Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet

Centrum för skolledarutveckling erbjuder Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet. Fortbildningen omfattar 7,5 hp och löper över ett år.

Film:

Film som beskriver utbildningen Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet.

Vi lever i en alltmer digitaliserad värld och det sker omfattande satsningar riktade mot olika aspekter av digitalisering i det svenska utbildningsväsendet. Prioriterade områden i den nationella digitaliseringsstrategin är digital kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. I linje med dessa områden erbjuder vi fortbildning för rektorer. Centrala utgångspunkter och angreppssätt för fortbildningen är relationen mellan digitalisering, organisering och förändringsarbete i skolan utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Genomförande

Fortbildningen utgår från en bas med fyra internatträffar fördelade över ett år men strävar efter att arbeta enligt metoden Blended learning. Blended learning innebär att utbildning och uppgifter sker i en mix av föreläsningar, seminarier och uppgifter både online och ’face-to-face’ för att ge utrymme för utveckling av rektorers digitala kompetens.

Målgrupp

Rektorer inom alla skolformer som är i behov av grundläggande kunskaper om digitalisering utifrån pedagogiska, tekniska och organisatoriska perspektiv. Rektor ska ha genomgått och slutfört Rektorsprogrammet och därefter arbetat ett år.

Innehåll

  • Orientering i begrepp och relevant policy för digitalisering i det svenska utbildningsväsendet.
  • Teorier för förändringsarbete i förskolan och skolan som organisation.
  • Pedagogiska och didaktiska förhållningssätt i relation till digitalisering.
  • Analys av verksamheters behov av digitalisering.

Plats

Norra Skåne med omnejd och Norrland.

Relaterad information

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Anmälan till Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet är stängd.

Internat
Internat

Datum och plats för fortbildningens internat.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Kursansvarig

Lars Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 31
Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96

Administratör

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14