Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arrangemang och möten

(Uppdaterad 4 juni kl. 09.15)

Externa publika arrangemang

Regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 50 personer vid allmänna sammankomster och allmänna tillställningar gäller i dagsläget tills vidare. Umeå universitets beslut om att inte genomföra publika arrangemang förlängs fram till årets slut, med anledning av att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller till årets slut.

Möten

Fysiska möten ska så långt som möjligt ersättas med alternativa mötesformer. För stöd i riskbedömningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram en Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Restriktivitet ska gälla för planeringsdagar och interna konferenser. Om dessa trots allt anordnas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följas.

Disputationer

Disputationer genomförs fortsatt, men formerna för disputationen kan behöva anpassas. Doktorander får mer information från respektive fakultet. Nytt är dock att spikningsceremonier nu får genomföras igen.

Läs mer under Utbildning på forskarnivå