Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Artiklar, databaser och tidskrifter

Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter och databaser. Som student eller forskare har du fri tillgång till dessa resurser både när du är på biblioteket och utanför campus.

Sök efter artiklar i bibliotekets söktjänst

När du har gjort din sökning finns det möjlighet att filtrera resultatet. Filtrera på resurstyp som till exempel "Artiklar" eller "Tidningsartiklar". Om du vill söka efter peer-reviewgranskade artiklar så ska du filtrera på "Vetenskapliga artiklar".

Frågor och svar

Hur söker jag efter artiklar?

Artiklar publiceras vanligtvis i tidskrifter och tidningar. Du hittar artiklar bland annat genom att söka i bibliotekets söktjänst, databaser eller tidskrifter. Söktjänsten söker i många databaser och täcker alla ämnesområden. Filtrera på resurstyp till exempel artiklar eller tidningsartiklar. Om du vill söka efter peer-reviewgranskade artiklar så ska du filtrera på "Vetenskapliga artiklar".

Här hittar du mer information om vetenskapliga publikationer och tips om informationssökning.

När ska jag söka i databaser?

Biblioteket prenumererar på många olika databaser som du kan använda för att söka efter litteratur inom ditt ämne. Det finns också andra typer av databaser där du kan söka efter exempelvis statistik, finansiell information, geodata eller offentligt tryck. I en specifik ämnesdatabas finns bättre sökmöjligheter än i söktjänsten.

Här hittar du mer information om vetenskapliga publikationer och tips om informationssökning.

Hur hittar jag bibliotekets tidskrifter?

I bibliotekets tidskriftslista kan du söka bland våra tryckta och elektroniska tidskrifter. De tryckta tidskrifterna hittar du i magasinen på Medicinska biblioteket och Universitetsbiblioteket (magasin 1 och 2). Ett urval av våra tryckta tidskrifter skyltas i Universitetsbibliotekets tidningsrum på plan 3 och Medicinska bibliotekets entréplan.

Här hittar du mer information om vetenskapliga publikationer och tips om informationssökning.

Åtkomst till artiklar, databaser och tidskrifter

Åtkomst utanför campus
Åtkomst utanför campus

Du som är student eller anställd når databaser, e-tidskrifter och e-böcker utanför campus.

Kontakta biblioteket
Kontakta biblioteket

Välkommen med alla slags frågor som rör biblioteket.

 

Journal Impact Factor och CiteScore - olika sätt att ranka tidskrifter

Det finns olika sätt att ranka tidskrifter och bedöma tidskrifternas genomslag. Här presenteras två typer av mått: Journal Impact Factor och CiteScore 

Journal Impact Factor (JIF)

Journal Impact Factor är ett mått som används för att bedöma hur stor betydelse en tidskrift har inom sitt ämne. Måttet visar det genomsnittliga antalet citeringar per år för artiklar som publiceras i tidskriften. De tidskrifter som har hög impact factor anses vara mer betydelsefulla än de med lägre. 

Impact factors listas i Journal Citation Reports:

Journal Citation Reports

CiteScore (CS)

Databasen Scopus använder måttet CiteScore (CS). CiteScore beräknar citeringar i Scopus för en viss tidskrift under det senaste året. Måttet utgår från en specifik ekvation. Du kan läsa mer på denna länk: How is CiteScore metrics used in Scopus.

Här kan du söka och få information om enskilda tidskrifters CiteScore-värde:

Scopus Sources

 

Läs mer om publiceringsdata här: Analys och utvärdering

Tidskriftsförkortningar

I vissa ämnesområden finns en tradition av att förkorta tidskrifternas titlar. Här hittar du information om hur förkortningarna ska uttydas och hur man hittar hela titeln. Detta kan du behöva veta exempelvis om du använder referenssystemet Vancouver.

Mer information om tidskriftsförkortningar

Förkortningar för de tidskrifter som ingår i databasen Web of Science hittar du i Journal Citations Report:

Journal Citation Reports JCR

Du kan också hitta information om tidskriftsförkortningar via följande länkar:

Genamics Journalseek

PubMed Journal Browser