Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Frågor och svar för medarbetare

Uppdateringar, senast uppdaterat 2020-10-13

2020-10-13: Ny fråga

 • Vad ska jag göra om någon jag bor med har bekräftats smittad i covid-19?

2020-10-12: Ny formulering för

 • Jag vågar inte komma till jobbet eftersom jag är orolig för att bli smittad. Kan jag arbeta hemma?

2020-10-09: Ny struktur för hela frågor och svar i sektioner.

2020-10-09: Nya frågor

 • Jag känner mig orolig för covid-19, hur ska jag hantera min oro?
 • Vad gör jag om mitt barn är smittad av eller sjuk i covid-19?

2020-10-09: Reviderat innehåll

 • Hur länge ska jag vara hemma om jag har bekräftats smittad av covid-19?
 • Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?
 • En kollega hostar och verkar sjuk men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?
 • Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?
 • Får jag lön som vanligt om jag måste arbeta hemma?
 • Jag tillhör en riskgrupp och är orolig – vad kan jag göra?
 • Finns det extra (samtals)stöd och hjälp att få från företagshälsovården?
 • Vad gäller angående interna möten?

Studierelaterade frågor

Medarbetare som har studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19 kan läsa mer på Aurora.

Hantering av sjukdom och smitta

Hur länge ska jag vara hemma om jag har bekräftats smittad av covid-19?

I överenstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid-19-infektion stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtomen. Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn.

Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Uppdaterad: 2020-10-02.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina råd och rekommendationer, kontrollera därför uppgifterna på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs vad du kan göra själv om du får covid-19 (1177)

Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?

Du är inte skyldig att meddela din chef om du testats positiv för covid-19, men det rekommenderas ändå. Om du har varit på din arbetsplats under den period du kan misstänkas ha varit smittsam ingår de eventuella personer som du träffade då i den smittspårning som regionen hjälper dig med, och som smittskyddslagen kräver. I så fall är det också en fördel om din chef får vetskap om ditt positiva provresultat för att kunna hantera eventuell oro bland kollegor. Om du inte har varit på din arbetsplats kan det ändå vara bra att meddela din chef så att du kan få det stöd du behöver.

Jag har testats negativt för covid-19, får jag gå till jobbet igen då?

Om ditt provsvar visar att du inte har covid-19 innebär det att du kan gå tillbaka till ditt jobb när symptomen försvunnit och du är fullt frisk. Därefter ska du fortsätta att följa myndigheternas råd.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför extra viktigt att du inte går till arbetet förrän du är helt frisk. Källa: 1177.se

Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

Om du har sjukdomssymptom – även lindriga – ska du stanna hemma och hålla avstånd till andra. Du bör också provta dig genom Region Västerbotten. Kom överens med din chef om dina arbetsuppgifter under perioden. När du har varit symptomfri i två dagar kan du återgå till arbetet om det krävs att du är på plats.

Om du är för sjuk för att arbeta ska du anmäla sjukfrånvaro.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg (Aurora)

Provtagning för covid-19 (1177.se)

Behöver jag läkarintyg om jag är sjuk?

Tillfälliga rutiner från 13 mars 2020: Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du i nuläget inte lämna in ett läkarintyg till din lönespecialist. Först om du är hemma på grund av sjukdom i mer än 21 dagar behöver du kontakta hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg (Aurora)

En kollega hostar och verkar sjuk men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla med symptom på sjukdom att stanna hemma. Alla individer är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du är orolig – påtala detta för din chef som kan samtala med den berörda kollegan. Kom också ihåg att vissa symptom kan bero på annat än sjukdom, allergi till exempel.

Regeringen har aviserat att karensavdraget slopas. Vad innebär det för mig som medarbetare?

Med anledning av covid-19 har Sveriges regering beslutat att slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning redan från första sjukdagen. Alla anställda ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt oavsett ordinarie lön. Viktigt att känna till dock är att du som löntagare själv måste logga in på Försäkringskassans webb med BankID och ansöka om karenspengen för aktuella dagar. För sjukdagar som inträffade före 1 juni är ersättningen 700 kronor.

Läs mer om hur du ansöker om karenspeng på sidan Ersättning vid sjukdom (Aurora)

Vad ska jag göra om någon jag bor med har bekräftats smittad i covid-19?

 • Du som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med din närmaste chef.
 • Du som är frisk nog att arbeta men inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. Informera din närmaste chef och skicka in intyg.
 • Du som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.
 • Du som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Läkarintyg

För att du ska kunna få lön som smittbärare krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande i ett läkarintyg eller liknande från första dagen som visar att du inte får gå till arbetet på grund av risken för smitta.

Smittbärarpenning

Som medarbetare vid Umeå universitet kan du inte söka smittbärarpenning hos Försäkringskassan eftersom du inte förlorar någon inkomst när du är frånvarande på grund av misstänkt smitta. Enligt Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer anges i 9 kap. 3 § att avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande på grund av att den är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen.

Ovanstående är en följd av den rekommendation som Folkhälsomyndigheten gav den 1 oktober 2020.

Läs mer om Arbete vid närståendes smitta i covid-19 på Aurora

Arbeta hemma

Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

Medarbetare bör fortsatt, helt eller delvis, i samråd med närmaste chef och så långt arbetsuppgifterna medger, arbeta hemma. Den som befinner sig på arbetsplatsen ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Detta beslut gäller fram till och med den 23 mars.

