Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frågor och svar för medarbetare

Uppdateringar, senast uppdaterat 2021-11-22

(2021-11-22) Uppdaterade frågor

 • Vad gäller om jag inte är vaccinerad?
 • Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

(2021-11-02) Uppdaterade frågor

 • Vad gäller när det kommer till avstånd?

 • Vad gäller om jag inte är vaccinerad?

 • Vad gäller för arbete hemma respektive arbete på arbetsplatsen?

 • Vad gäller angående möten och fysiska träffar?

 • Vad gäller angående evenemang och publika arrangemang? 

 • Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

 • Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

(2021-10-13) Uppdaterade och nya frågor

 • Jag känner mig orolig, hur ska jag hantera min oro?
 • Jag är i riskgrupp eller gravid, vad gäller för mig?

(2021-10-05) Uppdaterad fråga

 • Hur gör jag för att provta mig?

(2021-09-30) Alla frågor

 • Hela Frågor och svar för medarbetare är uppdaterad

Avstånd och munskydd 

Vad gäller när det kommer till avstånd? 

Det finns inte längre någon rekommendation när det gäller avstånd i universitetets aktiviteter och lokaler. Den som inte är vaccinerad har däremot ett särskilt ansvar att hålla avstånd och undvika platser med trängsel, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Vad gäller om jag inte är vaccinerad?

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19 och Umeå universitet ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens rekommendation om att alla som kan bör vaccinera sig.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Symptom och provtagning

Alla som har symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion rekommenderas att stanna hemma. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symptom.

Läs om hur du provtar dig (1177 Vårdguiden)

Läs om vem som bör provta sig och andra smittskyddsåtgärder (Folkhälsomyndigheten)

Bör studenter och medarbetare använda munskydd? 

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd. 

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd 

Arbeta hemma

Vad gäller för arbete hemma respektive arbete på arbetsplatsen?

Mellan 30 september och 31 december kan universitetets medarbetare successivt återgå till sin arbetsplats. Varje chef avgör, i dialog med sina medarbetare, hur återgången ska se ut utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Den successiva återgången ska vara genomförd senast den 31 december. I och med återgången till arbetsplatsen gäller inte längre rekommendationen att medarbetare bör arbeta hemma, men arbete hemma är möjligt under perioden om ansvarig chef har godkänt detta. 

Alla som får symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion bör stanna hemma, oavsett vaccination eller tidigare covid-infektion. De som rekommenderas att testa sig för covid-19 gör det. 

Läs om Arbetsmiljö vid arbete hemma (Aurora) 

Gäller arbetsskadeförsäkringen om jag arbetar hemma?

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara om du

 • snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
 • under arbetstid åker mellan hemmet och ett arbetsrelaterat möte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • har ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller arbetsskadeförsäkringen TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om ditt försäkringsskydd på Aurora

Läs mer hos försäkringsbolaget AFA Försäkring: Så fungerar försäkringen vid arbetsskada 

Vad händer om mina arbetsredskap orsakar skada i mitt hem när jag jobbar hemma?

Din hemförsäkring täcker eventuella skador som till exempel en brinnande arbetstelefon skulle kunna orsaka i hemmet. Arbetsdatorn eller din jobbtelefon ingår i universitetets försäkringsskydd. Dock är universitetets självrisk så pass hög att datorer och telefoner bör hanteras som oförsäkrad egendom. 

Möten och evenemang 

Vad gäller angående möten och fysiska träffar?

Möten med fysisk närvaro kan genomföras. 

Det finns inte längre någon maxgräns på antal deltagare i möten, föreläsningssalar eller liknande. Den som inte är fullvaccinerad ska vara särskilt noga med att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer. Detta gäller så länge som Folkhälsomyndigheten anser att det är nödvändigt.

Vad gäller angående evenemang och publika arrangemang? 

Evenemang och publika arrangemang får genomföras i universitetets lokaler.

Det finns inte längre någon maxgräns på antal deltagare i möten, föreläsningssalar eller liknande. Den som inte är fullvaccinerad ska vara särskilt noga med att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer. Detta gäller så länge som Folkhälsomyndigheten anser att det är nödvändigt.

