Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frågor och svar för chefer

Uppdateringar, senast uppdaterat 2022-01-18

(2022-01-18) Uppdaterade frågor

 • Vad gäller för tjänsteresor? 
 • Vad gäller angående möten, besök och fysiska träffar? 

(2022-01-14) Uppdaterade frågor

 • Vad gäller när det kommer till avstånd? 
 • Vad gäller för arbete hemma respektive arbete på arbetsplatsen?

(2021-12-20) Uppdaterade frågor
(med anledning av beslut från 9 december)

 • Vad gäller när det kommer till avstånd?
 • Vad gäller för arbete hemma respektive arbete på arbetsplatsen?
 • Vad gäller angående möten och fysiska träffar?
 • Ska medarbetare stanna hemma om de får symptom?
 • Vad har hänt med karensavdraget?
 • Vad gäller angående medarbetare som ska påbörja sin anställning men som för närvarande befinner sig utanför Sverige?
 • Hur kan nya medarbetare utan svenskt personnummer provta sig efter ankomst till Sverige? 

(2021-12-17) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller på Umeå universitet när medarbetare är sjuka eller misstänkta smittbärare?

(2021-11-26) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller på Umeå universitet när medarbetare är sjuka eller misstänkta smittbärare?

(2021-11-22) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller för personer som inte är fullvaccinerade?
 • Ska medarbetare stanna hemma om de får symptom?

(2021-11-03) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller angående medarbetare som ska påbörja sin anställning men som för närvarande befinner sig utanför Sverige?

(2021-11-02) Uppdaterade frågor

 • Vad gäller när det kommer till avstånd? 
 • Vad gäller för personer som inte är fullvaccinerade? 
 • Vad gäller för arbete hemma respektive arbete på arbetsplatsen?
 • Vad gäller angående möten och fysiska träffar? 
 • Ska medarbetare stanna hemma om de får symptom?
 • Vad gäller angående medarbetare som ska påbörja sin anställning men som för närvarande befinner sig utanför Sverige?

(2021-10-13) Ny fråga

 • Vad gäller för riskbedömning och förebyggande av smittrisker när medarbetarna återvänder till arbetsplatsen?

(2021-10-05) Uppdaterad fråga

 • Hur kan nya medarbetare utan svenskt personnummer provta sig efter ankomst till Sverige?

(2021-09-30) Alla frågor

 • Hela Frågor och svar för chefer är uppdaterad
 

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Läs Folkhälsomyndighetens information till arbetsgivare

Avstånd och munskydd

Vad gäller när det kommer till avstånd? 

Alla som vistas i universitetets lokaler ska hålla avstånd och undvika trängsel. Utöver det är riktlinjen att lämna varannan stol tom i undervisningslokaler återinförd och större föreläsningar (fler än 50 personer) bör om möjligt genomföras digitalt för att göra det enklare att hålla avstånd.

Ovaccinerade personer bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Vad gäller för personer som inte är fullvaccinerade? 

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19 och Umeå universitet ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens rekommendation om att alla som kan bör vaccinera sig.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör du som inte är fullvaccinerad undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Detta för att undvika att själv bli smittad.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Symptom och provtagning

Alla som har symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion rekommenderas att stanna hemma. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symptom.

Läs om hur du provtar dig (1177 Vårdguiden)

Läs om vem som bör provta sig och andra smittskyddsåtgärder (Folkhälsomyndigheten)

Bör studenter och medarbetare använda munskydd? 

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd.

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd

Arbetsplats, möten och tjänsteresor 

Vad gäller för arbete hemma respektive arbete på arbetsplatsen?

Fram till och med tidigast den 31 januari ska den som kan, utföra sitt arbete hemifrån. De medarbetare som måste vara på plats för sitt arbete kan vara på plats.

Som chef är det viktigt att du informerar dina medarbetare om vikten av att stanna hemma vid symptom. Alla som har symptom på covid-19 ska också provta sig med PCR-prov. Påminn också dina medarbetare om att det är möjligt att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid och att det finns en vaccinationsmottagning i Universum.

I korthet gäller det här för alla som befinner sig på arbetsplatsen

 • Håll avstånd och undvik trängsel om du befinner dig i lokalerna.
 • Ovaccinerade personer har ett extra stort ansvar att hålla avstånd.
 • Möten bör genomföras digitalt.

Läs Folkhälsomyndighetens information till arbetsgivare

Vad gäller för riskbedömning och förebyggande av smittrisker när medarbetarna återvänder till arbetsplatsen?

I HR-guiden hittar du information om riskbedömning och förebyggande av smittrisker i samband med återgången till arbetsplatsen. Där hittar du även information om medarbetare som är i riskgrupp, gravida eller oroliga.

