Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkiv- och forskningsdatabaser

Bibliotekets arkiv- och forskningsdatabaser finns tillgängliga lokalt eller online. På denna sida hittar du exempel på några av de databaser som finns tillgängliga i vår forskarsal på plan 3.

ArkivDigital

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

ArkivDigital innehåller cirka 70 miljoner färgbilder över svenska kyrkböcker, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, militära rullor m.m.

Klicka på skrivbordsikonen ArkivDigital och sedan på "Logga in" utan att fylla i något.

Begravda i Sverige

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

CD-skivan ”Begravda i Sverige” innehåller utdrag ur gravböcker från 536 av totalt 829 församlingar i Sverige. Sammanlagt 5 360 000 begravda på 2300 kyrkogårdar finns med. Tidsomfattningen spänner från 14- och 1500-talet med någon enstaka grav och ett 60-tal från 1600-talet till november 2008.

Utgivare: Sveriges Släktforskarförbund.

De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek

Åtkomst: 
Internet - inloggning med Umu-id samt på Campus

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)

Uppgifter om svenska brev eller brev rörande Sverige fram till 1540 finns samlade i diplomatariets register Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK). Registret omfattar uppgifter om över 40.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personer, orter, datum och viktiga sakuppgifter. Dessutom är det möjligt att söka i samtliga brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie (till 1378), i sidoserien gällande åren 1401–1420 och stora delar av appendix-serien Acta Pontificum Svecica. I SDHK finner man alltid utförliga upplysningar om brevens källor och tradering, det vill säga hur och i vilken form de har bevarats, och i många fall hänvisningar till litteratur.

Digitala forskarsalen Riksarkivet

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig
Digitala forskarsalen

I Digitala forskarsalen kan du ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (cirka 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning är den mest använda av dem. Den innehåller cirka 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.

EMIBAS

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

CD-skivan EMIBAS - Emigrantregister för Sverige omfattar cirka tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige, nära 1,1 miljoner emigranter från mer än 2300 församlingar. 

EMIBAS är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Emigrantinstitutet och Sveriges Släkforskarförbund.

Svenska emigrantinstitutet

Sveriges släktforskarförbund

Emigranten Populär 2006

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

CD-skivan innehåller 1,4 miljoner emigranter med passagerarlistor som källmaterial. Dessutom finns det några mindre databaser som alla genomsöks via endast en sökning:

 • Emibas Göteborg och Emibas Värmland där källmaterialet är kyrkböcker
 • Emisjö innehåller sjömän från västsverige som avmönstrat utanför Europa
 • Emipass är utdrag ur passjournaler åren 1783-1860
 • Emisal innehåller passagerare på Svenska Amerikalinjen
 • Emivasa innehåller Vasaordens medlemmar i USA och Emilarsson brevväxling med emigrantagenten Bröderna Larsson & Co.

Förlag: Göteborgs-Emigranten/Emigrantregistret i Karlstad

Folkräkningar 1860-1910 (Sveriges befolkning)

Åtkomst: 
Internet - inloggning med Umu-id samt på campus

Folkräkningar (Sveriges befolkning)

Folkräkningarna innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Cirka 20 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna.

Indiko - kyrkböcker på nätet

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig

Indiko

Indiko är ett verktyg för att söka i Demografiska databasens befolkningsdatabas Popum. Med detta verktyg kan information kring individer ur valda kohorter hämtas (kohort = grupp med vissa gemensamma kännetecken). Syftet med verktyget är att ge möjlighet att på ett enkelt sätt söka information kring individer i ett svenskt historiskt källmaterial från främst 1800-talet, följa dessa individer och deras familjer över tid och generationer, samt ge en introduktion till Demografiska databasens material. Det är också möjligt att söka direkt i de olika källorna och återskapa sidor ur dessa.

Demografiska databasen (DDB) är en del av CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet med verksamheten inriktad på registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data. DDB producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser med historisk information främst baserad på kyrkböcker från 1700- och 1800-talen och riktar sig i första hand till forskare vid svenska och utländska universitet, men även till arkiv, skolor och allmänhet.

NAD - Nationell arkivdatabas

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig

Nationell arkivdatabas

Riksarkivet står bakom Nationell arkivdatabas (NAD) som innehåller sökvägar till arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige.

Nationell arkivdatabas på nätet innehåller framförallt statliga arkiv från Riksarkivet och landsarkiven som uppdateras dagligen.

Sveriges befolkning 1890

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

CD-skivan ”Sveriges befolkning 1890” innehåller uppgifter om de drygt 4,8 miljoner personer som levde i Sverige årsskiftet 1890/1891. Följande uppgifter redovisas:

 • Födelseår
 • För- och efternamn, för kvinnor ibland även flicknamn
 • Födelseförsamling eller -land, även med källtrogen presentation
 • Boendeförsamling
 • Boendeort
 • Familjestatus och civilstånd
 • Hushåll

Utgivare: Sveriges Släktforskarförbund och Riksarkivet/Arkion

Sveriges befolkning 1900

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

CD-skivan ”Sveriges befolkning 1900” innehåller basfakta om de 5,2 miljoner personer som levde i Sverige i slutet av 1900. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder. Dataregistreringen har utförts som olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av SVAR/Riksarkivet.

Utgivare: Sveriges Släktforskarförbund och SVAR/Riksarkivet

Sveriges befolkning 1970

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

Sveriges Släktforskarförbund har producerat CD-skivan ”Sveriges befolkning 1970”. Den innehåller uppgifter om de drygt 8 miljoner personer som levde i Sverige i november 1970. Följande uppgifter redovisas:

 • Födelsedatum
 • För- och efternamn
 • Gatu- och postadress
 • Födelseförsamling (för de som är födda inom Sverige)
 • Boendeförsamling
 • Uppbördsdistrikt (en kod med två siffror)
 • Fastighetsnummer (en kod med fem siffror)

Sveriges befolkning 1980

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

Sveriges Släktforskarförbund har producerat CD-skivan ”Sveriges befolkning 1980”. Den innehåller uppgifter om de drygt 8,3 miljoner personer som levde i Sverige i november 1980. Följande uppgifter redovisas:

 • Födelsedatum
 • För- och efternamn
 • Gatu- och postadress
 • Födelseförsamling
 • Boendeförsamling
 • Fastighetsbeteckning

Sveriges befolkning 1990

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

DVD-skivan Sveriges befolkning 1990 är producerad av Riksarkivet/SVAR och är en databas innehållande basfakta om de närmare 8,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1990. Uppgifterna kommer från Skatteverkets mantalslängd för 1991.

Databasen innehåller följande sökbara uppgifter:

 • Födelsedatum och födelseplats (inom Sverige)
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Civilstånd och senaste civilståndsdatum
 • Boendeförsamling
 • Fastighetsbeteckning

Sveriges dödbok 1901-2013

Åtkomst: 
Lokalen för Arkiv och specialsamlingar i biblioteket - fritt tillgänglig

DVD-skivan Sveriges Dödbok 1901-2013 är producerad av Sveriges släktforskarförbund och innehåller persondata om avlidna i Sverige (totalt 9 290 000 personer).  Uppgifterna är hämtade ur offentliga dataregister och bygger på den officiella folkbokföringen.

De data som redovisas för i stort sett alla är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kön
 • Civilstånd, civilståndsdatum
 • Födelseförsamling/-land (95%) och dödförsamling
 • Döddatum
 • För kvinnor som varit gifta och avlidit före 1970 finns också i de flesta fall flicknamnet med.