Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artiklar, databaser och tidskrifter

Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter och databaser. Som student eller forskare har du fri tillgång till dessa resurser både när du är på biblioteket och utanför campus.

Sök efter artiklar i bibliotekets söktjänst

När du har sökt i bibliotekets söktjänst finns det möjlighet att filtrera resultatet. Du kan till exempel filtrera på publikationstyp som "Artiklar" eller "Tidningsartiklar". Om du vill begränsa resultatet till vetenskapliga tidskrifter så ska du välja tillgänglighet "Peer-reviewed".

Frågor och svar

Hur söker jag efter artiklar?

Artiklar publiceras vanligtvis i tidskrifter och tidningar. Du hittar artiklar bland annat genom att söka i bibliotekets söktjänst, databaser eller tidskrifter. Söktjänsten söker i många databaser och täcker alla ämnesområden. Filtrera på publikationstyp som till exempel "Artiklar" eller "Tidningsartiklar". Om du vill söka efter vetenskapliga tidskrifter så ska du filtrera på tillgänglighet "Peer-reviewed".

Här hittar du mer information om vetenskapliga publikationer och tips om informationssökning.

När ska jag söka i databaser?

Biblioteket prenumererar på många olika databaser som du kan använda för att söka efter litteratur inom ditt ämne. Det finns också andra typer av databaser där du kan söka efter exempelvis statistik, finansiell information, geodata eller offentligt tryck. I en specifik ämnesdatabas finns bättre sökmöjligheter än i söktjänsten.

Här hittar du mer information om vetenskapliga publikationer och tips om informationssökning.

Hur hittar jag bibliotekets tidskrifter?

Via bibliotekets tidskriftslista får du åtkomst till fulltexten av våra elektroniska tidskrifter och information om våra tryckta. De tryckta tidskrifterna hittar du i magasinen på Medicinska biblioteket och Universitetsbiblioteket (magasin 1 och 2). Ett urval av våra tryckta tidskrifter skyltas i Universitetsbibliotekets tidningsrum på plan 3 och Medicinska bibliotekets entréplan.

Här hittar du mer information om vetenskapliga publikationer och tips om informationssökning.

Åtkomst till artiklar, databaser och tidskrifter

Åtkomst till bibliotekets e-resurser

Du som är student eller anställd når databaser, e-böcker och e-tidskrifter var du än befinner dig.

Kontakta biblioteket

Välkommen att kontakta oss via formulär, chatt eller telefon. Här hittar du även våra adresser och öppettider.

Rankning av vetenskapliga tidskrifter (impact factor)

Det finns flera metoder som används för att bedöma och ranka hur framstående en tidskrift är och hur stort genomslag den har. Dessa metoder och listor kan användas för att bedöma trovärdigheten hos en tidskrift eller annan vetenskaplig källa.

Två av de vanligaste verktygen för rankning av tidskrifters genomslag är Norska listan och Journal impact factor. Dessa används bland annat för att göra analyser, utvärderingar och beslutsunderlag utifrån universitetets vetenskapliga kommunikation.

Läs mer om Norska listan, Journal impact factor samt analys och utvärdering av publikationer:

Analys och utvärdering

Tidskriftsförkortningar

I vissa ämnesområden finns en tradition av att förkorta tidskrifternas titlar. Här hittar du information om hur förkortningarna ska uttydas och hur man hittar hela titeln. Detta kan du behöva veta exempelvis om du använder referenssystemet Vancouver.

Mer information om tidskriftsförkortningar

Förkortningar för de tidskrifter som ingår i databasen Web of Science hittar du i Journal Citations Report:

Journal Citation Reports JCR

Du kan också hitta information om tidskriftsförkortningar via följande länkar:

Genamics Journalseek

PubMed Journal Browser