Riskbedömning vid återgång till arbetsplatsen

Hur kan jag bidra till en god arbetsmiljö för mina medarbetare vid arbete hemma?

Oavsett om arbetet sker på arbetsplatsen eller hemma så har universitetet som arbetsgivare ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. 
I HR-guiden får du som chef råd om vad du bör tänka på när dina medarbetare arbetar hemma. 

Arbetsmiljö och hälsa vid arbete hemma (HR-guiden) 

På Aurora finns en sida till medarbetare som innehåller råd om arbetsmiljö vid arbete hemma. Tipsa gärna dina medarbetare om den.

Arbetsmiljö vid arbete hemma (Aurora) 

Vad gäller angående möten, besök och fysiska träffar? 

När smittspridningen i samhället är hög och medarbetare ska arbeta hemma ska även möten, arrangemang och andra sammankomster genomföras digitalt eller skjutas upp.

Då Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus, bör besök om möjligt genomföras digitalt eller skjutas upp.

Vad gäller för tjänsteresor? 

Tjänsteresor kan genomföras, men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör vuxna begränsa antalet nära kontakter inomhus. Den resande ska hålla sig informerad om och följa internationella, nationella och regionala bestämmelser gällande resor.

Läs mer om internationella tjänsteresor i Frågor och svar för medarbetare.

Sjukdom

Vad gäller på Umeå universitet när medarbetare är sjuka eller misstänkta smittbärare?

 • Den som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med närmaste chef.

 • Den som är frisk nog att arbeta, men som inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. I normalfallet krävs att medarbetaren skickar in beslutet eller läkarintyget till arbetsgivaren, men regeringen har beslutat att återinföra tillfälliga bestämmelser om slopat krav på läkarintyg. Från och med den 27 december 2021 behöver därför medarbetaren inte skicka in ett skriftligt intyg från läkare. Viktigt är dock att medarbetaren tar kontakt med sin chef och att chefen förvissar sig om att det finns ett sådant beslut av läkare. Detta bör ske genom ett skriftligt intygande från medarbetaren. Chefen kan i dessa fall avgöra om det finns arbetsuppgifter som medarbetaren kan utföra hemma. De tillfälliga bestämmelserna om läkarintyg gäller fram till och med den 31 mars 2022.​​

 • Den som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.

 • Den som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Medarbetare vid Umeå universitet har inte möjlighet att ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Läs mer om smittbärarpenning och hantering av medarbetare som är eller misstänks vara smittbärare

This information is also available in English.


Behöver jag kräva in läkarintyg när mina medarbetare är sjuka?

Regeringen har tagit bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att medarbetare behöver visa upp ett läkarintyg för sin arbetsgivare på dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan på dag 15 när medarbetaren ansöker om sjukpenning.

Läs mer om universitets rutiner vid sjukfrånvaro (Aurora) 

Läs mer om regeringens beslut att ta bort undantaget kring läkarintyg (Försäkringskassan)

Vad har hänt med karensavdraget?

Regeringen har flaggat för att återinföra ersättningen för karensavdraget, men inget beslut har ännu fattats. Det går att söka ersättning i efterhand för sjukdagar som inföll den 30 september eller tidigare, och det kan, beroende på regeringens beslut, gå att söka retroaktivt för sjukdagar från den 8 december och framåt. För sjukdagar däremellan finns ingen ersättning att söka. Medarbetare rekommenderas att spara eventuella underlag. Ansökningar görs via Försäkringskassan.
 
Läs mer om ersättning vid sjukdom och karensavdrag (Aurora)

Kan jag kräva att mina medarbetare meddelar om de testats positivt för covid-19?

Som chef kan du inte kräva att dina medarbetare informerar dig om att de testats positivt för covid-19. Men du kan gärna föregå genom att be dina medarbetare meddela sådan information för att du bättre ska kunna ge stöd åt dem som berörs. Särskilt viktigt är det om personen har befunnit sig på arbetsplatsen under den smittsamma perioden för att du ska kunna hantera eventuell oro som kan uppstå bland kollegor eller studenter som kontaktas i samband med smittspårningen.

Läs om hur du hanterar att en student eller medarbetare smittats med covid-19

Hur gör jag om en medarbetare eller student bekräftas smittad av covid-19?

Krisledningsgruppen har tagit fram information och en checklista som stöd för chefer, kursansvariga och andra medarbetare som får information om att en student eller medarbetare konstaterats vara smittad av covid-19.

Läs om hur du hanterar att en student eller medarbetare smittats med covid-19

Läs även om anmälan av allvarligt tillbud i nästa fråga.

Vad innebär det att anmäla allvarligt tillbud om en medarbetare eller student exponerats för covid-19?

