Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frågor och svar för medarbetare

Uppdateringar, senast uppdaterat 2021-05-18

(2021-05-18) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller angående möten och fysiska träffar?
 • Hur går jag tillväga om jag har beviljats göra en nödvändig tjänsteresa? 
 • Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

(2021-05-05) Ny fråga

 • Kan jag vaccinera mig på betald arbetstid?

(2021-04-27) Uppdaterad fråga

 • Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

(2021-03-31) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller om en nära kollega konstaterats smittad av covid-19? Riktlinjerna har ändrats till att en person kan räknas vara smittsam i 48 timmar innan symptom visas.

(2021-03-18) Nytt avsnitt "Vaccination"

 • Kan jag vaccinera en dos i Umeå och en på annan ort?
 • Kan jag vaccinera mig utomlands?
 • Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

(2021-03-11) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller om jag måste stanna hemma för att en närstående har bekräftats smittad?

(2021-02-26) Ny fråga

 • Ska studenter och medarbetare använda munskydd?

(2021-02-10) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller angående möten och fysiska träffar?

(2021-02-09) Ny fråga

 • Vad gäller för resor?

(2021-02-08) Förtydligande av svar

 • Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

(2021-02-01) Uppdaterad fråga

 • Vilken utrustning kan universitetet tillhandahålla för arbete hemma?

(2021-01-25) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?
 • Hur länge ska jag vara hemma om jag har bekräftats smittad av covid-19?
 • Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?
 • Jag vågar inte komma till jobbet eftersom jag är orolig för att bli smittad. Kan jag arbeta hemma?
 • Jag känner mig orolig för covid-19, hur ska jag hantera min oro?
 • Vilka verktyg för digital undervisning och digitala möten rekommenderar universitetet?

Studierelaterade frågor

Medarbetare som har studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19 kan läsa mer på Aurora.

Studierelaterade frågor
Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.

Hantering av sjukdom, smitta och provtagning

Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?

Om du har haft en covid-19-infektion som har bekräftats med PCR-prov eller om du har testats positivt i ett antikroppstest bedömer Folkhälsomyndigheten att du sannolikt har en låg risk för att bli sjuk igen i sex månader framåt.

Det här innebär att du har möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om du själv eller personerna du vill umgås med tillhör en riskgrupp. Dock måste varje person alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen.

Om en person i ditt hushåll eller i din närhet skulle insjukna, exempelvis inom några veckor, innebär din tidigare sjukdom att du sannolikt inte behöver sättas i karantän på nytt. Smittskyddsenheten i regionen gör bedömningar i respektive fall.

Däremot måste du fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället genom att

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna regelbundet. När du tar i saker kan virus fastna på händerna. Genom att tvätta händerna ofta försvinner viruset från händerna. Och på så sätt minskar du risken för att sprida smitta vidare.
 • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården samt omsorg måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas trots genomgången infektion.

Med tiden minskar skyddet som du får efter en genomgången infektion och då ökar risken att du kan smittas igen.

Läs mer om bedömning av immunitet (Folkhälsomyndigheten)

Hur länge ska jag vara hemma om jag har bekräftats smittad av covid-19?

I överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid-19-infektion stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symptomen. Om du blivit provtagen trots att du inte har symptom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn.

Om du tillhör gruppen som varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Om du har kvarvarande lindriga symptom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet plus två dagars feberfrihet. Uppdaterad: 2021-01-25.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina råd och rekommendationer, kontrollera därför uppgifterna på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs vad du kan göra själv om du får covid-19 (1177)

Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?

Du är inte skyldig att meddela din chef om du testats positiv för covid-19, men det rekommenderas ändå eftersom universitetet då har möjlighet att upptäcka eventuella klusterspridning, bland annat.

Om du har varit på din arbetsplats under den period du kan misstänkas ha varit smittsam ingår de eventuella personer som du träffade då i den smittspårning som regionen hjälper dig med, och som smittskyddslagen kräver. I så fall är det också en fördel om din chef får vetskap om ditt positiva testresultat för att kunna hantera eventuell oro bland kollegor. Om du inte har varit på din arbetsplats kan det ändå vara bra att meddela din chef så att du kan få det stöd du behöver.

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Jag har testats negativt för covid-19, får jag gå till jobbet igen då?

