Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan

Centrum för skolledarutveckling erbjuder en fortbildning för rektor i förskolan. Fortbildningen omfattar 7,5 hp och löper över ett år.

Skolverkets uppföljning av Fortbildning för förskolechefer (FFF) visar att rektorer i förskolan uppskattar och föredrar en fortbildning inom skolformen. Vi erbjuder nu en fortbildning specifikt riktad mot rektorer och biträdande rektorer i förskolan.

Genomförande

Kursen består av fyra internat samt egna studier. Under fortbildningen förväntas rektorerna vidareutveckla förmågor som de fått genom Rektorsprogrammet. I nära anslutning till, eller under första träffen, kommer kursdeltagarna att inventera nuläget i relation till förmågor som utvecklats under Rektorsprogrammet och i relation till rektors organisering, ledning och styrning. 

Målgrupp

Rektorer med ansvar för förskolan som har slutfört Rektorsprogrammet och arbetat minst ett år.

Innehåll

Varje kursträff har ett tema.

Träff 1. Rektors uppdrag

Att kunna tolka, förstå och omsätta skollagens och läroplanens krav på rektor som chef och ledare. Hur kan intentioner tolkas och omsättas? Vilka värdeförskjutningar och förändringar sker och hur påverkar det rektors ledning och styrning?

Träff 2. Organisering för samverkan och kollegialt lärande

Rektors ansvar att leda och organisera för samverkan och kommunikation i arbetslag för att utveckla utbildningen.

Träff 3. Ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på analys

Olika underlag för analys diskuteras, prövas och utmanas tillsammans med ett kritiskt granskande av kvalitetsbegreppet.

Träff 4. Begreppsliggörande och utveckling av rektors chefs- och pedagogiska ledarskap

Träffen analyserar och sammanfattar kursens tema som helhet med fokus på rektors eget lärande i ett förändringsperspektiv.

Plats

Norra Skåne med omnejd.

Relaterad information

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Anmälan till fortbildningen för rektor i förskolan är stängd.

Internat
Internat

Datum och plats för fortbildningens internat.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Kursansvarig

Ingmarie Munkhammar
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 20
Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96

Administratör

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14