Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19

(Uppdaterad: 31 mars 2020).

Senast uppdaterat

Rektorsbeslut
Rektorsbeslut

Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

Undervisning
Undervisning

Nya undervisningsformer och andra beslut som rör undervisning.

Examensarbeten, examination och disputation
Examensarbeten, examination och disputation

Vad gäller kring examinationsformer och för disputationer?

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Frågor och svar för dig som befinner dig utomlands för utbytesstudier, praktik eller fältstudier.

Besök och öppettider
Besök och öppettider

Hur håller lokaler och verksamhet öppet för dig som är medarbetare, student eller besökare?

Arrangemang och möten
Arrangemang och möten

Universitetet ställer in publika arrangemang fram till vårterminens slut.

Resor
Resor

Universitetets rekommendation när det gäller internationella resor och resor inom Sverige.

För medarbetare
För medarbetare

För medarbetare och chefer vid Umeå universitet

Vid misstanke om smitta
Vid misstanke om smitta

Vad kan jag själv göra om jag misstänker smitta?

 

Detta gäller för VFU och praktik

Covid-19-information till studenter med klinisk praktik/VFU
Covid-19-information till studenter med klinisk praktik/VFU

Aktuell information om covid-19 till studenter med VFU/klinisk praktik inom hälso- /sjukvård och äldreomsorg

Information från universitetets studentkårer

NTK (Umeå naturvetar- och teknologkår) - Vanliga frågor

Det här gör Umeå universitet

Universitetet har en förhöjd beredskap, och universitetsledning, dekaner och säkerhetschef har dagliga avstämningar, liksom den centrala krisgruppen. Riskbedömning och krisplanering sker löpande.

På campus finns information om covid-19 på dörrar in till byggnader och toaletter. I publika utrymmen städas toaletter och beröringsytor oftare. Supporten och den tekniska kapaciteten för digitala verktyg har utökats.

 

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för covid-19-frågor: corona@umu.se.