Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Resor

(Uppdaterad 5 juli kl. 11.30)

Rese- och konferensmedel utlyses igen

Rektor har beslutat att Kempestiftelserna nu får lysa ut rese- och konferensmedel igen. Mer information om rese- och konferensmedel hittar du i nyheten Rese- och konferensmedel utlyses på nytt.

Resa och tjänsteresor

Vid Umeå universitet gäller stor restriktivitet för tjänsteresor. Digitala lösningar ska alltid vara huvudalternativet.

Provtagning vid tjänsteresa

I enlighet med rektors beslut den 27 april 2021 råder det stor restriktivitet för tjänsteresor och digitala lösningar ska alltid vara huvudalternativet. Det här gäller till den 29 september, vad som ska gälla därefter är inte beslutat än. Om bedömningen är att du som medarbetare ändå måste genomföra en tjänsteresa under den här perioden, och du ska resa till ett annat land, inom EU eller utanför EU, kan det krävas att du kan visa att du inte är smittad av covid-19 genom ett negativt covid-test samt intyg.

Sådan testning ska genomföras genom företagshälsovården Feelgood som erbjuder PCR-test och antigentest. Kostnader för provtagning ingår inte i det universitetsgemensamma avtalet utan är något som institutionen eller enheten finansierar.

PCR-test 

Vid provtagning inför arbetsresor som kräver PCR-test skall beställning/bokning ske i god tid, minst 5 arbetsdagar innan avresa då testet skickas till ett externt laboratorium. 

Antigentest 

Antigentest är ett snabbtest där resultat erhålls inom 15–30 minuter. Detta medför att testet kan bokas nära inpå resan och intyg utfärdas i samband med provtagning.

Viktigt att tänka på 

Innan du bokar en tjänsteresa måste du få ett godkänt undantag från din chef.

Ladda ner appen UD Resklar i god tid inför resa för att se vad som gäller för vistelse och inresa i det land resan avser och kontrollera att det land du tänker resa till inte listas i UD:s reseavrådan. 

Om provtagning ska ske är det din institution eller enhet som finansierar provtagning inför tjänsteresa, men du ansvarar för att beställa din provtagning själv. Tänk på att resa så smittsäkert som möjligt och stanna hemma om du känner dig sjuk. Tänk också på att du kan behöva lämna prov när du kommer tillbaka till Sverige. 

Viktigt! Läs om vad mer du behöver tänka på under övriga rubriker på denna sida. 

Kontakta företagshälsovården för att beställa provtagning 

Internationella resor

Även för internationella tjänsteresor gäller stor restriktivitet. Digitala lösningar ska alltid vara huvudalternativet. Medarbetare, studenter och tillresande uppmanas att följa Regeringens, Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets bestämmelser och rekommendationer för inrikes och utrikes resor samt eventuella lokala restriktioner på resorten.

Läs en sammanfattning av vad du behöver tänka på nedan. Reglerna kan ändras snabbt, så resande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om de senaste kraven hos svenska myndigheter, förslagsvis Utrikesdepartementet, Regeringen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Utresa från Sverige

Krav på negativt covid-prov inför resa till annat land

Vissa länder kräver att inkommande resenärer kan uppvisa ett negativt covid-prov för att få komma in i landet. Provresultatet måste dessutom vara färskt. Provtagning i Sverige sker vanligtvis bara på personer som uppvisar symptom på smitta.

Om du är student som ska återvända hem efter utbytesstudier och ditt hemland kräver att du ska uppvisa ett intyg på negativt provresultat rekommenderas du att vända dig till en privat vårdgivare som utfärdar intyg för resa.

Gör så här för att ta prov och få ett skriftligt intyg för resa:
Kontakta en privat vårdgivare som utför covid-prov och skriver intyg. I Umeå finns för närvarande två sådana vårdgivare, Vaccina och SVEA Vaccin. Notera att om du saknar svenskt personnummer måste du vända dig till SVEA Vaccin.

