Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information med anledning av covid-19

(Uppdaterad: 1 juli 2020).

Senast uppdaterat

För medarbetare
För medarbetare

För medarbetare och chefer vid Umeå universitet

Rektorsbeslut
Rektorsbeslut

Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

Besök och öppettider
Besök och öppettider

Hur håller lokaler och verksamhet öppet för dig som är medarbetare, student eller besökare?

Arrangemang och möten
Arrangemang och möten

Universitetet ställer in publika arrangemang under resten av 2020.

Det här gör Umeå universitet

Universitetet har en förhöjd beredskap och utvecklingen av covid-19 bevakas löpande av universitetets ledningsgrupp och ledningsråd. Den centrala krisledningsgruppen har veckovisa avstämningar. Riskbedömning och krisplanering sker löpande.

Inför öppningen av campus den 10 augusti förbereds publika sittplatser, föreläsningssalar och universitetsbibliotekens lokaler för att följa riktlinjerna om social distansering. Gruppernas storlek inom bland annat undervisning och examination får inte överstiga 50 personer och alla uppmanas att ha ett avstånd på minst 1,5 meter i våra lokaler. På campus finns information om covid-19 på dörrar in till byggnader och toaletter. Våra publika utrymmen såsom toaletter, beröringsytor och publika sittytor städas oftare än vanligt. Alla publika arrangemang ställs in under resten av året.

Alla ska kunna känna sig trygga med att Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef för att försöka hitta individuella lösningar.

Vill du bidra med skyddsutrustning till Umeå kommun?

Läs mer på kommunens sida Skyddsutrustning - så kan du bidra

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se.