Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Arrangemang och möten

(Uppdaterad 12 november kl. 10:17) Informationen på denna sida har uppdaterats utifrån det beslut som rektor fattade den 11 november med skärpta åtgärder på campus. Mer går att läsa i beslutet.

Externa publika arrangemang

Publika arrangemang med Umeå universitet som arrangör eller medarrangör ska så länge som de lokala allmänna råden gäller för Västerbotten ersättas med alternativa, digitala former. Om det inte går ska de skjutas upp eller ställas in.

Universitets lokaler

Stor restriktivitet ska gälla för fysisk närvaro i universitetets lokaler. När närvaro i universitetets lokaler anses nödvändig ska fysisk distansering iakttas. Personer som delar arbets- eller studieplats, där närvaro anses nödvändig, exempelvis kontor eller laboratorium, bör se över möjlighet till växelvis närvaro.

Inga evenemang för anställda eller studenter får genomföras i universitetets lokaler.

Möten

Interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in. Det här beslutet gäller så länge som de lokala allmänna råden i Västerbotten är gällande.

Disputationer

Disputationer genomförs fortsatt, men formerna för disputationen kan behöva anpassas. Doktorander får mer information från respektive fakultet.

Läs mer under Utbildning på forskarnivå