Om en arbetstagare eller student exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbete eller studier är prefekt, chef eller motsvarande skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket i en så kallad anmälan av allvarligt tillbud. Covid-19 omfattas av den skyldigheten. Kravet på anmälan gäller även retroaktivt och om chefen får kännedom om exponeringen i efterhand. 

Personer som är dubbelvaccinerade och där det har gått mer än två veckor sedan dos två behöver inte ingå i anmälan av allvarligt tillbud. 

Chefen kan även vara skyldig att dokumentera och vidta åtgärder.

På medarbetarwebben hittar du mer information om hur du går tillväga: 
Läs mer om anmälan av allvarligt tillbud

Informationen finns även på engelska: 
Reporting serious incident and documenting exposure to COVID-19

Internationella medarbetare

Vad gäller angående medarbetare som ska påbörja sin anställning men som för närvarande befinner sig utanför Sverige?

Till och med 31 januari 2022 råder det ett inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från alla länder. Från ett EU/EES-land räcker det med ett negativt covid-19-test eller EU:s vaccinationsintyg. Det görs undantag från inreseförbudet från länder utanför EU/EES och Storbritannien för flera kategorier av resenärer. Detta gäller till exempel utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner, som är bosatta i vissa utpekade länder eller som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder. Men reglerna kan ändras snabbt. Läs mer i länkarna nedan.

Det kan även finnas restriktioner i hemlandet vad gäller utresa på grund av coronapandemin som medför att utresa inte är möjlig. Om arbetstagaren inte kan resa ut från hemlandet ska anställningens startdatum i första hand flyttas fram. 

Information på svenska:
Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polisen)

Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om inreseförbudet (Regeringskansliet)

Information på engelska:
Travel to Sweden during the corona pandemic (The Swedish Police)

Certificate requirements for foreign nationals travelling to Sweden (Public Health Agency of Sweden)

Recommendation for all travellers to get tested for COVID-19 after arriving in Sweden (Public Health Agency of Sweden)

Official information about COVID-19 (Emergency information from Swedish authorities)

Questions and answers about the entry ban to Sweden (Government Offices of Sweden)

Hur kan nya medarbetare utan svenskt personnummer provta sig efter ankomst till Sverige? 

Provtagning utan svenskt personnummer

Personer som inte har svenskt personnummer och som även saknar samordningsnummer från Skatteverket kan identifiera sig med ett reservnummer från Region Västerbotten. Det går nu att erhålla ett reservnummer genom egenprovtagningsstationen på Gösta Skoglunds väg i Umeå. Fråga personalen i den blå baracken efter hjälp. Reservnumret kan sedan användas i all kontakt med vården.

På andra orter går det att erhålla ett reservnummer och boka provtagning via en hälsocentral.

Om du bistår en medarbetare eller student kan du hjälpa till genom att ta fram adress och öppettider till egenprovtagningsstationen i Umeå eller kontaktuppgifterna och telefontiderna till en närliggande hälsocentral. I båda fallen behöver personen ha med sig giltig legitimation.

Läs mer om provtagning för covid-19 – på engelska (1177 Vårdguiden)

Hitta en hälsocentral (1177 Vårdguiden)

Provtagning med universitetets tillfälliga personnummer

Det tillfälliga personnummer som Umeå universitet utfärdar kan bara användas för provtagning om numret innehållet ett T i de fyra sista siffrorna. Dessa utfärdas till studenter. Det fiktiva personnummer som universitetet utfärdar i samband med löneutbetalning eller utbetalning av andra ersättningar och som återfinns på lönespecifikationen har ett U i de fyra sista siffrorna och kan därför inte användas.

Provtagning med universitetets tillfälliga personnummer – på engelska (umu.se)

Övriga arbetsgivarfrågor

Får medarbetare vaccinera sig på betald arbetstid?

Ja, medarbetare ges möjlighet att vaccineras på betald arbetstid. Informera dina medarbetare om vad som gäller och berätta hur de eventuellt ska registrera sin tid.

Läs nyheten på Aurora. Nyheten finns även på engelska

Kan jag som chef beordra övertid och mertid på grund av covid-19?

Ja, en pandemi är en omständighet som kan medföra att nödfallsövertid/nödfallsmertid kan beordras.

Uttag av sådan övertid och mertid ska anmälas till berörda lokala fackliga organisationer snarast möjligt.

Regler för detta finns i

 • 4 kap. 5 § i villkorsavtalen
 • 7 § 3 mom. I affärsverksavtalen
 • 9 § 2 stycket och 10 § 2 stycket i Arbetstidslagen (1982:673).

Om du har frågor kan du vända dig till Personalenheten.

Vad finns för stöd från Arbetsgivarverket?

Arbetsgivarverket uppdaterar löpande sin information kring vad som gäller arbetsrättsligt i denna situation.

Frågor och svar om coronaviruset 

Frågor eller synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.