Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information med anledning av covid-19

Uppdateringar, senast uppdaterat 2020-10-26

 
För medarbetare
För medarbetare

För medarbetare och chefer vid Umeå universitet.

Rektorsbeslut
Rektorsbeslut

Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

Besök och öppettider
Besök och öppettider

Hur håller lokaler och verksamhet öppet för dig som är medarbetare, student eller besökare?

Arrangemang och möten
Arrangemang och möten

Universitetet ställer in publika arrangemang under resten av 2020.

Så gör du vid symptom och bekräftad smitta

Vid symptom på sjukdom, även lätta: Stanna hemma tills du har varit symptomfri i 2 dagar. Testa dig genom Region Västerbotten.

Vid konstaterad covid-19: Informera din närmaste chef eller kursansvarige/lärare. Stanna hemma i minst 7 dagar efter insjuknande eller positiv provtagning. Du ska även ha varit frisk och symptomfri i 2 dagar innan du återgår till campus.

Vid negativt provsvar: Stanna hemma tills du känner dig fullt frisk.

Läs mer om hur du lämnar prov för covid-19 (Region Västerbotten)

Det här gör Umeå universitet

Universitetet har en förhöjd beredskap och utvecklingen av covid-19 bevakas löpande av universitetets ledningsgrupp och ledningsråd. Den centrala krisledningsgruppen har veckovisa avstämningar. Riskbedömning och krisplanering sker löpande.

Många åtgärder minskar risken

För att minska risken för smittspridning vidtas flera åtgärder vid Umeå universitet, till exempel:

  • begränsas antalet sittplatser i undervisningslokaler och tentamenssalar
  • placeras skyltar ut för att påminna om att hålla avstånd i publika utrymmen
  • utökas lokalvården med utökad städning av publika utrymmen
  • distribueras handsprit och skyltar till institutioner och enheter
  • införs nya rutiner vid salstentamen

Alla ska kunna känna sig trygga med att Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef för att försöka hitta individuella lösningar.

Kontakta universitetet

Kontakta Umeå universitets gemensamma e-postadress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan.

Kontakta oss även om du upplever trängsel i någon av universitetets lokaler eller ser andra risker för smittspridning.

E-post: corona@umu.se