Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frågor och svar för medarbetare

Uppdateringar, senast uppdaterat 2021-09-16

(2021-09-16) Uppdaterad fråga

 • Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

(2021-08-23) Uppdaterat avsnitt

 • Vaccination - nya bokningsrutiner

(2021-08-20) Uppdaterad fråga

 • Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

(2021-08-09) Uppdaterad fråga

 • Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

(2021-07-05) Ny fråga

 • Behöver jag fortsätta följa de allmänna råden om jag är vaccinerad?

(2021-07-05) Uppdaterad fråga

 • Vad gäller om jag måste stanna hemma för att en närstående har bekräftats smittad?
 • Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?
 • Regeringen har aviserat att karensavdraget slopas. Vad innebär det för mig som medarbetare?

(2021-06-24) Uppdaterad fråga

 • Jag har testats negativt för covid-19, får jag gå till jobbet igen då?

Studierelaterade frågor

Medarbetare som har studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19 kan läsa mer på Aurora.

Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.

Hantering av sjukdom, smitta och provtagning

Hur ska jag agera om jag är förkyld eller har andra sjukdomssymptom?

Om du har sjukdomssymptom – även lindriga – ska du stanna hemma och hålla avstånd till andra. Du bör också provta dig genom Region Västerbotten. Kom överens med din chef om dina arbetsuppgifter under perioden.

Om du är för sjuk för att arbeta ska du anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Notera att personer som inte har svenskt personnummer eller bara har ett tillfälligt personnummer måste kontakta sin hälsocentral för att testa sig för covid-19. Läs mer hos 1177.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg (Aurora)

Provtagning för covid-19 (1177.se)

Personer som inte har svenskt personnummer kan provta sig med hjälp av Umeå universitets tillfälliga personnummer

Provtagning med det tillfälliga personnumret - på engelska(umu.se)

Behöver jag fortsätta följa de allmänna råden om jag är vaccinerad?

Ja, det är viktigt att du som är vaccinerad mot covid-19 fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd även efter att vaccinet har börjat verka. Men vaccinet skyddar dig från att bli allvarligt sjuk och därför är Folkhälsomyndighetens rekommendationer något anpassade för dig som är vaccinerad.

På Umeå universitet gäller samma regler för dig som är vaccinerad som för övriga.

Läs om vad som gäller för dig som är vaccinerad (Folkhälsomyndigheten)

Vad gäller dig som redan har haft konstaterad covid-19 och har tillfrisknat?

Om du har haft en covid-19-infektion som har bekräftats med PCR-prov eller om du har testats positivt i ett antikroppstest bedömer Folkhälsomyndigheten att du sannolikt har en låg risk för att bli sjuk igen i sex månader framåt.

Om en person i ditt hushåll eller i din närhet skulle insjukna, exempelvis inom några veckor, innebär din tidigare sjukdom att du sannolikt inte behöver sättas i karantän på nytt. Smittskyddsenheten i regionen gör bedömningar i respektive fall.

Även om du har genomgången infektion behöver du fortsätta att följa de allmänna råden för att minska smittspridningen i samhället genom att

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna regelbundet. När du tar i saker kan virus fastna på händerna. Genom att tvätta händerna ofta försvinner viruset från händerna. Och på så sätt minskar du risken för att sprida smitta vidare.
 • Håll avstånd till personer utanför din umgängeskrets.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården samt omsorg måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas trots genomgången infektion.

Med tiden minskar skyddet som du får efter en genomgången infektion och då ökar risken att du kan smittas igen.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Hur länge ska jag vara hemma om jag har bekräftats smittad av covid-19?

I överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid-19-infektion stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symptomen. Om du blivit provtagen trots att du inte har symptom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn.

Om du tillhör gruppen som varit allra sjukast och IVA-vårdats, ska det alltid göras en individuell bedömning av behandlande läkare för att du ska kunna bedömas som smittfri.

Om du har kvarvarande lindriga symptom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet plus två dagars feberfrihet.

Läs mer om hur länge du är smittsam (Folkhälsomyndigheten)

Läs vad du kan göra själv om du får covid-19 (1177)

Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?

Du är inte skyldig att meddela din chef om du testats positiv för covid-19, men det rekommenderas ändå eftersom universitetet då har möjlighet att upptäcka eventuella klusterspridning och bli medveten om trender av ökad smittspridning bland studenter och medarbetare, bland annat.

Om du har varit på din arbetsplats under den period du kan misstänkas ha varit smittsam ingår de eventuella personer som du träffade då i den smittspårning som regionen hjälper dig med, och som smittskyddslagen kräver. I så fall är det också en fördel om din chef får vetskap om ditt positiva testresultat för att kunna hantera eventuell oro bland kollegor. Om du inte har varit på din arbetsplats kan det ändå vara bra att meddela din chef så att du kan få det stöd du behöver.

