Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Group psychology in theory and practice for the Masters Programme in Sports Psychology, 8 Credits

Swedish name: Gruppsykologi i teori och praktik för psykologprogrammet med inriktning mot idrott

This syllabus is valid: 2019-03-04 and until further notice

Course code: 2PS178

Credit points: 8

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Psychology: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Psychology

Revised by: Head of Department of Psychology, 2019-03-01

Literature

Valid from: 2019 week 10

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Search Album, the University Library catalogue

Granström Kjell
Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. :
ISBN: 91-44-00852-X
Search Album, the University Library catalogue

Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning
Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders
2., [kompletterade och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 226 s. :
ISBN: 978-91-44-01751-8
Search Album, the University Library catalogue

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
ISBN: 978-91-44-01983-3
Search Album, the University Library catalogue

Wheelan Susan A.
Group processes : a developmental perspective
2. uppl. : Boston : Allyn and Bacon : 2005 : xv, 285 s. :
ISBN: 0-205-41201-7
Search Album, the University Library catalogue