Planera din resa väl

Det är viktigt att planera din resa väl om testet ska vara taget inom 48 eller 72 timmar innan inresa i ditt hemland. Då är det lämpligt att ta provet i början på en vecka och sedan resa inom 3 dagar. Tänk på att det tar ungefär 48 timmar innan du får ditt provresultat. Undvik att resa på söndag, måndag och tisdag eftersom tester normalt sett inte utförs eller analyseras under helger vilket gör att det inte går att få ett tillräckligt färskt provresultat.

Res smittsäkert

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när du reser och avstå ifrån onödiga resor.

Läs också Om du planerar längre resor (Folkhälsomyndigheten)

Utrikesdepartementets avrådan från icke-nödvändiga resor

Utrikesdepartementet uppdaterar regelbundet sin lista på länder som de avråder från icke-nödvändiga resor till. Håll dig uppdaterad eftersom det påverkar försäkring och hur du behöver agera när du kommer tillbaka till Sverige.

Läs mer om Utrikesdepartementets avrådan från icke-nödvändiga resor

Inresa till Sverige

Tillfälligt inreseförbud till Sverige

Ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från alla länder utom EU-länder och Norden. Inreseförbudet har förlängts ett flertal gånger och gäller just nu till den 31 augusti. Ett flertal undantag gäller.

Bland annat undantas anställda och stipendiater (inkl. familjemedlemmar) från inreseförbudet och kan resa hit om de har ett giltigt uppehållstillstånd för vistelse längre tid än 3 månader, samt kan uppvisa ett negativt covid-prov. Även inresa för studier undantas från förbudet.

Trots att vissa grupper undantas från inreseförbudet kan det finnas krav på provtagning, negativt provsvar och isolering vid inresa från andra länder. Läs mer om det under de andra rubrikerna nedan.

Utgå från följande länkar, men observera att senare uppdaterad information kan finnas på andra ställen:

Information på svenska:

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige (Regeringskansliet)

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige (Polismyndigheten)

Information på engelska:

Questions and answers about the entry ban to Sweden (Government Offices of Sweden)

Travel to Sweden during the corona pandemic (The Swedish Police Authority)

Krav på negativt covid-19-prov för inresa till Sverige

Från och med den 30 juni anpassas den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis. Det innebär som huvudregel att det råder förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES om inte ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19 eller ett motsvarande intyg, kan visas upp. Denna reglering gäller för närvarande till och med den 31 augusti 2021.

Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Det råder tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från länder utanför EU/EES till Sverige. För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet.

För att ta reda på mer om krav på testning inför inresa till Sverige, utgå från följande länkar, men observera att uppdaterad information kan finnas på andra ställen:

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige (Regeringskansliet)

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin (Polismyndigheten)

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)

Information på engelska: Negative COVID-19 test required for entry into Sweden (Government Offices of Sweden)

Testa dig om du reser in i Sverige från utlandet 

Resenärer som inom de senaste sju dagarna innan ankomst till Sverige befunnit sig i ett land dit utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor rekommenderas att testa sig för covid-19 vid ankomst till Sverige samt på dag fem efter ankomsten. Vidare rekommenderas resenärerna att isolera sig och undvika nära kontakt med andra under sju dagar från ankomsten till Sverige.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Allmänt om resa under pandemin

Så bör du agera när du reser

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls. Du bör även begränsa nya nära kontakter och umgås i en mindre krets under resan och på resmålet.

Om du planerar längre resor (Folkhälsomyndigheten)

Råd för att skydda dig och andra (Folkhälsomyndigheten)

Försäkring vid resa

Kammarkollegiet har samlat frågor och svar när det gäller reseförsäkringar och liknande för både medarbetare och studenter.

Läs mer om reseförsäkring hos Kammarkollegiet

Utbytesstudier under pandemin

Medarbetare som arbetar med utbytesstudenter kan läsa mer information kring hantering av kommande utbyten på Internationaliseringsforum samt på sidan Utlandsstudier under covid-19.