Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektorsseminarium - Att leda förskola

Centrum för skolledarutveckling kommer under ht 2020 att genomföra en seminarieserie som riktar sig till rektorer och biträdande rektorer i förskolan i de fyra nordligaste länen.

Innehåll

Seminarieserien kommer att fokusera på rektors roll i en tid av förändring samt i relation till teori, policy, forskning och praktik.

Arbetsformer

Seminarierna kommer att vara ett forum där input i form av föreläsningar blandas med utbyte av erfarenheter och kunskaper i mindre grupper. Ett inslag under seminarieserien kommer att vara att läsa gemensam litteratur, artiklar eller myndighetsrapporter.

Seminarieserien genomförs som internat, två dagar vid två tillfällen under hösten 2020.

Plats

Umeå. Träffarna planeras att hållas på Umeå Folkets Hus.

Kostnad

Skolverket står för kostnaderna i samband med utbildningstillfället medan huvudmannen står för arbetstid, resor och litteratur.

Mer information

Information om datum för träffarna kommer inom kort.

Kursansvarig

Ingmarie Munkhammar
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 20
Anna Rantala
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 96