Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Arrangemang och möten

(Uppdaterad 1 juli 2021 kl. 15.05)

Arrangemang och ceremonier

Publika arrangemang med Umeå universitet som arrangör eller medarrangör ställs in eller ersätts med alternativa former. Begreppet ”publika arrangemang” avser inte universitetets kärnverksamhet som utbildning av studenter på grundnivå eller avancerad nivå, utbildning på forskarnivå eller forskning.

Bildmuseets och Curiosums verksamheter riktade mot grupper av förskolebarn och skolelever kan fortsatt genomföras, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens och regeringens gällande föreskrifter och allmänna råd samt det rådande smittläget gör det möjligt att sådan verksamhet fortgår.

Studentkårerna uppmanas att efterleva de nationella och regionala rekommendationer och råd som gäller, följa utvecklingen gällande smittspridning samt tillämpa aktuella rekommendationer vid genomförande av mottagningsverksamheten och informationskampanjer om kårernas verksamhet vid höstterminens start.

Studentkårerna uppmanas att inte genomföra evenemang i externa lokaler. Uppmaningen gäller särskilt evenemang med alkoholservering.

Högskoleprovet

Högskoleprovet får genomföras i universitetets lokaler enligt särskild överenskommelse med Universitets- och högskolerådet och de krav på särskilda åtgärder som där anges.

Universitets lokaler

Stor restriktivitet ska gälla för fysisk närvaro i universitetets lokaler. När närvaro i universitetets lokaler anses nödvändig ska fysisk distansering iakttas. Detta gäller även i gemensamma ytor så som fikarum och matsalar med mera.

Personer som delar arbets- eller studieplats där närvaro är att anse som nödvändig, exempelvis i kontor eller laboratorium, bör se över möjlighet till växelvis närvaro.

Fysisk kontakt ska om möjligt begränsas till ett fåtal och samma individer.

Alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser ska fortsatt vara anpassade så att fysisk distansering kan upprätthållas.

Inga evenemang för anställda och studenter får genomföras i universitetets lokaler. Alkoholservering är förbjuden.

Universitetsbiblioteket håller fortsatt öppet men vidtar vid behov ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Möten

Interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in.

Fysisk kontakt ska om möjligt begränsas till ett fåtal och samma individer.

När det gäller träffar mellan medarbetare utomhus, läs nyheten Utomhusträffar möjligt med försiktighet.

Disputationer

Disputationer genomförs fortsatt, men formerna för disputationen kan behöva anpassas. Doktorander får mer information från respektive fakultet.

Läs mer under Utbildning på forskarnivå

Munskydd

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd. 

Läs mer om universitetets rekommendation om munskydd