Om ditt provsvar visar att du inte har covid-19 innebär det att du kan gå tillbaka till ditt jobb när symptomen försvunnit och du är fullt frisk. Därefter ska du fortsätta att följa myndigheternas råd och riktlinjer.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför extra viktigt att du inte går till arbetet förrän du är helt frisk. Källa: 1177.se

Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

Om du har sjukdomssymptom – även lindriga – ska du stanna hemma och hålla avstånd till andra. Du bör också provta dig genom Region Västerbotten. Kom överens med din chef om dina arbetsuppgifter under perioden. När du har varit symptomfri i två dagar kan du återgå till arbetet om det krävs att du är på plats.

Om du är för sjuk för att arbeta ska du anmäla sjukfrånvaro.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg (Aurora)

Provtagning för covid-19 (1177.se)

Vänligen notera att personer som inte har svenskt personnummer eller bara har ett tillfälligt personnummer måste kontakta sin hälsocentral för att testa sig för covid-19. Läs mer på sidan ovan hos 1177.

Behöver jag läkarintyg om jag är sjuk?

Tillfälliga rutiner: Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du i nuläget inte lämna in ett läkarintyg till din lönespecialist. Först om du är hemma på grund av sjukdom i mer än 21 dagar behöver du kontakta hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg (Aurora)

En kollega hostar och verkar sjuk, men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla med symptom på sjukdom att stanna hemma. Alla individer är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du är orolig – påtala detta för din chef som kan samtala med den berörda kollegan. Kom också ihåg att vissa symptom kan bero på annat än sjukdom, allergi till exempel.

Regeringen har aviserat att karensavdraget slopas. Vad innebär det för mig som medarbetare?

Med anledning av covid-19 har Sveriges regering beslutat att slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning redan från första sjukdagen. Alla anställda ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt oavsett ordinarie lön. Viktigt att känna till dock är att du som löntagare själv måste logga in på Försäkringskassans webb med BankID och ansöka om karenspengen för aktuella dagar. För sjukdagar som inträffade före 1 juni är ersättningen 700 kronor.

Läs mer om hur du ansöker om karenspeng på sidan Ersättning vid sjukdom (Aurora)

Vad gäller om jag måste stanna hemma för att en närstående har bekräftats smittad?

 • Du som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med din närmaste chef.
 • Du som är frisk nog att arbeta men inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. I normalfallet krävs att medarbetaren skickar in beslutet eller läkarintyget till arbetsgivaren men regeringen har beslutat om tillfälliga bestämmelser. Dessa innebär att medarbetaren inte behöver skicka in ett skriftligt intyg från läkare. Viktigt är dock att medarbetaren tar kontakt med sin chef och att chefen förvissar sig om att det finns ett sådant beslut av läkare. Detta bör ske genom ett skriftligt intygande från medarbetaren. De tillfälliga bestämmelserna gäller till och med den 30 april 2021.
 • Du som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.
 • Du som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Smittbärarpenning

Som medarbetare vid Umeå universitet kan du inte söka smittbärarpenning hos Försäkringskassan eftersom du inte förlorar någon inkomst när du är frånvarande på grund av misstänkt smitta. Enligt Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer anges i 9 kap. 3 § att avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande på grund av att den är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen.

Läs mer om Arbete vid närståendes smitta i covid-19 på Aurora

Vad gäller om en nära kollega konstaterats smittad av covid-19?

Om en kollega eller annan person som du till exempel delar rum med eller jobbar nära har konstaterats smittad av covid-19 är universitetets rekommendation att du om möjligt bör arbeta hemma de närmaste 7 dagarna och undvika närkontakt med andra.

Det här gäller om du har träffat den smittade under de närmaste 48 timmarna innan insjuknandet eller provtagningsdatum samt om du har träffat den smittade inom två meter i mer än 15 minuter. Detta är särskilt angeläget om du och den smittade har träffats i ett mindre rum.

Den här informationen är avstämd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Ska studenter och medarbetare använda munskydd?

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd. 

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd

Vaccination

Kan jag vaccinera en dos i Umeå och en på annan ort?

När du vaccineras mot covid-19 med ett vaccin som kräver två doser är det viktigt att båda doserna kommer från samma vaccinleverantör. Det kan bli så att du erbjuds vaccination i Umeå sent under våren och du inte kommer kunna ta din andra dos innan du eventuellt flyttar till en annan ort. Om de två doserna ska tas i olika regioner måste du själv undersöka vilka möjligheter den andra regionen erbjuder när det gäller vaccination. Du måste också hålla reda på vilket vaccin som du fick i din första dos. Alla regioner kommer enligt preliminära uppgifter ha samtliga vacciner, så vaccination på två olika orter bör kunna vara möjligt.

