Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan

Centrum för skolledarutveckling erbjuder en fortbildning för rektor i förskolan. Fortbildningen omfattar 7,5 hp och löper över ett år.

Arbetar du som rektor/biträdande rektor i förskolan och vill utveckla ditt pedagogiska ledarskap med fokus på organisering för samverkan och kollegialt lärande? Då riktar sig denna fortbildning till dig!

Genomförande

Kursen består av fyra internat som kommer att ske fysiskt alternativt med inslag av digitala träffar. Under fortbildningen förväntas rektorerna vidareutveckla förmågor som de fått genom Rektorsprogrammet. I nära anslutning till, eller under första träffen, kommer kursdeltagarna att inventera nuläget i relation till förmågor som utvecklats under Rektorsprogrammet och i relation till rektors organisering, ledning och styrning. 

Målgrupp

Rektorer med ansvar för förskolan som har slutfört Rektorsprogrammet och arbetat minst ett år.

Innehåll

Varje kursträff har ett tema.

Träff 1. Rektors uppdrag

Att kunna tolka, förstå och omsätta skollagens och läroplanens krav på rektor som chef och ledare. Hur kan intentioner tolkas och omsättas? Vilka värdeförskjutningar och förändringar sker och hur påverkar det rektors ledning och styrning?

Träff 2. Organisering för samverkan och kollegialt lärande

Rektors ledning och organisering för samverkan i den egna organisationen analyseras och problematiseras utifrån förutsättningar, ansvar och roller samt rektors organisering för kollegialt lärande.

Träff 3. Ledning och styrning av kvalitetsarbetet med fokus på analys

Kvalitetsbegreppet diskuteras och problematiseras samt analyseras i relation till den egen dokumentation.

Träff 4. Förändringsperspektiv med fokus på barns utveckling och lärande

Rektors eget lärande av ledning och organisering i ett förändringsperspektiv sammanfattas och granskas i relation till barns möjligheter att utveckla och lära.

Plats

Norra Skåne med omnejd och Norrland.

Relaterad information

Anmälan och antagning

Anmälan till fortbildningen för rektor i förskolan.

Internat

Datum och plats för fortbildningens internat.

Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Kursansvarig

Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96

Administratör

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14