Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet

Centrum för skolledarutveckling erbjuder Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet. Fortbildningen omfattar 7,5 hp och löper över ett år.

Film som beskriver utbildningen Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet.

Vi lever i en alltmer digitaliserad värld och det sker omfattande satsningar riktade mot olika aspekter av digitalisering i det svenska utbildningsväsendet. Prioriterade områden i den nationella digitaliseringsstrategin är digital kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Dessutom har den rådande pandemin ur många olika perspektiv skyndat på digitaliseringen inom de olika skolformerna vilket gett många nya erfarenheter kring användandet av digitala verktyg i relation till förskolans och skolans uppdrag. I linje med dessa områden och denna situation erbjuder vi fortbildning för rektorer.

Centrala utgångspunkter och angreppssätt för fortbildningen är relationen mellan digitalisering, lärande, organisering och förändringsarbete i skolan utifrån ett ledarskapsperspektiv. Utbildningen lägger stort fokus på att hur deltagarna kan analysera verksamheters behov av digitalisering, särskilt kopplat till den verksamhet som deltagaren är verksam i.  Under kursen ges därmed deltagarna möjlighet att ta sig an digitalisering som en naturlig del i skolans systematiska kvalitetsarbete, utifrån de erfarenheter som olika verksamheter fått genom att bedriva förskola och skola under pågående pandemi.

Genomförande

Fortbildningen ges via fjärr- och distansundervisning. Träffar sker online med en bas på fyra tvådagarsträffar och två kortare träffar fördelade över ett år. Utbildning sker i en mix av föreläsningar, seminarier och uppgifter och ska ge utrymme för utveckling av rektorers digitala kompetens.

Målgrupp

Rektorer inom alla skolformer som är i behov av grundläggande kunskaper om digitalisering utifrån pedagogiska, tekniska och organisatoriska perspektiv. Rektor ska ha genomgått och slutfört Rektorsprogrammet och därefter arbetat ett år.

Innehåll

  • Orientering i begrepp och relevant policy för digitalisering i det svenska utbildningsväsendet.
  • Teorier för förändringsarbete i förskolan och skolan som organisation.
  • Pedagogiska och didaktiska förhållningssätt i relation till digitalisering.
  • Analys av verksamheters behov av digitalisering.

Plats

Fjärr- och distansundervisning. 

Relaterad information

Anmälan och antagning

Anmälan till Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet.

Internat

Datum och plats för fortbildningens internat.

Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Kursansvarig

Lars Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 31
Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96

Administratör

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14