Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Resor

(Uppdaterad 26 maj kl. 07.59)

Internationella resor

Rektor beslutade den 12 maj att förlänga beslutet om att ställa in alla utrikes tjänsteresor fram till den 30 augusti.

Kammarkollegiet har samlat frågor och svar när det gäller reseförsäkringar och liknande

Universitetet skickar inga studenter på nya utbyten med utrikes universitet under våren och sommaren. Studenter som måste avbryta sin utlandstermin erbjuds lösningar för att kunna fortsätta sina studier på annat sätt.

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas ansvariga för utresande studenter med utbyten planerade till höstterminen 2020, att tillsammans med studenterna se över möjligheterna att senarelägga utbytesstudierna.

Universitetet hänvisar till Utrikesdepartementets (UD) beslut och rekommendationer när det gäller medarbetares och studenters eventuella planerade privata resor utomlands. 

Gå vidare till UD.

Resor inom Sverige

För nationella resor rekommenderas stor restriktivitet fram till den 30 augusti. Medarbetare ska förankra eventuella nödvändiga resor med närmaste chef. Detta gäller även resor som planerats och beviljats tidigare. Resor till och från arbetsplats undantas från denna rekommenderade restriktion.

Restriktiviteten för nationella resor gäller även tillresande studenter, där kursansvarig i möjligaste mån bör försöka hitta andra alternativ. Detta omfattar även examinationer, där examinator har möjlighet att besluta om annan examinationsform.

Läs mer om examensarbeten, examinationer och disputationer