Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Resor

(Uppdaterad 27 april kl. 08:34)

Ingen utlysning av resemedel förrän tidigast maj 2021

Alla till Umeå universitet anknutna stiftelser (inkl. Kempestiftelserna) kan lysa ut eventuella resestipendier tidigast i maj 2021. Notera dock att en ny rekommendation om ett senare datum för utlysning av resemedel kan bli nödvändig beroende på hur råden gällande resor ser ut då.

Resa och tjänsteresor

Undvik att resa, både inom och utom Västerbottens län. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Vid Umeå universitet gäller stor restriktivitet för tjänsteresor. Digitala lösningar ska alltid vara huvudalternativet.

Internationella resor

Även för internationella tjänsteresor gäller stor restriktivitet. Digitala lösningar ska alltid vara huvudalternativet. Medarbetare, studenter och tillresande uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer för inrikes och utrikes resor samt eventuella lokala restriktioner på resorten.

Utresa från Sverige

Krav på negativt covid-prov inför resa till annat land

Vissa länder kräver att inkommande resenärer kan uppvisa ett negativt covid-resultat för att få komma in i landet. Provresultatet måste dessutom vara färskt. Provtagning i Sverige sker vanligtvis bara på personer som uppvisar symptom på smitta.

Om du är student som ska återvända hem efter utbytesstudier och ditt hemland kräver att du ska uppvisa ett intyg på negativt provresultat rekommenderas du att vända dig till en privat vårdgivare som utfärdar intyg för resa.

Gör så här för att ta prov och få ett skriftligt intyg för resa:
Kontakta en privat vårdgivare som utför covid-prov och skriver intyg. Du hittar en lista på privata vårdgivare på Folkhälsomyndighetens webbplats. I Umeå finns för närvarande två sådana vårdgivare, Vaccina och SVEA Vaccin. Notera att om du saknar svenskt personnummer måste du vända dig till SVEA Vaccin.

Planera din resa väl

Det är viktigt att planera din resa väl om testet ska vara taget inom 72 timmar, eller i vissa fall 48 timmar, innan inresa i ditt hemland. Då är det lämpligt att ta provet i början på en vecka och sedan resa inom 3 dagar. Tänk på att det tar ungefär 48 timmar innan du får ditt provresultat. Undvik att resa på söndag, måndag och tisdag eftersom tester normalt sett inte utförs under helger vilket gör att det inte går att få ett tillräckligt färskt provresultat.

Res smittsäkert

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när du reser och avstå ifrån onödiga resor. Läs Folkhälsomyndighetens reserekommendationer

Läs också Om du planerar att resa (Folkhälsomyndigheten)

Observera!

Ta även hänsyn till universitetets bestämmelser, de nationella och lokala allmänna råden samt de bestämmelser som finns i det aktuella landet innan du planerar att resa.

Utrikesdepartementets avrådan från icke-nödvändiga resor

Utrikesdepartementet uppdaterar regelbundet sin lista på länder som de avråder från icke-nödvändiga resor till.

Läs mer om Utrikesdepartementets avrådan från icke-nödvändiga resor

Inresa till Sverige

Tillfälligt inreseförbud till Sverige

Ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till EU via Sverige gäller sedan mars 2020. Förbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen. Sedan februari 2021 gäller dessutom ett särskilt inreseförbud med testkrav vid inresa från EES-stater och vissa andra stater. Inreseförbudet har förlängts ett par gånger och gäller just nu till den 31 maj.

I dagsläget är samtliga anställda och stipendiater (inkl. familjemedlemmar) undantagna inreseförbudet och kan resa hit om de har ett giltigt uppehållstillstånd för vistelse längre tid än 3 månader. Även inresa för studier undantas från förbudet.

Trots att vissa grupper undantas från inreseförbudet finns det krav på provtagning, negativt provsvar och isolering vid inresa från andra länder som kan påverka dig. Läs mer om det under de andra rubrikerna nedan.

Reglerna kan ändras snabbt, så resande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om de senaste kraven hos svenska myndigheter, förslagsvis Regeringen och Utrikesdepartementet.

Utgå från följande länk, men observera att senare uppdaterad information kan finnas på andra ställen:

Information på svenska: Läs om inreseförbudet (Regeringskansliet)

Information på engelska: Temporary entry ban into Sweden (Government Offices of Sweden)

Krav på negativt covid-19-prov för inresa till Sverige

Alla som inte är svenska medborgare ska kunna visa upp ett negativt covid-prov för att få resa in i Sverige. Det finns vissa undantag för vilka detta gäller, men reglerna kan ändras snabbt, så resande rekommenderas att hålla sig uppdaterade om de senaste kraven hos svenska myndigheter. För tillfället gäller kravet fram till den 31 maj 2021. Dessutom bör du testa dig på nytt fem dagar efter ankomst till Sverige, läs mer under nästa rubrik. 

För att ta reda på mer om krav på testning inför inresa till Sverige, utgå från följande länkar, men observera att uppdaterad information kan finnas på andra ställen:

Läs om kravet på negativt covid-prov (Regeringskansliet)

Promemoria om krav på negativt covid-prov från 3 februari 2021 (Regeringskansliet)

Information på engelska: Negative COVID-19 test required for entry into Sweden (Government Offices of Sweden)

Testa dig om du reser in i Sverige från utlandet 

Du som reser in i Sverige från utlandet bör testa dig för covid-19 så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. Medan du väntar på testning och sen på provsvar bör du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med din hygien.

Du bör stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symptom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. 

Om du testade dig i samband med att du påbörjade resan till Sverige behöver du inte testa dig i samband med ankomsten, men bör fortfarande testa dig på dag fem. 

Rekommendationerna gäller oavsett vilket land du rest ifrån. 

Ovanstående gäller även dig som nyligen testats positivt för antikroppar. 

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Allmänt om resa

Så bör du agera när du reser

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra i samband med din resa. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Om du planerar längre resor (Folkhälsomyndigheten)

Råd för att skydda dig och andra (Folkhälsomyndigheten)

Försäkring vid resa

Kammarkollegiet har samlat frågor och svar när det gäller reseförsäkringar och liknande för både medarbetare och studenter.

Läs mer om reseförsäkring hos Kammarkollegiet

Utbytesstudier under pandemin

Medarbetare som arbetar med utbytesstudenter kan läsa mer information kring hantering av kommande utbyten på Internationaliseringsforum samt på sidan Utlandsstudier under covid-19.