Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rektorsbeslut

(Uppdaterad 31 mars kl 13.17) Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

  • (31 mars) Rektor beslutade 31 mars 2020 att revidera Regel – Kommunicering av resultat på prov – avsteg från 23 mars genom att ordet rapportera byts ut mot meddela.
  • (30 mars) Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor samt grupprum med anledning av Covid-19. Beslutet i sin helhet.
  • (23 mars) Kommunicering av resultat på prov - avsteg. Beslutet i sin helhet. OBS! Se revidering av beslut från 31 mars.
  • (19 mars) beslut om Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+ Beslutet i sin helhet.
  • (17 mars) Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19. Beslutet i sin helhet.
  • (17 mars) Beslut om att medge avsteg från kursplanen när det gäller både undervisnings- och examinationsformer. Beslutet i sin helhet.