Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Rektorsbeslut

(Uppdaterad 27 november kl. 15.03) Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

Aktuella beslut

Beslut som har löpt ut

Alla beslut med anledning av covid-19 som inte längre är giltiga har avpublicerats och går inte längre att hitta på umu.se. Om du vill läsa något av de inaktuella besluten måste du kontakta registrator@umu.se. Listan nedan kan vara till hjälp i din sökning.

 • Avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfällen för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.3.1-806-20)
 • Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (FS 1.1-677-20)
 • Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+ (FS 1.1-693-20)
 • Fastställande av vissa åtgärder vidtagna av Stabsgruppen med anledning av Covid-19 12-20 mars 2020 (FS 1.1-667-20)
 • Flytt av kurs eller del av kurs utanför ordinarie terminstid (FS 1.1-947-20)
 • Fortsatt giltighetstid för vissa beslut med anledning av covid-19 (FS 1.1-1062-20)
 • Kommunicering av resultat på prov – avsteg (FS 1.1-719-20)
 • Möjlighet att bevilja dispens för praktiska moment för vissa utbildningar (FS 1.1-677-20)
 • Senareläggning av provtillfälle med anledning av covid-19 (FS 1.1-946-20)
 • Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor samt grupprum med anledning av Covid-19 (FS 1.1-790-20)
 • Umeå universitets sommarkurser läsåret 2020 (FS 1.1-948-20)