Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Frågor och svar för medarbetare

(Uppdaterad 15 maj kl. 10.44)

Frågor och svar för medarbetare

Hur länge gäller distansarbete vid universitetet?

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, som gäller till och med 31 december 2020, bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt, arbetar hemifrån. Universitetet uppmanar därför fortsatt att medarbetare, i överenskommelse med närmaste chef, helt eller delvis bör arbeta på distans med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen.

Återgången till mer campusbaserad undervisning innebär dock att det kommer att bli fler arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans. Personal som behöver arbeta på arbetsplatsen ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär att anställda som upplever symptom – även lindriga – ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.

Möten

Fysiska möten ska så långt som möjligt ersättas med alternativa mötesformer. För stöd i riskbedömningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram en Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Restriktivitet ska gälla för planeringsdagar och interna konferenser. Om dessa trots allt anordnas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följas.

Gäller arbetsskadeförsäkringen om jag arbetar hemifrån?

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om ditt försäkringsskydd på Aurora

Läs mer hos försäkringsbolaget AFA Försäkring: Så fungerar försäkringen vid Arbetsskada 

Är det tillåtet att ta med sig datorskärm för bättre arbetsmiljö vid hemarbete?

Om berörd chef så godkänner är det tillåtet att ta med sig datorskärm för bättre arbetsmiljö vid hemarbete.

Hur bör transporten hanteras?

Transporten ordnar man i så fall med själv. Om du inte har möjlighet att transportera hem skärmen på egen hand kan du be en kollega om hjälp.

Vad händer om skärmen skulle gå sönder?

Skulle skärmen gå sönder står arbetsgivaren för kostnaden, under förutsättning att normal försiktighet har iakttagits.

Hur övergår jag till digitala former för undervisning och möten?

För medarbetare som kan och har behov av att gå över till digital undervisning och digitala mötesformer finns en sammanställning av de alternativa tekniska lösningar som universitetet rekommenderar.

Läs mer om digital undervisning

Läs mer om digitala mötesformer

Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

Om du har sjukdomssymptom – även lindriga – ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter. Kom överens med din chef om dina arbetsuppgifter under perioden. När du har varit symptomfri i två dagar kan du återgå till arbetet om det krävs att du är på plats. Även när du är frisk uppmanas du att, helt eller delvis, arbeta hemifrån om det är möjligt och i samråd med din chef.

Om en person i din närhet eller familj är sjuk, behöver du inte vara hemma på grund av detta om du själv är symptomfri. Fortsatt gäller dock att medarbetare uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möliga att utföra på distans.

Om du är för sjuk för att arbeta ska du anmäla sjukfrånvaro.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg

Behöver jag ett läkarintyg?

Tillfälliga rutiner från 13 mars 2020: Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du i nuläget inte lämna in ett läkarintyg till din lönespecialist. Först om du blir hemma sjuk i mer än 21 dagar behöver du kontakta hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg

Får jag lön som vanligt om jag måste jobba hemifrån?

Ja, eftersom du är i arbete.

Om dina arbetsuppgifter inte lämpar sig att utföras i hemmet har du ändå rätt till full lön utan avdrag i upp till fjorton dagar om du tvingas hålla dig ifrån ditt arbete på grund av lättare sjukdomssymptom eller för att du nyligen har varit utomlands. Om du däremot är för sjuk för att arbeta ska du sjukanmäla dig.

Jag vågar inte komma till jobbet eftersom jag är orolig för att bli smittad. Kan jag jobba hemifrån?

Medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån om det är möjligt för att minska risken för smittspridning. Kom överens med ansvarig chef om att sköta arbetet hemifrån.

Jag tillhör en riskgrupp och är orolig – vad kan jag göra?

Medarbetare som tillhör riskgrupper utifrån sjukdom uppmanas kontakta sin närmaste chef för diskussion.

Medarbetare över 70 år uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa sina nära kontakter med andra, och därmed undvika besök på universitetets campus.

En kollega hostar och verkar sjuk men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla med symptom på sjukdom att stanna hemma. Alla individer är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du är orolig – påtala detta för din chef som kan samtala med den berörda kollegan.

Finns det extra (samtals)stöd och hjälp att få från företagshälsovården just nu?

Ja, kontakta Feelgood.

Vad gäller angående interna möten?

Fysiska möten ska så långt som möjligt ersättas med alternativa mötesformer. Ansvarig chef har att bedöma val av mötesformer i de fall det krävs.

Vad gäller angående att ta emot försändelser och leveranser till universitetet från utländska leverantörer?

Universitetet har inga planer på att begränsa leveranser från utländska leverantörer i nuläget.

Vad gäller för mig med klinisk kombinationstjänst?

Läs mer på sidan Covid-19 information för medarbetare med kliniska kombinationsanställningar

Förskolan/skolan är stängd. Vad gör jag som medarbetare och vårdnadshavare?

Du ska i första hand, efter överenskommelse med chef, utföra arbetet hemifrån. Om detta inte är möjligt kan medarbetaren, efter överenskommelse med närmaste chef, vara hemma med bibehållen lön fram till dess att förskolan/skolan öppnas, dock längst i 14 dagar. 

Mitt barn är sjuk eller smittbärare. Vad gör jag som medarbetare och vårdnadshavare?

Om ditt barn är sjuk eller smittbärare så gäller reglerna vid vård av barn (vab). För mer information se Försäkringskassans information om det nya coronaviruset.

Regeringen har aviserat att karensavdraget slopas. Vad innebär det för mig som medarbetare?

Med anledning av covid-19 har Sveriges regering beslutat att slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning redan från första sjukdagen. Alla anställda ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt oavsett ordinarie lön.

Läs mer om ersättning vid sjukdom och karensavdrag

Studierelaterade frågor

Medarbetare som har studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19 kan läsa mer på Aurora.

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se.