Tjänsteresor

Tjänsteresor kan genomföras. Den resande ska hålla sig informerad om och efterfölja internationella, nationella och regionala bestämmelser gällande resor.

Vad behöver jag tänka på inför en internationell tjänsteresa?

Du som reser ska hålla dig informerad om och efterfölja internationella, nationella och regionala bestämmelser gällande resor. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Du kan behöva lämna prov för inresa till ditt resmål. Du kan även behöva lämna prov när du kommer tillbaka till Sverige. Om du inte är svensk medborgare kan du också påverkas av eventuella inreseförbud när du ska resa in i Sverige igen. 

Ladda ner appen UD Resklar i god tid inför resa för att se vad som gäller för vistelse och inresa i det land resan avser och kontrollera att det land du tänker resa till inte listas i UD:s reseavrådan. 

Användbara länkar

Reseinformation (Embassy of Sweden)

Om du planerar längre resor (Folkhälsomyndigheten) 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polismyndigheten)

Det kan också finnas fler saker du behöver tänka på, så håll dig uppdaterad.

Hur gör jag för att provta mig inför en internationell tjänsteresa? 

Om du ska resa till ett annat land, inom EU eller utanför EU, kan det krävas att du kan visa att du inte är smittad av covid-19 genom ett negativt covid-test samt intyg. Sådan testning ska genomföras genom företagshälsovården Feelgood som erbjuder PCR-test och antigentest.

Kostnader för provtagning ingår inte i det universitetsgemensamma avtalet utan är något som institutionen eller enheten måste stå för.

PCR-test 

Vid provtagning inför arbetsresor som kräver PCR-test ska beställning/bokning ske i god tid, minst 5 arbetsdagar innan avresa då testet skickas till ett externt laboratorium. 

Antigentest 

Antigentest är ett snabbtest där resultat erhålls inom 15–30 minuter. Detta medför att testet kan bokas nära inpå resan och intyg utfärdas i samband med provtagning.

Viktigt att tänka på 

Om provtagning ska ske är det din institution eller enhet som finansierar provtagning inför tjänsteresa, men du ansvarar för att beställa din provtagning själv. 

Kontakta företagshälsovården för att beställa provtagning  

Vaccination 

Hur vaccinerar jag mig?

Läs mer om vaccination mot covid-19 hos den region som du tillhör. Umeå ligger i Västerbotten och det är Region Västerbotten som ansvarar för vaccination i länet. 

Om vaccination i Västerbotten

Kan jag vaccinera mig på campus?

Region Västerbottens drop-in mottagning för vaccination mot covid-19 på Campus Umeå är öppen för alla i samhället. 

Läs mer om Vaccinationsmottagningen på Campus Umeå

Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

Du kan vaccinera dig även om du inte har ett svenskt personnummer. Du kan vaccinera dig vid någon av länets drop in-mottagningar, till exempel på Campus Umeå, eller boka tid genom att gå till en hälsocentral. Ta med dig någon typ av legitimation som ett LMA-kort eller EU-kort. Har du ett samordningsnummer tar du även med det. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfritt oavsett om du är svensk medborgare eller inte. 

Information om bokning av vaccination - svenska (1177.se)

Information about booking vaccination - English (1177.se) 

Drop in-vaccination på Campus Umeå (umu.se) 

Kan jag vaccinera mig på betald arbetstid?

Ja, universitetet gör det möjligt för medarbetare att vaccineras på betald arbetstid. Fråga din chef om du undrar hur du ska registrera din tid. Läs nyheten på Aurora

Sjukdom och provtagning

Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

Alla, både du som är vaccinerad och ovaccinerad och du som haft covid-19 det senaste halvåret bör stanna hemma om du har symptom som kan vara tecken på luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symptom. Dessa rekommendationer förändrades den 22 november 2021.

Du som har rest in i Sverige från ett land utanför Norden. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test vid symptom på covid-19 efter inresan. Du som är ovaccinerad bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag, även om du inte har symptom.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård rekommenderas testning vid symptom och smittspårning enligt särskilda rutiner.

