Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arrangemang och möten

(Uppdaterad 12 maj kl. 16:45)

Externa publika arrangemang

Regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 50 personer vid allmänna sammankomster och allmänna tillställningar gäller i dagsläget tills vidare. Mot bakgrund av detta har rektor beslutat att förlänga beslutet om att ställa in externa publika evenemang fram till den 30 augusti. Tidigare restriktion gällde fram till 7 juni.

Möten

Fysiska möten ska antingen ställas in eller ersättas av alternativa mötesformer i så stor utsträckning som möjligt. För stöd i riskbedömningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram en Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Disputationer

Disputationer genomförs fortsatt, men formerna för disputationen kan behöva anpassas. Doktorander får mer information från respektive fakultet.

Läs mer under Examensarbeten, examination och disputation