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Jag har testats negativt för covid-19, får jag gå till jobbet igen då?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade viruset när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

Källa: 1177.se

Behöver jag läkarintyg om jag är sjuk?

Tillfälliga rutiner: Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du i nuläget inte lämna in ett läkarintyg till din lönespecialist. Först om du är hemma på grund av sjukdom i mer än 21 dagar behöver du kontakta hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg.

Läs mer om sjukersättning och läkarintyg (Aurora)

En kollega hostar och verkar sjuk, men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla med symptom på sjukdom att stanna hemma. Alla individer är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du är orolig – påtala detta för din chef som kan samtala med den berörda kollegan. Kom också ihåg att vissa symptom kan bero på annat än sjukdom, allergi till exempel.

Regeringen har aviserat att karensavdraget slopas. Vad innebär det för mig som medarbetare?

Med anledning av covid-19 har Sveriges regering beslutat att slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning redan från första sjukdagen. Alla anställda ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt oavsett ordinarie lön. Viktigt att känna till dock är att du som löntagare själv måste logga in på Försäkringskassans webb med BankID och ansöka om karenspengen för aktuella dagar.

Läs mer om hur du ansöker om karenspeng på sidan Ersättning vid sjukdom (Aurora)

Vad gäller om jag måste stanna hemma för att en närstående har bekräftats smittad?

 • Du som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med din närmaste chef.
 • Du som är frisk nog att arbeta men inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. I normalfallet krävs att medarbetaren skickar in beslutet eller läkarintyget till arbetsgivaren men regeringen har beslutat om tillfälliga bestämmelser. Dessa innebär att medarbetaren inte behöver skicka in ett skriftligt intyg från läkare. Viktigt är dock att medarbetaren tar kontakt med sin chef och att chefen förvissar sig om att det finns ett sådant beslut av läkare. Detta bör ske genom ett skriftligt intygande från medarbetaren. De tillfälliga bestämmelserna gäller till och med den 30 september 2021.
 • Du som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.
 • Du som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Smittbärarpenning

Som medarbetare vid Umeå universitet kan du inte söka smittbärarpenning hos Försäkringskassan eftersom du inte förlorar någon inkomst när du är frånvarande på grund av misstänkt smitta. Enligt Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer anges i 9 kap. 3 § att avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande på grund av att den är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen.

Läs mer om Arbete vid närståendes smitta i covid-19 på Aurora

Vad gäller om en nära kollega konstaterats smittad av covid-19?

Om en kollega eller annan person som du till exempel delar rum med eller jobbar nära har konstaterats smittad av covid-19 är universitetets rekommendation att du om möjligt bör arbeta hemma de närmaste 7 dagarna och undvika närkontakt med andra.

Det här gäller om du har träffat den smittade under de närmaste 48 timmarna innan insjuknandet eller provtagningsdatum samt om du har träffat den smittade inom två meter i mer än 15 minuter. Detta är särskilt angeläget om du och den smittade har träffats i ett mindre rum.

Den här informationen är avstämd med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Ska studenter och medarbetare använda munskydd?

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd. 

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd

Vaccination

Umeå ligger i Västerbotten och det är Region Västerbotten som ansvarar för vaccination i länet.

Hur bokar jag min första dos vaccin?

Har du flyttat till Västerbotten bokar du tid genom att ringa valfri hälsocentral. Om du sedan tidigare bor i länet eller om du har varit i kontakt med vården i Västerbotten kan du boka tid för den första dosen via 1177.se. Tid för den andra dosen får du när du vaccineras med den första dosen.

Hitta en hälsocentral

Läs mer  om vaccinationsbokning (1177)

Hur bokar jag min andra dos vaccin om jag är nyinflyttad till Västerbotten?

Om du har fått den första dosen vaccin i ett annat län bokar du tid för dos två genom att ringa valfri hälsocentral i Västerbotten. Om du tidigare har varit i kontakt med vården i Västerbotten kan du även boka tid på den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå genom att logga in på 1177.se. Använd e-tjänsten ”Boka tid för vaccination mot covid-19 – dos 2”. Kom ihåg att ta med ditt vaccinationskort eller ett utdrag från din journal som visar när du fick din
första dos och vilket vaccin du fick.

Hitta en hälsocentral

Läs mer om vaccinationsbokning (1177)

Kan jag avsluta min vaccination i ett annat län?

När du vaccineras mot covid-19 med ett vaccin som kräver två doser är det viktigt att båda doserna kommer från samma vaccinleverantör. Om de två doserna ska tas i olika län måste du själv undersöka vilka möjligheter det andra länet erbjuder när det gäller vaccination. Du måste också hålla reda på vilket vaccin som du fick i din första dos.

Läs mer om vaccination mot covid-19

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Kan jag avsluta min vaccination i ett annat land?

Om du planerar att resa till ett annat land innan du har hunnit ta dos två bör du själv ta reda på förutsättningarna för att få vaccinet i det andra landet. Undersök dina möjligheter redan innan du tar din första dos. Det gäller även om du planerar att ta båda doserna utomlands.

Läs mer om vaccination mot covid-19

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Jag är inte svensk medborgare, får jag vaccinera mig i Sverige?

Du kan vaccinera dig även om du inte har ett svenskt personnummer. Du bokar tid genom att gå till en hälsocentral. Ta med dig någon typ av legitimation som ett LMA-kort eller EU-kort. Har du ett samordningsnummer tar du även med det. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfritt oavsett om du är svensk medborgare eller inte.

Information om bokning av vaccination - svenska (1177.se)

Information about booking vaccination - English (1177.se)

Läs mer om vaccination mot covid-19

1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndigheten

Kan jag vaccinera mig på betald arbetstid?

Ja, universitetet gör det möjligt för medarbetare att vaccineras på betald arbetstid. Fråga din chef om du undrar hur du ska registrera din tid. Läs nyheten på Aurora.

Arbeta hemma

Hur länge ska medarbetare fortsätta arbeta hemma?

Mellan 30 augusti och 29 september ges medarbetare som arbetar med undervisning för nybörjarstudenter på programutbildningar möjlighet att arbeta på arbetsplatsen i den utsträckning som behövs för att genomföra den campusförlagda undervisningen för de studenterna. Det kan röra sig om både lärare och T/A-personal som behövs för att välkomna nya studenter eller på andra sätt bistå i undervisningen.

Övriga medarbetare som inte ingår i ovanstående kategorier ska arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmaste chef fram till den 29 september 2021.

Från och med den 30 september kan universitetets medarbetare successivt återgå till sin arbetsplats. Varje chef avgör, i dialog med sina medarbetare, hur återgången ska se ut utifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Inriktningen är att den successiva återgången ska vara genomförd senast den 31 december. I och med återgången till arbetsplatsen gäller inte längre rekommendationen att arbeta hemifrån, men arbete hemifrån är möjligt under perioden om ansvarig chef har godkänt detta.

Den som befinner sig på arbetsplatsen ska vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridning och hålla avstånd mellan personer. Umeå universitets riktlinje för perioden 30 september till 1 november är att varannan stol bör lämnas tom, men vilket avstånd som är rimligt och möjligt avgörs från situation till situation.

Regeringens uppdrag

Regeringens uppdrag som gäller att myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler löper ut den 28 september. Men vid universitetet gäller att alla medarbetare vid Umeå universitet ska arbeta hemma i den utsträckning som är möjligt till den 29 september enligt gällande beslut (FS 1.1-821-21), samt enligt undantagen som listas ovan. Läs om Regeringens uppdrag.

På Aurora finns tips och råd om vad du bör tänka på när du arbetar hemma. Det finns även webbaserade utbildningar för anställda som Personalenheten och Feelgood har tagit fram.

Läs om hur du kan förbättra din arbetsmiljö vid hemarbete (Aurora)

Läs även om Folkhälsomyndighetens rekommendation: Arbeta hemma

Jag vågar inte komma till jobbet eftersom jag är orolig för att bli smittad. Kan jag arbeta hemma?

Universitetet uppmanar medarbetare att, i överenskommelse med närmaste chef, helt eller delvis arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen.

Läs om universitetets Hantering av risker och oro på grund av covid-19

Gäller arbetsskadeförsäkringen om jag arbetar hemma?

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara om du

 • snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
 • under arbetstid åker mellan hemmet och ett arbetsrelaterat möte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • har ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller arbetsskadeförsäkringen TFA inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om ditt försäkringsskydd på Aurora

Läs mer hos försäkringsbolaget AFA Försäkring: Så fungerar försäkringen vid arbetsskada 

Verktyg för arbete

Vilken utrustning kan universitetet tillhandahålla för arbete hemma?

Umeå universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och anger därmed att alla medarbetare ska arbeta hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmaste chef. Det här framgår av Beslut med anledning av covid-19 avseende
höstterminens start 2021
 (FS 1.1-821-21).

Arbetsgivaren har inte skyldighet att tillhandahålla arbetsbord i hemmet. Inte heller ge ersättning för inköp av arbetsbord. Däremot har Umeå universitet ett generöst förhållningssätt till att du kan ta med dig vissa arbetsredskap hem. Det här gäller till exempel kontorsstol, dator, skärmar eller annan bärbar utrustning, men endast om din chef godkänner det.

