Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Master Thesis in Economics III, 30 Credits

Swedish name: Masteruppsats i nationalekonomi III

This syllabus is valid: 2009-08-31 and until further notice

Course code: 2NE051

Credit points: 30

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Economics: Second cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Economics

Literature

Valid from: 2009 week 36

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodik och statistik
Befring Edvard, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 203 s. :
ISBN: 91-44-37631-6
Search Album, the University Library catalogue

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Search Album, the University Library catalogue

Dahmström Karin
Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
4., [utök. och aktualiserade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 411 s. :
ISBN: 91-44-04352-X (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Ejlertsson Göran
Grundläggande statistik : med tillämpningar inom sjukvården
2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1992 : 224 s. :
ISBN: 91-44-21122-8
Search Album, the University Library catalogue

Ejvegård Rolf
Vetenskaplig metod.
3., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 175 s. : ill. ; 23 cm :
ISBN: 91-44-02763-X
Search Album, the University Library catalogue

Att utreda, forska och rapportera
Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn
7., [rev. och aktualiserade] uppl. : Malm? b Liber ekonomi, c 2001 e (Karlshamn : Liber ekonomi : 2001 : 246 s. :
ISBN: 91-47-06385-8
Search Album, the University Library catalogue

Samhällsvetenskaplig metod
Halvorsen Knut, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 1992 : 189 s. :
ISBN: 91-44-36621-3
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 91-44-00211-4
Search Album, the University Library catalogue

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4
Search Album, the University Library catalogue

Att lyckas med seminarieuppsatsen
Larsson Hans Albin, Nilsson Per
4. uppl. : Stockholm : SNS förl. : 2004 : 67 s. :
ISBN: 91-7150-980-1
Search Album, the University Library catalogue

Framgångsrikt specialarbete : metoder, vägval och tips
Lindblom Börje, Wisén Jan
1. uppl. : Stockholm : Ekonomi & samhälle : 1992 : 76, [3] s. :
ISBN: 91-88442-00-4
Search Album, the University Library catalogue

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 282 s. :
ISBN: 91-44-01003-6
Search Album, the University Library catalogue

Praktisk vetenskapsteori
Mårtensson Bertil, Nilstun Tore
[2., rev. uppl.] : Lund : Studentlitteratur : 1988 : 87, [1] s. :
ISBN: 91-44-25421-0
Search Album, the University Library catalogue

The new Palgrave : a dictionary of economics
Palgrave Robert Harry Inglist Dictionary of political economy, Eatwell John, Milgate Murray, Newman Peter K.
[3. ed.] : London : Macmillan : 1987 : 4 vol. :
ISBN: 0-333-37235-2
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning.
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3
Search Album, the University Library catalogue

Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap
Repstad Pål, Nilsson Björn
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 191 s. :
ISBN: 978-91-44-04825-3
Search Album, the University Library catalogue

Rudberg Birgitta
Statistik : att beskriva och analysera statistiska data
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 229, [3] s. :
ISBN: 91-44-37701-0
Search Album, the University Library catalogue

Statistikens grunder
Stukát Staffan, Norlin Viveka
Lund : Studentlitteratur : 1993 : 90 s. :
ISBN: 91-44-37321-X
Search Album, the University Library catalogue

Så skriver du bättre tekniska rapporter
Walla Erik, Åbjörnsson Leif
2., [omarb. och utök.] uppl. /b [illustrationer: Leif Åbjörnsson] : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 179 s. :
ISBN: 91-44-01913-0
Search Album, the University Library catalogue