Om du däremot planerar att resa till ett annat land innan du har hunnit ta dos två bör du själv ta reda på förutsättningarna för att få vaccinet i det andra landet. Undersök dina möjligheter redan innan du tar din första dos.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Region Västerbotten

Folkhälsomyndigheten

Kan jag vaccinera mig utomlands?

Kontakta myndigheterna i det land du befinner dig i eller planerar att resa till för att få mer information om vaccination utomlands. Det gäller både om du planerar att ta båda eller bara en dos utomlands.

Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

Du behöver inte vara svensk medborgare för att erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin. Det är också gratis att vaccinera sig. När det blir aktuellt med vaccination för dig behöver du dock boka din tid själv. Om du inte har svenskt personnummer bokar du tid genom att ringa valfri hälsocentral. Hur det går till informerar Region Västerbotten om.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Region Västerbotten

Folkhälsomyndigheten

Vaccination för studenter som planerar utlandsstudier i höst

Region Västerbotten erbjuder nu vaccination för studenter som planerar utlandsstudier vid starten av höstterminen 2021. Läs mer på Utlandsstudier

Kan jag vaccinera mig på betald arbetstid?

Ja, universitetet gör det möjligt för medarbetare att vaccineras på betald arbetstid. Fråga din chef om du undrar hur du ska registrera din tid. Läs nyheten på Aurora.

Arbeta hemma

Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

Fram till den 7 augusti ska alla medarbetare arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmaste chef.

Mellan 8 augusti och 29 augusti ges undervisande medarbetare möjlighet att använda sig av universitetets lokaler för att genomföra planering av undervisning inför hösten, i den utsträckning det behövs.

Mellan 30 augusti och 29 september ges medarbetare som arbetar med undervisning för nybörjarstudenter på programutbildningar möjlighet att arbeta på arbetsplatsen i den utsträckning som behövs för att genomföra den campusförlagda undervisningen för de studenterna. Det kan röra sig om både lärare och T/A-personal som behövs för att välkomna nya studenter eller på andra sätt bistå i undervisningen.

Alla övriga medarbetare som inte ingår i ovanstående kategorier ska arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmaste chef fram till den 29 september 2021.

Den som befinner sig på arbetsplatsen ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Möten och evenemang ska fortfarande genomföras digitalt.

Regeringens uppdrag

Regeringen har förlängt uppdraget som gäller att myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Trots att regeringens uppdrag är förlängt till den 15 september ska alla medarbetare vid Umeå universitet arbeta hemma i den utsträckning som är möjligt till den 29 september enligt gällande beslut (FS 1.1-821-21), samt enligt undantagen som listas ovan. Läs om Regeringens uppdrag.

På Aurora finns tips och råd om vad du bör tänka på när du arbetar hemma. Det finns även webbaserade utbildningar för anställda som Personalenheten och Feelgood har tagit fram.

Läs om hur du kan förbättra din arbetsmiljö vid hemarbete (Aurora)

Läs även om Folkhälsomyndighetens rekommendation: Arbeta hemma

Jag vågar inte komma till jobbet eftersom jag är orolig för att bli smittad. Kan jag arbeta hemma?

Universitetet uppmanar medarbetare att, i överenskommelse med närmaste chef, helt eller delvis arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen.

Läs om universitetets Hantering av risker och oro på grund av covid-19

Gäller arbetsskadeförsäkringen om jag arbetar hemma?

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara om du

 • snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  under arbetstid åker mellan hemmet och ett arbetsrelaterat möte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • har ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller arbetsskadeförsäkringen TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om ditt försäkringsskydd på Aurora

Läs mer hos försäkringsbolaget AFA Försäkring: Så fungerar försäkringen vid arbetsskada 

Verktyg för arbete

Vilken utrustning kan universitetet tillhandahålla för arbete hemma?

Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och anger därmed att alla medarbetare ska arbeta hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmaste chef. Det här framgår av Beslut med anledning av covid-19 avseende vårterminen 2021 (FS 1.1-2617-20).

Arbetsgivaren har inte skyldighet att tillhandahålla arbetsbord i hemmet. Inte heller ge ersättning för inköp av arbetsbord. Däremot har Umeå universitet ett generöst förhållningssätt till att du kan ta med dig vissa arbetsredskap hem. Det här gäller till exempel kontorsstol, dator, skärmar eller annan bärbar utrustning, men endast om din chef godkänner det.

Transport av arbetsutrustningen ordnar du med själv. Om du inte har möjlighet att transportera hem utrustningen på egen hand kan du be en kollega om hjälp. Om utrustningen skulle gå sönder under transporten står arbetsgivaren för kostnaden, under förutsättning att du har iakttagit normal försiktighet.

