Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information med anledning av covid-19

Mycket information om covid-19 har tagits bort och en del information har flyttat. Denna sida sammanfattar vilka åtgärder med anledning av covid-19 som finns kvar vid Umeå universitet och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger till Umeå universitet i rollen som lärosäte och arbetsgivare.

Om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk med symptom som kan vara covid-19. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommendation till den som är ovaccinerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utan ansvaret ligger på individen som inte vaccinerat sig.

Anställda vid Umeå universitet har möjlighet att vaccinera sig under arbetstid.

Källa: Folkhälsomyndigheten

För studenter

För chefer

Informera de anställda om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka med symptom på covid-19 och att det är möjligt att vaccinera sig på arbetstid. Erbjud digitala alternativ och gärna möjlighet till arbete hemifrån när någon är sjuk med symptom på covid-19.

Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Behovet av att fortsättningsvis genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken för att utsättas för smitta bedöms i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Frågor

Om du har frågor om universitetets information eller covid-19, vänligen kontakta Infocenter.