Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inbjudan till affiliering, Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Vaartoe - Centrum för samisk forskning inbjuder lärare/forskare och doktorander vid Umeå universitet att affiliera sig med centret. Samtliga anställda och emeriti vid Umeå universitet med intresse för forskningsfrågor med samisk tematik kan affiliera sig.

Umeå universitet har en lång tradition av framstående samisk forskning. Idag bedrivs forskning med samiskt fokus vid universitetets samtliga fakulteter och vid ett flertal institutioner och enheter. Ett utslag av den samiska forskningens ställning var inrättandet av Vaartoe - Centrum för samisk forskning år 2000. Vaartoe har sedan dess verkat som en centrumbildning med Humanistisk fakultet som värdfakultet men med ett universitetsövergripande uppdrag.

Inom ramen för vårt uppdrag och i syfte att stärka banden mellan centret och universitets alla institutioner och enheter, samt för att höja profilen för forskning med samisk och urfolkstematik på universitetet inbjuder vi nu lärare, forskare och doktorander vid Umeå universitet att affiliera sig med centret.


Varför affiliera sig?
Som affilierad ingår du i ett nätverk över institutions- och fakultetsgränser med syfte att stimulera tvärvetenskapliga forskningsprojekt, väcka relevanta forskningsfrågor och sprida forskningsresultat. Målet är att samisk forskning och urfolksforskning ska ha hög synlighet på Umeå universitet, också i universitetets utbildningsutbud.

Som affilierad får du:

  • Tillgång till ett nätverk av forskare, lärare och doktorander med intresse för forskning kring samisk tematik
  • Möjlighet till ekonomiskt och praktiskt stöd för att bjuda in gästföreläsare och/eller gästforskare
  • Möjlighet till ekonomiskt stöd vid anordnandet av seminarier och/eller workshops
  • Möjlighet att sitta en tid och arbeta vid centret

För att affiliera dig eller för mer information - kontakta Vaartoes forskningssamordnare