Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektorsbeslut

(Uppdaterad 14 januari 2021 kl. 15.40) Samlad information om de rektorsbeslut som är tagna med anledning av covid-19.

Aktuella beslut

Beslut som har löpt ut

Alla beslut med anledning av covid-19 som inte längre är giltiga har avpublicerats och går inte längre att hitta på umu.se. Om du vill läsa något av de inaktuella besluten måste du kontakta registrator@umu.se. Listan nedan kan vara till hjälp i din sökning.

 • Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.1.4-667-20)
 • Avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfällen för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.3.1-806-20)
 • Beloppsgräns gåvor till anställda år 2020 (FS 1441-17)
 • Beslut att inte genomföra indrag av positivt resultat år 2020 (FS 1.3.2-2250-18)
 • Beslut avseende Bildmuseet och Curiosum sommaren 2021 med anledning av covid-19 (RBM 2021/837)
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende perioden 2 november 2021 till och med 16 januari 2022 (FS 1.1-821-21)
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende 30 september – 1 november (FS 1.1-821-21), beslutat 2021-08-18
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende 30 september till och med 1 november 2021 (FS 1.1-821-21), beslutat 2021-09-15
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende inledande del av vårterminen 2021 (FS 1.1-2057-20)
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminen 2020 (FS 1.1-1062-20)
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende höstterminens start 2021 (FS 1.1-821-21)
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende sommaren 2021 (FS 3.1.1-548-21)
 • Beslut med anledning av covid-19 avseende vårterminen 2021 (FS 1.1-2617-20)
 • Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (FS 1.1-677-20)
 • Beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Västerbottens län avseende covid-19 (FS 1.1-2245-20)
 • Beslut om undantag avseende universitetets publika verksamheter med anledning av covid-19 (FS 2020/1417)
 • Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+ (FS 1.1-693-20)
 • Delegering av beslutanderätt med anledning av covid-19 (FS 1.1-973-20)
 • Delegering av beslutanderätt med anledning av covid-19 – Handelshögskolan (FS 1.1-973-20)
 • Fastställande av vissa åtgärder vidtagna av Stabsgruppen med anledning av Covid-19 12-20 mars 2020 (FS 1.1-667-20)
 • Flytt av kurs, modul, provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan, för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.3.1-2357-20) – giltig till 23 mars 2021
 • Flytt av kurs eller del av kurs utanför ordinarie terminstid (FS 1.1-947-20) – giltig till 30 augusti 2020
 • Fortsatt giltighetstid för vissa beslut med anledning av covid-19 (FS 1.1-1062-20)
 • Kommunicering av resultat på prov – avsteg (FS 1.1-2381-20) – giltig till 23 mars 2021
 • Kommunicering av resultat på prov – avsteg (FS 1.1-719-20) – giltig till 7 juni 2020
 • Möjlighet att bevilja dispens för praktiska moment för vissa utbildningar (FS 1.1-677-20)
 • Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19 (FS 1.1-1461-20)
 • Senareläggning av provtillfälle med anledning av covid-19 (FS 1.1-946-20)
 • Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor samt grupprum med anledning av covid-19 (RBM 2021/547)
 • Tillgängligheten till Universitetsbibliotekets studieytor samt grupprum med anledning av Covid-19 (FS 1.1-790-20)
 • Umeå universitets sommarkurser 2021 på grund av covid-19 (FS 1.1-548-21)
 • Umeå universitets sommarkurser läsåret 2020 (FS 1.1-948-20)
 • Åtgärder med anledning av covid-19 – salstentamina (FS 1.1-2326-20)