Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

(Uppdaterad 27 september kl. 08.30) Covid-19 pandemin kan i vissa fall orsaka konsekvenser för doktorander med förändrade förutsättningar och ge effekter, exempelvis vad gäller insamling av material, konferenser, kurser och internationellt utbyte.

Hanteringen av dessa ärenden sker på individnivå, det vill säga för varje enskild doktorand. Det är därför av största vikt att vid kommande uppföljning av individuell studieplan, ISP, kommentera och dokumentera hur progressen i doktorandprojektet har påverkats eller inte påverkats av pandemin samt vad eventuell påverkan består av. Frågor om finansiering hanteras i första hand vid institutionen, därefter fakulteten och sedan universitetet centralt.

Beslut om förlängning till följd av covid-19 fattas av dekan. Som underlag till beslut ska finnas en reviderad individuell studieplan där det framgår vilka fördröjningar i utbildningen som skett.

Umeå universitet planerar att följa upp eventuell påverkan av doktoranders utbildningstid på grund av covid-19.

Såväl EU som svenska forskningsfinansiärer utlyser nu medel för forskning kopplad till coronaviruset. Dessutom påverkas projekt och ansökningar på olika sätt av pandemin. Enheten för forskningsstöd och samverkan sammanställer löpande information som publiceras på Aurora.

Läs mer på sidan Forskning och covid-19

Disputationer

Fakulteterna har tagit ett beslut om hur disputationer ska genomföras. De som berörs av detta beslut kommer få särskild information. Finns det frågor kontaktas respektive fakultet.

Läs allmän information om disputation, examen och promotion

Spikningsceremonier

Inställda ceremonier

Alla spikningsceremonier på Universitetsbiblioteket ställs in tills vidare med anledning av covid-19. Det går inte heller att boka tid för spikningsceremonier. Den elektroniska spikningen i DiVA ska som vanligt ske minst tre veckor innan disputation.

Läs om spikning och spikningsceremonier