 

Läs Arbeta hemma under hösten (Folkhälsomyndigheten)

Får jag lön som vanligt om jag måste arbeta hemma?

Ja, eftersom du är i arbete.

Om dina arbetsuppgifter inte lämpar sig att utföras i hemmet har du ändå rätt till full lön utan avdrag i upp till fjorton dagar om du tvingas hålla dig ifrån ditt arbete på grund av lättare sjukdomssymptom eller på grund av att en närstående är smittad med covid-19. Om du däremot är för sjuk för att arbeta ska du sjukanmäla dig.

Jag vågar inte komma till jobbet eftersom jag är orolig för att bli smittad. Kan jag arbeta hemma?

Universitetet uppmanar medarbetare att, i överenskommelse med närmaste chef, helt eller delvis arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen.

Gäller arbetsskadeförsäkringen om jag arbetar hemma?

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara om du

 • snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • har ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller arbetsskadeförsäkringen TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om ditt försäkringsskydd på Aurora

Läs mer hos försäkringsbolaget AFA Försäkring: Så fungerar försäkringen vid arbetsskada 

Verktyg för arbete

Är det tillåtet att ta med sig datorskärm hem för bättre arbetsmiljö vid arbete hemma?

Det är tillåtet att ta med sig sin datorskärm hem för bättre arbetsmiljö när du arbetar hemma, men endast om din chef godkänner det.

Hur bör transporten hanteras?

Transporten ordnar man i så fall med själv. Om du inte har möjlighet att transportera hem skärmen på egen hand kan du be en kollega om hjälp.

Vad händer om skärmen skulle gå sönder?

Skulle skärmen gå sönder står arbetsgivaren för kostnaden, under förutsättning att normal försiktighet har iakttagits.

Vad gäller angående försäkringar om till exempel min arbetsdator, arbetstelefon eller annan arbetsutrustning skulle fatta eld och orsaka skada i mitt hem när jag jobbar hemma?

Din hemförsäkring täcker eventuella skador som till exempel en brinnande arbetstelefon skulle kunna orsaka i hemmet. Arbetsdatorn eller din jobbtelefon ingår i universitetets försäkringsskydd. Dock är universitetets självrisk så pass hög att datorer och telefoner bör hanteras som oförsäkrad egendom.

Vilka verktyg för digital undervisning och digitala möten rekommenderar universitetet?

För medarbetare finns en sammanställning av de alternativa tekniska lösningar som universitetet rekommenderar för digital undervisning och digitala möten på Aurora. Det mesta av informationen finns på både svenska och engelska.

Läs mer om digital undervisning

Läs mer om digitala mötesformer

Oro och stöd

Jag känner mig orolig för covid-19, hur ska jag hantera min oro?

Alla reagerar olika i oroliga tider. Att känna stress, oro och rädsla är naturliga reaktioner vid en kris. Om du känner dig mycket orolig, inte kan sova eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress:

 • Sätt ord på dina känslor. Ring och prata med någon om hur du känner och våga fråga om stöd.
 • Använd tillförlitliga källor för att hämta information om covid-19.
 • Begränsa tiden du tar del av nyheter och sociala medier.
 • Behåll dina vanliga rutiner så långt det går och gör sådant du tycker är roligt och avkopplande.
 • Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.

Läs mer om hur du kan hantera din oro kopplat till det nya coronaviruset (Folkhälsomyndigheten)

Kontakta universitetets företagshälsovård (Aurora)

Det finns också andra som erbjuder råd och stöd. Läs mer på 1177.se.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag tillhör en riskgrupp och är orolig – vad kan jag göra?

Medarbetare som tillhör riskgrupper utifrån sjukdom uppmanas kontakta sin närmaste chef för diskussion.

Medarbetare över 70 år uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa sina nära kontakter med andra, och därmed undvika besök på universitetets campus.

Läs också om universitetets hantering av risker och oro vid campusbaserad undervisning på grund av covid-19.

Läs Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (Folkhälsomyndigheten)

Finns det extra (samtals)stöd och hjälp att få från företagshälsovården?

Ja, kontakta Feelgood.

Läs mer om stöd via företagshälsovården på Aurora

Möten

Vad gäller angående interna möten?

Möten

Fysiska möten ska så långt som möjligt ersättas med alternativa mötesformer. För stöd i riskbedömningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram en Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Restriktivitet ska gälla för planeringsdagar och interna konferenser. Om dessa trots allt anordnas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följas.

Förälder och barn

Vad gör jag om mitt barn är smittad av eller sjuk i covid-19?

Om ditt barn är sjuk eller smittbärare gäller reglerna för vård av barn (vab). Sedan 1 oktober gäller också nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som säger att du som bor ihop med en person som smittats också måste följa vissa förhållningsregler. 

Läs mer om Arbete när en närstående smittas av covid-19

Förskolan/skolan är stängd. Vad gör jag som medarbetare och vårdnadshavare?

Du ska i första hand, efter överenskommelse med chef, utföra arbetet hemifrån. Om detta inte är möjligt kan du, efter överenskommelse med närmaste chef, vara hemma med bibehållen lön fram till dess att förskolan/skolan öppnas, dock längst i 14 dagar.

Klinisk tjänstgöring

Vad gäller för mig med klinisk kombinationstjänst?

Läs mer på sidan Covid-19 information för medarbetare med kliniska kombinationsanställningar

 

Kontakta universitetets krisledningsgrupp

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se