Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åtgärder vid höstterminens start 2021

Den 27 april fattade rektor beslut om hur verksamheten vid Umeå universitet ska bedrivas mellan den 30 augusti och den 29 september med anledning av pandemin. Nedan är en sammanfattning av beslutet. Läs beslutet i sin helhet för detaljer gällande varje punkt.

Det här är nytt för höstterminen 2021

 • Universitetsbiblioteket och dess studieytor och grupprum håller öppet.
 • Undervisning möjliggörs på campus för nybörjarstudenter på programutbildningar förutsatt att undervisningen kan genomföras på ett smittsäkert sätt.
 • Medarbetare som arbetar med undervisning för nybörjarstudenter på programutbildningar ges möjlighet att arbeta på campus i den utsträckning som behövs för att genomföra den campusförlagda undervisningen.

Det här är samma som för vårterminen 2021

För alla

 • Undvik att vistas i universitetets lokaler om det inte är nödvändigt.
 • Håll avstånd till andra om du måste befinna dig i lokalerna.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Bär munskydd i inomhusmiljöer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Även om munskydd används ska fysisk distansering hållas så långt det är möjligt. Läs mer om munskydd.
 • Begränsa dina kontakter till ett fåtal och samma individer och minimera gruppstorlekar.
 • Genomför inga evenemang eller arrangemang i universitetets lokaler, varken riktade till studenter och medarbetare eller publika.
 • Alkoholservering är förbjuden i lokalerna.
 • Lokalerna ska vara anpassade så att rekommenderade avstånd kan hållas.

För studenter och undervisande personal

 • Undervisning för andra studenter än nybörjarstudenter på program genomförs med digitala inslag så långt det går.
 • Examination för alla studenter genomförs digitalt eller på andra sätt än genom salstentamen så långt det går.
 • Salstentamen som måste genomföras sker enligt anpassade rutiner.
 • Den student som inte kan delta i ett obligatoriskt moment på grund av sjukdom eller restriktioner erbjuds delta vid nästa tillfälle.
 • Resultat på prov tillåts dröja längre än 15 arbetsdagar om det krävs.
 • Avsteg från kursplan och utbildningsplan samt flytt av kurs och andra moment görs på samma sätt som tidigare.

För medarbetare

 • Arbeta hemma i den utsträckning det är möjligt.
 • Var noga med att hålla avstånd till andra om du är på arbetsplatsen.
 • Genomför alla dina möten, konferenser, seminarier, besök och liknande digitalt, eller skjut upp dem.
 • Var mycket restriktiv gällande tjänsteresor.

Läs beslutet i sin helhet