Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

För medarbetare

(Uppdaterad 19 oktober kl. 08.43) På denna sida hittar du som medarbetare och chef information om vad som gäller för ditt arbete vid Umeå universitet på grund av covid-19.

Så gör du vid symptom och bekräftad smitta

Vid symptom på sjukdom, även lätta: Stanna hemma tills du har varit symptomfri i 2 dagar. Testa dig genom Region Västerbotten.

Vid konstaterad covid-19: Informera din närmaste chef eller kursansvarige/lärare. Stanna hemma i minst 7 dagar efter insjuknande eller positiv provtagning. Du ska även ha varit frisk och symptomfri i 2 dagar innan du återgår till campus.

Vid negativt provsvar: Stanna hemma tills du känner dig fullt frisk.

Läs mer om hur du lämnar prov för covid-19 (Region Västerbotten)

Hantering vid uppgift om förekomst av smitta av covid-19

Den centrala krisledningsgruppen har tagit fram en vägledning för dig som får information om att en student eller medarbetare konstaterats vara smittad av covid-19. I korthet innebär det att

  • samtliga studenter och medarbetare uppmuntras att informera sin närmaste chef eller kursansvarige/lärare om de blivit smittade av covid-19.
  • personuppgifter om smittade individer ska hanteras varsamt och med stor respekt för den personliga integriteteten. Därför bedöms tystnadsplikt råda kring vem som eventuellt smittats av covid-19, om inte den smittade gett sin tillåtelse, och information om fall av smitta ska bara spridas till den grupp som är direkt berörd. Exempelvis behöver nödvändig information om eventuella smittfall kommuniceras till berörda personer och krisledning, men namnet behöver inte framgå.
  • i Region Västerbotten sker smittspårning som innebär att den som har testats positivt för covid-19 kommer att kontaktas av regionens smittspårare för fortsatt process.
  • chefer och kursansvariga som får information om att fler än en person i den egna gruppen konstaterats smittad av covid-19 ansvarar för att informera krisledningsgruppen till corona@umu.se

Åtgärder som berör studenter

När en student informerat universitetet till exempel genom en lärare om att denne har covid-19 rekommenderas följande åtgärder.

Åtgärder som berör medarbetare

När en medarbetare informerat arbetsgivaren, till exempel genom att ta kontakt med sin närmaste chef, om att denne har covid-19 rekommenderas följande åtgärder.

Medarbetare över 70 år

Medarbetare över 70 år uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa sina nära kontakter med andra, och därmed undvika besök på universitetets campus.

Utföra arbete på distans

Medarbetare bör fortsatt, helt eller delvis, i samråd med närmaste chef och så långt arbetsuppgifterna medger, arbeta hemma. Den som befinner sig på arbetsplatsen ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Detta beslut gäller fram till och med den 23 mars.

 

Möten

Läs vad som gäller för möten och arrangemang

Arbetsmiljö

Mer information om arbetsmiljö vid distansarbete hittar du på Aurora

 

Kontakta universitetets krisledningsgrupp

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se