"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ARKFORUM

Välkommen till e-postlistan ARKFORUM - ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom arkivområdet eller andra som är intresserade av frågor som rör arkiv. Brev till listan distribueras automatiskt till alla prenumeranter utan redigering.

Instruktioner för att delta i e-postlistan ARKFORUM

Anmälan till ARKFORUM

Anmälan till listan görs genom att skicka ett mejl till sympa@lists.umu.se med följande text som första rad i meddelandet:

subscribe foark-arkforum förnamn efternamn

Du anger förstås ditt eget namn.
Du behöver inte ange någon ärendemening.

Utträde från ARKFORUM

Utträde från listan görs genom att skicka ett mejl till sympa@lists.umu.se med följande text som första rad i meddelandet:
 
signoff foark-arkforum

Du behöver inte ange någon ärendemening.

Inlägg till listan

Inlägg till listan görs genom att skicka ett mejl till
foark-arkforum@lists.umu.se 
Ditt inlägg skickas automatiskt ut till samtliga medlemmar på listan.

Svar till listan

Om du vill svara på ett inlägg och adressera svaret till listan (så att det når alla deltagare) behöver du bara använda ditt e-post-programs svarsfunktion (svara, reply) så sköts detta automatiskt.  

Personliga svar

Om du vill svara personligt på ett inlägg kan du normalt inte använda dig av den vanliga svarsfunktionen. Du måste i detta fall se till att inte listans adress utan adressen till den person du vill nå står som mottagare till ditt brev.  

Administration

Administration av dina listinställningar i listan, arkiv

Senast uppdaterad: 2019-12-19