Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Användning av munskydd

I situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra bör studenter och medarbetare använda munskydd.

Rekommendationen vid Umeå universitet är att munskydd ska användas i situationer där människor inte kan undvika att vistas nära varandra. Respektive institution eller enhet erbjuder munskydd till studenter och medarbetare i situationer som obligatoriska undervisningsmoment eller arbetsuppgifter där avstånd inte kan hållas.

Om du använder ett eget munskydd ska det vara CE-märkt. Märkningen framgår av förpackningen.

Tänk på att munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Rekommendationen om munskydd i universitetets verksamhet gäller tills vidare.

Munskydd vid salstentamen

Umeå universitet följer rekommenderade avstånd vid salstentamen. Studenter erbjuds engångsmunskydd i anslutning till salstentamen, men det är inget krav.

Så använder du munskydd

Det är viktigt att munskyddet används på rätt sätt. Läs därför igenom och följ Folkhälsomyndighetens information när du använder munskydd:

Ett munskydd ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och det ska inte vidröras medan det används.

Ta på munskyddet

  1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
  2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
  3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
  4. Rör inte munskyddet när du har det på dig. Om du tar i munskyddet behöver du tvätta dina händer igen.

Ta av munskyddet

  1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
  2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
  3. Kasta engångsmunskyddet i ett vanligt sopkärl.
  4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Avfallshantering

Använda munskydd slängs direkt i en soppåse eller avfallspåse som knyts ihop när den töms och hanteras som vanligt avfall. Munskydd ska inte räknas som riskavfall. Var noga med handhygienen vid kontakt med använda munskydd.

Information till chefer

Chefer hittar mer information om beställning av munskydd i HR-guiden.

Frågor om munskydd

Om du har frågor om munskydd i samband med en särskild aktivitet, vänligen vänd dig till den som ansvarar för aktiviteten, till exempel din chef eller lärare. Om du har allmänna frågor om informationen om munskydd eller universitetets hantering av covid-19, vänligen kontakta krisledningsgruppen på corona@umu.se.