Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Resor

(Uppdaterad 12 november kl. 11.00)

Ingen utlysning av resemedel förrän tidigast mars 2021

Alla till Umeå universitet anknutna stiftelser (inkl. Kempestiftelserna) kan lysa ut eventuella resestipendier tidigast mars 2021. Notera dock att en ny rekommendation om ett senare datum för utlysning av resemedel kan bli nödvändig beroende på hur råden gällande resor ser ut då.

Resa och tjänsteresor

Så länge som de lokala allmänna råden gäller för Västerbottens län är alla skyldiga att undvika resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Vid Umeå universitet gäller således stor restriktivitet för tjänsteresor. Digitala alternativ ska alltid vara huvudalternativet.

Internationella resor

Även för internationella resor gäller stor restriktivitet. Medarbetare, studenter och tillresande uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer för inrikes och utrikes resor samt eventuella lokala råd.

Kammarkollegiet har samlat frågor och svar när det gäller reseförsäkringar och liknande

Medarbetare som arbetar med utbytesstudenter kan läsa mer information kring hantering av kommande utbyten på Internationaliseringsforum samt på webbsidorna för covid-19.

Läs mer om Utrikesdepartementets avrådan

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd