Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomienheten

Ekonomienheten är en del av universitetsförvaltningen och utvecklar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Enheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav ska enheten utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet.

Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel: 090-786 50 00

ea@umu.se

För våra leverantörer

Information för våra leverantörer om fakturering med mera.

För våra kunder

Ekonomisk information för våra kunder.

För blivande leverantörer

Information för blivande leverantörer om inköp och upphandling.

Inga medarbetare finns med valda filter! Pröva en annan filtrering