Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rektorsbeslut

(Uppdaterad 12 maj kl. 11.23) Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

Förlängning av beslut

Rektor har beslutat att förlänga giltighetstiden för en rad beslut till och med den 30 augusti 2020. Detta beslut fattades den 12 maj 2020.

Vilka beslut är förlängda?

Ny giltighetstid för följande beslut är 30 augusti 2020.

 • Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.1.4-667-20)
 • Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (FS 1.1-677-20)
 • Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+ (FS 1.1-693-20)
 • Kommunicering av resultat på prov – avsteg (FS 1.1-719-20)
 • Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor samt grupprum med anledning av Covid-19 (FS 1.1-790-20)
 • Fastställande av vissa åtgärder vidtagna av Stabsgruppen med anledning av Covid-19 12-20 mars 2020 (FS 1.1-667-20)
 • Avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfällen för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.3.1-806-20)
 • Flytt av kurs eller del av kurs utanför ordinarie terminstid (FS 1.1-947-20)
 • Senareläggning av provtillfälle med anledning av covid-19 (FS 1.1-946-20

Läs besluten

 • (4 maj) Delegering av beslutanderätt med anledning av covid-19. Beslutet i sin helhet.
 • (4 maj) Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi. Beslutet i sin helhet.
 • (22 april) Umeå universitets sommarkurser läsåret 2020. Beslutet i sin helhet.
 • (22 april) Senareläggning av provtillfälle med anledning av covid-19. Beslutet i sin helhet.
 • (22 april) Flytt av kurs eller del av kurs utanför ordinarie terminstid. Beslutet i sin helhet.
 • (21 april) Möjlighet att bevilja dispens för praktiska moment för vissa utbildningar. Beslutet i sin helhet.
 • (9 april) Fastställande av vissa åtgärder vidtagna av Stabsgruppen med anledning av covid-19 från 12–20 mars 2020. Beslutet i sin helhet.
 • (9 april) Avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfällen för att förhindra spridning av covid-19. Beslutet i sin helhet.
 • (31 mars) Rektor beslutade 31 mars 2020 att revidera Regel – Kommunicering av resultat på prov – avsteg från 23 mars genom att ordet rapportera byts ut mot meddela.
 • (30 mars) Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor samt grupprum med anledning av Covid-19. Beslutet i sin helhet.
 • (23 mars) Kommunicering av resultat på prov - avsteg. Beslutet i sin helhet. OBS! Se revidering av beslut från 31 mars.
 • (19 mars) Beslut om Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+ Beslutet i sin helhet.
 • (17 mars) Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19. Beslutet i sin helhet.
 • (17 mars) Beslut om att medge avsteg från kursplanen när det gäller både undervisnings- och examinationsformer. Beslutet i sin helhet.