Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Rektors styrning och ledning har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Pedagogiskt ledarskap för rektorer (tidigare Fortbildning för rektorer/Rektorslyftet) är en fortbildning som är inriktad mot elevernas lärmiljö och skolans resultat. Utbildningen sträcker sig över två terminer.

Kursens teoretiska innehåll riktas mot att stödja rektors praktiska ledarskap. Deltagarna ges goda möjligheter att på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. För att främja ett kollegialt lärande ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle inbjuda några medarbetare som spelar nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

Rektorer behöver få fler redskap och metoder för att kunna leda strategiskt och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet. Fortbildning för rektorer ger under utbildningen rektorer goda möjligheter att på ett kvalificerat sätt fördjupa sitt kunnande och sin förmåga att:

  • Analysera skolans verksamhetskvalitet
  • Kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser
  • Använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation
  • Använda metoder för återkoppling och kommunikation
  • Använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
  • Använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling

Vidare kommer rektorer som går fortbildningen att utveckla sina kunskaper i hur de på bästa sätt kan stödja förändringsprocesser som förbättrar kvaliteten på undervisningen, vilket i sin tur leder till att elevernas måluppfyllelse ökar.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer är till för rektorer eller biträdande rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen, eller en äldre statlig rektorsutbildning, och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet.

Relaterad information

Internat
Internat

Datum och plats för Pedagogiskt ledarskap för rektorers internat.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Kursansvarig

Administratör

Linn Antonsson
Administratör, utbildning, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30