomiska rätten överlåtas, exempelvis till ett förlag.

Kontrollera vilka rättigheter du behåller

Om du behåller upphovsrätten till ditt verk är det du som bestämmer hur andra ska kunna använda det, samtidigt som du behåller möjligheten att själv fritt använda det som du vill. Om du däremot skriver du över den ekonomiska upphovsrätten till ett förlag kan det påverka dina möjligheter att använda din egen publikation. Det kan till exempel handla om att kunna dela din publikation på en webbsida, i publikationsdatabasen DiVA eller på Researchgate. Läs därför noga igenom informationen på förlagets webbplats och vad som står i publiceringsavtalet innan du skriver på.

När du publicerar med öppen tillgång (open access) behåller du ofta hela upphovsrätten till ditt verk, medan du i andra publiceringsformer vanligtvis skriver över de ekonomiska rättigheterna till förlaget. Du bör dock kontrollera om du behåller full upphovsrätt även när din publikation publiceras med öppen tillgång.

En icke-exklusiv publiceringslicens ger dig mer frihet

Förutom att behålla full upphovsrätt är det också bra att kontrollera vilket typ av publiceringslicens förlaget erbjuder. En exklusiv licens innebär begränsningar för dig som författare, eftersom förlaget får rättigheten att bestämma hur verket får användas. Se därför till att du, om möjligt, bara ger förlaget en icke-exklusiv licens.

Öppen tillgång och Creative commons-licenser

Det är vanligt att en publikation som publiceras med öppen tillgång får en Creative commons-licens som tydliggör hur den får användas av andra. En Creative commons-licens gör att användaren inte behöver kontakta dig som upphovsrättsinnehavare för att få tillåtelse att använda ditt verk.

En Creative commons-licens påverkar inte din ideella upphovsrätt. Användare måste fortfarande ge erkännande till dig som upphovsperson och får inte använda verket på ett kränkande sätt.

Välj en lämplig licens

Det finns olika Creative commons-licenser, där några exempelvis inte tillåter att verket används i kommersiella sammanhang. Ditt val av licens bör utgå från eventuella finansiärskrav och din (eller din forskningsgrupps) publiceringsstrategi. I de flesta fall är en CC BY-licens det bästa alternativet. Det är den licens som möjliggör mest återanvändning och som många forskningsfinansiärer kräver.

Verktyg från Creative commons för att välja licens:

Share your work – choose a license (Creative commons)

Lär dig mer

I bibliotekets öppna online-kurs om Creative commons-licenser får du lära dig om hur du väljer licens och annat som kan vara viktigt att tänka på när du ska skriva under ett publiceringsavtal.

Online-kurs: Creative commons-licenser i vetenskaplig publicering

Läs mer om Creative commons-licenser:

Creative commons för forskare (KB)

Considerations for licensors and licensees (CC Wiki)

Använda andras material i din publikation

Om illustrationer, tabeller och annat material du vill använda är publicerat under en Creative commons-licens kan du använda det i enlighet med licensen. Om det inte finns någon licensinformation måste du be upphovsrättsinnehavaren om tillstånd för att använda materialet.

Läs mer om att använda upphovsrättsskyddat material på sidan:

Upphovsrätt

Umeå universitets policy för vetenskaplig publicering

Universitetets policy säger att forskningsresultat i största möjliga mån ska publiceras med öppen tillgång. I de fall en publikation inte publiceras med öppen tillgång bör en fulltextkopia göras tillgänglig i universitetets publikationsdatabas DiVA. Samtliga publikationer ska registreras i DiVA.

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Har du frågor om upphovsrätt vid publicering?

Biblioteket hjälper dig när du ska publicera dina forskningsresultat. Kontakta oss om du har frågor om öppen tillgång, upphovsrätt, val av Creative commons-licens eller DiVA.

Senast uppdaterad: 2024-05-08