Transport av arbetsutrustningen ordnar du med själv. Om du inte har möjlighet att transportera hem utrustningen på egen hand kan du be en kollega om hjälp. Om utrustningen skulle gå sönder under transporten står arbetsgivaren för kostnaden, under förutsättning att du har iakttagit normal försiktighet.

Vad gäller angående försäkringar om till exempel min arbetsdator, arbetstelefon eller annan arbetsutrustning skulle fatta eld och orsaka skada i mitt hem när jag jobbar hemma?

Din hemförsäkring täcker eventuella skador som till exempel en brinnande arbetstelefon skulle kunna orsaka i hemmet. Arbetsdatorn eller din jobbtelefon ingår i universitetets försäkringsskydd. Dock är universitetets självrisk så pass hög att datorer och telefoner bör hanteras som oförsäkrad egendom.

Vilka verktyg för digital undervisning och digitala möten rekommenderar universitetet?

För medarbetare finns en sammanställning av de alternativa tekniska lösningar som universitetet rekommenderar för digital undervisning och digitala möten på Aurora. Det mesta av informationen finns på både svenska och engelska.

Läs mer om digital undervisning

Läs mer om digitala verktyg för möten och samarbeten

Oro och stöd

Gå direkt till information om universitetets hantering av risker och oro eller läs mer om hur du själv kan hantera hemarbetet genom att anpassa arbetsmiljön hemma eller gå en webbaserad utbildning.

Jag känner mig orolig för covid-19, hur ska jag hantera min oro?

Alla reagerar olika i oroliga tider. Att känna stress, oro och rädsla är naturliga reaktioner vid en kris. Om du känner dig mycket orolig, inte kan sova eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress:

 • Sätt ord på dina känslor. Ring och prata med någon om hur du känner och våga fråga om stöd.
 • Använd tillförlitliga källor för att hämta information om covid-19.
 • Begränsa tiden du tar del av nyheter och sociala medier.
 • Behåll dina vanliga rutiner så långt det går och gör sådant du tycker är roligt och avkopplande.
 • Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.

Läs mer om hur du kan hantera din oro kopplat till det nya coronaviruset (Folkhälsomyndigheten)

Läs mer om universitetets hantering av riskgrupper och oro på grund av covid-19

Kontakta universitetets företagshälsovård (Aurora)

Det finns också andra som erbjuder råd och stöd. Läs mer på 1177.se.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag tillhör en riskgrupp och är orolig – vad kan jag göra?

Medarbetare som tillhör riskgrupper utifrån sjukdom uppmanas kontakta sin närmaste chef för diskussion.

Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd oavsett ålder. Observera dock att personer över 70 år fortfarande anses tillhöra en riskgrupp då risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder.

Läs också om universitetets hantering av risker och oro vid campusbaserad undervisning på grund av covid-19.

Vad gäller för mig som fyllt 70? (Folkhälsomyndigheten)

Finns det extra (samtals)stöd och hjälp att få från företagshälsovården?

Ja, kontakta Feelgood.

Läs mer om stöd via företagshälsovården på Aurora

Möten och resor

Vad gäller angående möten och fysiska träffar?

Interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in.

Fysisk kontakt ska om möjligt begränsas till ett fåtal och samma individer.

När det gäller träffar mellan medarbetare utomhus, läs nyheten Utomhusträffar möjligt med försiktighet.

Vad gäller för resor?

Information om resor, både inom och utom Sverige, samt krav på negativt covid-prov, inreseförbud och reserestriktioner hittar du på sidan Resor.

Hur går jag tillväga om jag har beviljats göra en nödvändig tjänsteresa?

Det finns mycket att tänka på om du ska resa utomlands under pandemin, till exempel provtagning och reseavrådan. Universitetets information hittar du på sidan Resor. Tänk på att du måste beviljas undantag från beslutet om restriktivitet av din chef för att göra tjänsteresor nu.

Förälder och barn

Vad gör jag om mitt barn är smittad av eller sjuk i covid-19?

Om ditt barn är sjuk eller smittbärare gäller reglerna för vård av barn (vab). Sedan 1 oktober 2020 ska du som bor ihop med en person som smittats också följa vissa förhållningsregler, enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om Arbete när en närstående smittas av covid-19

Förskolan/skolan är stängd. Vad gör jag som medarbetare och vårdnadshavare?

Du ska i första hand, efter överenskommelse med chef, utföra arbetet hemifrån. Om detta inte är möjligt kan du, efter överenskommelse med närmaste chef, vara hemma med bibehållen lön fram till dess att förskolan/skolan öppnas, dock längst i 14 dagar.

Klinisk tjänstgöring

Vad gäller för mig med klinisk kombinationstjänst?

Läs mer på sidan Covid-19 information för medarbetare med kliniska kombinationsanställningar

 

Kontakta universitetets krisledningsgrupp

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se