Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Proaktiv testning för covid-19 vid Campus Umeå

Prevalensundersökning är nu avslutad. Ett stort tack till alla som deltog! Folkhälsomyndigheten ansvarar för att redovisa resultaten av undersökningen när alla analyser är genomförda.

Om undersökningen

Folkhälsomyndigheten gav Region Västerbotten och Umeå universitet i uppdrag att under två veckor i september genomföra en prevalensundersökning för covid-19 i syfte att undersöka och följa vad som händer med smittspridningen i samhället under en pandemi när till exempel ett campus öppnar upp igen. Projektet kallades Proaktiv testning för covid-19 vid Campus Umeå och ingick i ett nationellt uppdrag om prevalensundersökningar av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har vid flera tillfällen under pandemin gett olika parter i uppdrag att utföra olika prevalensundersökningar av covid-19. Undersökningen i Umeå var den hittills största som gjorts i Sverige och också en möjlighet att testa personer som kommer från olika delar av Sverige i en och samma undersökning. Det hade också varit relativt liten smittspridning i Västerbotten vilket gjorde det extra intressant att utföra undersökningen här. Det var också första gången en covidundersökning gjordes vid ett universitet.

Undersökningens syfte

Ett syfte med undersökningen var att bidra med kunskap om hur effektivt det var att testa en viss grupp eller befolkning utan symptom/tecken på pågående infektion. Undersökningen var också viktig för att förstå var smitta oftast sker och hur vanligt det är att smitta sprids från personer utan symptom.

Undersökningen innebar också att Region Västerbotten kunde lokalisera eventuella smittbärare för att snabbt dämpa smittspridningen.

Medverkande

I projektet deltog ett 40-tal anställda vid Umeå universitet i projektet, bland annat 35 medarbetare vid Medicinska fakulteten och Region Västerbotten som anmält sig till att frivilligt hjälpa till med uppföljning av dem som fått positivt testresultat. Utöver det tillkom personal vid regionen och SLU.

Försvarsmaktens roll

Försvarsmakten fick i uppdrag att koordinera utlämningen av utrustning för egenprovtagning och inlämning av prover vid tre olika stationer på olika platser på campus för att minimera trängsel.

Frågor

Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta corona@umu.se.

 Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå vid terminsstart
Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå vid terminsstart

Resultaten visar på mycket låg förekomst av covid-19 vid terminsstart, och att smittspridningen inte ökade.

”Tack till alla som deltog i undersökningen!”
”Tack till alla som deltog i undersökningen!”

Nu är Sveriges största covid-19-undersökning genomförd, och tusentals medarbetare och studenter medverkade.