Läs om hur du provtar dig (1177 Vårdguiden)

Läs om vem som bör provta sig och andra smittskyddsåtgärder (Folkhälsomyndigheten)

Kom överens med din chef om dina arbetsuppgifter under perioden som du är frånvarande. Om du är för sjuk för att arbeta ska du anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Läs mer om sjukersättning, karensavdrag och läkarintyg (Aurora) 

Hur gör jag för att provta mig? 

Region Västerbotten ansvarar för provtagning av covid-19 i Västerbottens län.

Läs mer om provtagning för covid-19 (1177.se) 

Provtagning utan svenskt personnummer

Personer som inte har ett svenskt personnummer och som även saknar samordningsnummer från Skatteverket och reservnummer från Region Västerbotten behöver kontakta valfri hälsocentral via telefon för att boka provtagning. Be om ett reservnummer vid sådan kontakt så kan reservnumret användas i all kontakt med vården därefter.

Om du bistår en medarbetare eller student kan du hjälpa till genom att ta fram kontaktuppgifterna och telefontiderna till en närliggande hälsocentral.

Läs mer om provtagning för covid-19 – på engelska (1177 Vårdguiden)

Hitta en hälsocentral (1177 Vårdguiden)

Provtagning med universitetets tillfälliga personnummer

Det tillfälliga personnummer som Umeå universitet utfärdar kan bara användas för provtagning om numret innehållet ett T i de fyra sista siffrorna. Dessa utfärdas till studenter. Det fiktiva personnummer som universitetet utfärdar i samband med löneutbetalning eller utbetalning av andra ersättningar och som återfinns på lönespecifikationen har ett U i de fyra sista siffrorna och kan därför inte användas.

Personer som inte kan använda sitt fiktiva personnummer för egenprovtagning behöver kontakta valfri hälsocentral via telefon.

Provtagning med universitetets tillfälliga personnummer – på engelska (umu.se)

Eventuella förändrade rutiner för egenprovtagning för personer utan svenskt personnummer meddelas här.

Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?

Du är inte skyldig att meddela din chef om du har testats positiv för covid-19, men det rekommenderas ändå eftersom universitetet då har möjlighet att upptäcka eventuell klusterspridning och bli medveten om trender av ökad smittspridning bland studenter och medarbetare, bland annat.

Om du har varit på din arbetsplats under den period du kan misstänkas ha varit smittsam ingår de eventuella personer som du träffade då i den smittspårning som regionen hjälper dig med, och som smittskyddslagen kräver. I så fall är det också en fördel om din chef får vetskap om ditt positiva testresultat för att kunna hantera eventuell oro bland kollegor. Om du inte har varit på din arbetsplats kan det ändå vara bra att meddela din chef så att du kan få det stöd du behöver.

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Jag har testats negativt för covid-19, får jag gå till jobbet igen då?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade viruset när provet togs. Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

Källa: 1177.se 

Behöver jag läkarintyg om jag är sjuk?

Regeringen har tagit bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att du som är anställd behöver visa läkarintyg för din arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning om du blir sjuk efter den 1 oktober 2021.

Läs mer om sjukfrånvaro och läkarintyg (Aurora) 

Läs mer om regeringens beslut att ta bort undantaget kring läkarintyg (Försäkringskassan)

Vad har hänt med karensavdraget?

För sjukdagar från 1 oktober och framåt får du inte längre ersättning för karensdagen från Försäkringskassan om du är sjuk, detta enligt beslut av regeringen. Om din sjukdom inföll 30 september och tidigare kan du däremot fortfarande ansöka om ersättning i efterhand. 

Läs mer om hur du ansöker om karenspeng på sidan Ersättning vid sjukdom (Aurora) 

Läs mer om regeringens beslut att ta bort ersättningen för karens (Försäkringskassan) 

Oro och stöd

Jag känner mig orolig, hur ska jag hantera min oro?

För en dialog med din chef om du känner dig orolig. Du kan också vända dig till företagshälsovården Feelgood om du är i behov av samtalsstöd.

Läs mer på sidan Risker och oro vid återgång till arbetsplatsen på Aurora.

Jag är i riskgrupp eller gravid, vad gäller för mig?

Läs mer på sidan Risker och oro vid återgång till arbetsplatsen på Aurora.

Studierelaterade frågor

Medarbetare som har studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19 kan läsa mer på Aurora. 

Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.

Frågor eller synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.