Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vid misstanke om smitta

(Uppdaterad 8 maj kl. 12.55) Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Det är vanligt med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk och till exempel magknip eller diarré. En del får andningsbesvär. Symptomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Generellt gäller att för att fördröja smittspridning, och skydda de äldsta och sköraste, ska alla som har sjukdomssymptom stanna hemma och följa rekommendationerna på 1177.se. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

För medarbetare vid Umeå universitet

Medarbetare vid Umeå universitet som upplever symptom – även lindriga – ska stanna hemma och undvika sociala kontakter. Meddela din chef. När du har varit symptomfri i två dagar kan du återgå till arbetet. Om en person i din närhet eller familj är sjuk, behöver du inte vara hemma om du själv är symptomfri.

Medarbetare som är tillräckligt friska kan efter överenskommelse med närmaste chef utföra arbetet i hemmet. Om det inte är möjligt kan medarbetaren, efter överenskommelse med närmaste chef, vara hemma med bibehållen lön fram till två dagar efter att symptomen upphört, dock längst i 14 dagar.

I de fall en medarbetare är alltför sjuk för att arbeta, ska sjukskrivning ske. Det är individens ansvar att meddela arbetsgivaren om en sådan situation föreligger.

Enligt smittskyddslagen har du som individ ett stort eget ansvar för att förhindra att smitta sprids. På webbplatsen 1177.se finns mer information om ditt ansvar.