Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Resor

Internationella resor

Alla utrikes tjänsteresor för medarbetare ställs in fram till vårterminens slut, det vill säga den 7 juni 2020. Medarbetare som nu befinner sig på tjänsteresor utomlands ska återvända till Sverige så snart det är möjligt. Universitetet skickar inga studenter på nya utbyten med utrikes universitet. Studenter som måste avbryta sin utlandstermin erbjuds lösningar för att kunna fortsätta sina studier på annat sätt.

Alla som nyligen har vistats eller vistas utomlands ska stanna hemma under två veckors tid efter hemkomst, oavsett om du har symptom på sjukdom eller inte. Meddela din kursansvariga lärare eller chef. Detta gäller även besökande till Umeå universitet.

Universitetet avråder vidare studenter och medarbetare från privata resor utomlands.

Kammarkollegiet har samlat frågor och svar när det gäller reseförsäkringar mm. 

Resor inom Sverige

För nationella resor rekommenderas stor restriktivitet fram till vårterminens slut, det vill säga den 7 juni 2020. Medarbetare ska förankra eventuella nödvändiga resor med närmaste chef. Detta gäller även resor som planerats och beviljats tidigare. Resor till och från arbetsplats undantas från denna rekommenderade restriktion.

Restriktiviteten för nationella resor gäller även tillresande studenter, där kursansvarig i möjligaste mån bör försöka hitta andra alternativ. Detta omfattar även examinationer, där examinator har möjlighet att besluta om annan examinationsform. Läs mer om examinationer och disputationer.