Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Resor

(Uppdaterad 7 september kl. 08.15)

Internationella resor

Rektor beslutade den 17 juni att medarbetare, studenter och tillresande uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer för inrikes och utrikes resor. 

Kammarkollegiet har samlat frågor och svar när det gäller reseförsäkringar och liknande

Medarbetare som arbetar med utbytesstudenter kan läsa mer information kring hantering av kommande utbyten på Internationaliseringsforum samt på webbsidorna för covid-19.

Läs mer om Utrikesdepartementets avrådan

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Resor inom Sverige

Från och med 13 juni har regeringen meddelat att symptomfria personer kan resa inom landet. Resandet får inte innebära att den fysiska distanseringen underlåts. Varje resa som genomförs ska göras med försiktighet.

För planeringsdagar, konferenser och liknande personalaktiviteter vid Umeå universitet gäller fortsätt restriktivitet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd att arbetsgivare om möjligt bör se till att personal håller digitala möten, håller avstånd till varandra och arbetar hemifrån. Om planeringsdagar trots allt anordnas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följas. Folkhälsomyndighetens Riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster kan användas vid planeringen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer om examensarbeten, examinationer och disputationer