Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arrangemang och möten

Externa publika arrangemang

Externa publika arrangemang oavsett storlek där Umeå universitet är arrangör eller medarrangör ställs in fram till vårterminens slut, det vill säga den 7 juni 2020. 

 

Möten

För interna möten gäller att de så långt som möjligt ställs in eller ersätts av alternativa mötesformer. Ansvarig chef genomför riskbedömning och fattar beslut om enskilda möten. För stöd i riskbedömningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram en Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

 

Disputationer

Läs mer under Examination och disputation.