Vad gäller angående försäkringar om till exempel min arbetsdator, arbetstelefon eller annan arbetsutrustning skulle fatta eld och orsaka skada i mitt hem när jag jobbar hemma?

Din hemförsäkring täcker eventuella skador som till exempel en brinnande arbetstelefon skulle kunna orsaka i hemmet. Arbetsdatorn eller din jobbtelefon ingår i universitetets försäkringsskydd. Dock är universitetets självrisk så pass hög att datorer och telefoner bör hanteras som oförsäkrad egendom.

Vilka verktyg för digital undervisning och digitala möten rekommenderar universitetet?

För medarbetare finns en sammanställning av de alternativa tekniska lösningar som universitetet rekommenderar för digital undervisning och digitala möten på Aurora. Det mesta av informationen finns på både svenska och engelska.

Läs mer om digital undervisning

Läs mer om digitala verktyg för möten och samarbeten

Oro och stöd

Gå direkt till information om universitetets hantering av risker och oro eller läs mer om hur du själv kan hantera hemarbetet genom att anpassa arbetsmiljön hemma eller gå en webbaserad utbildning.

Jag känner mig orolig för covid-19, hur ska jag hantera min oro?

Alla reagerar olika i oroliga tider. Att känna stress, oro och rädsla är naturliga reaktioner vid en kris. Om du känner dig mycket orolig, inte kan sova eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress:

 • Sätt ord på dina känslor. Ring och prata med någon om hur du känner och våga fråga om stöd.
 • Använd tillförlitliga källor för att hämta information om covid-19.
 • Begränsa tiden du tar del av nyheter och sociala medier.
 • Behåll dina vanliga rutiner så långt det går och gör sådant du tycker är roligt och avkopplande.
 • Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.

Läs mer om universitetets hantering av riskgrupper och oro på grund av covid-19

Läs mer om hur du kan hantera din oro kopplat till det nya coronaviruset (Folkhälsomyndigheten)

Kontakta universitetets företagshälsovård (Aurora)

Det finns också andra som erbjuder råd och stöd. Läs mer på 1177.se.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag tillhör en riskgrupp och är orolig – vad kan jag göra?

Medarbetare som tillhör riskgrupper utifrån sjukdom uppmanas kontakta sin närmaste chef för diskussion.

Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd oavsett ålder. Observera dock att personer över 70 år fortfarande anses tillhöra en riskgrupp då risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder.

Läs också om universitetets hantering av risker och oro vid campusbaserad undervisning på grund av covid-19.

Vad gäller för mig som fyllt 70? (Folkhälsomyndigheten)

Finns det extra (samtals)stöd och hjälp att få från företagshälsovården?

Ja, kontakta Feelgood.

Läs mer om stöd via företagshälsovården på Aurora

Möten och resor

Vad gäller angående möten och fysiska träffar?

Interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in.

Fysisk kontakt ska om möjligt begränsas till ett fåtal och samma individer.

När det gäller träffar mellan medarbetare utomhus, läs nyheten Utomhusträffar möjligt med försiktighet.

Vad gäller för resor?

Information om resor, både inom och utom Sverige, samt krav på negativt covid-prov, inreseförbud och reserestriktioner hittar du på sidan Resor.

Hur går jag tillväga om jag har beviljats göra en nödvändig tjänsteresa?

Det finns mycket att tänka på om du ska resa utomlands under pandemin, till exempel provtagning och reseavrådan. Universitetets information hittar du på sidan Resor. Tänk på att du måste beviljas undantag från beslutet om restriktivitet av din chef för att göra tjänsteresor nu.

Förälder och barn

Vad gör jag om mitt barn är smittad av eller sjuk i covid-19?

Om ditt barn är sjuk eller smittbärare gäller reglerna för vård av barn (vab). Sedan 1 oktober gäller också nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som säger att du som bor ihop med en person som smittats också måste följa vissa förhållningsregler.

Läs mer om Arbete när en närstående smittas av covid-19

Förskolan/skolan är stängd. Vad gör jag som medarbetare och vårdnadshavare?

Du ska i första hand, efter överenskommelse med chef, utföra arbetet hemifrån. Om detta inte är möjligt kan du, efter överenskommelse med närmaste chef, vara hemma med bibehållen lön fram till dess att förskolan/skolan öppnas, dock längst i 14 dagar.

Klinisk tjänstgöring

Vad gäller för mig med klinisk kombinationstjänst?

Läs mer på sidan Covid-19 information för medarbetare med kliniska kombinationsanställningar

 

Kontakta universitetets krisledningsgrupp

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se