"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Scandinavian studies with a focus on northern studies - synchronic perspectives, 7.5 Credits

Swedish name: Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - synkrona perspektiv

This syllabus is valid: 2018-07-23 and until further notice

Course code: 1NS082

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Scandinavian Studies: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Language Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2018-08-06

Required Knowledge

At least 90 ECTS in Scandinavian studies, or equivalent, with a focus on the study of the Scandinavian languages (Swedish, Norwegian and/or Danish) and cultures. English B/English 6 and Swedish B/Swedish 3 or equivalent level in Norwegian or Danish.

Literature

 • Valid from: 2023 week 31

  Att synliggöra samiska ortnamn i Sverige: Riktlinjer, praxis och vägar framåt.
  Andersson Daniel, Edlund Lars-Erik
  Institutionen för språkstudier : 2022 :

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 1 A-M
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 559 s. :
  ISBN: 978-82-530-3858-2
  Search the University Library catalogue

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 2 N-Y
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 593 s. :
  ISBN: 978-82-530-3859-9
  Search the University Library catalogue

  The Barents Region : a transnational history of subarctic Northern Europe
  Elenius Lars, Tjelmeland Hallvard, Lähteenmäki Maria, Golubev Alexey
  Oslo : Pax forlag : 2015 : 518 s. :
  ISBN: 9788253036519
  Search the University Library catalogue

  De samiska språken i Sverige 2021
  Sametinget : 2021 :
  Länk

  Gregersdotter Katarina
  North actually: the meaning of place in Åsa Larsson’s crime novels about Rebecka Martinsson” I: Journal of Northern Studies, 15, 1, s. 25– 36.
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Heith Anne
  Ethnofuturism and Place-Making, Bengt Pohjanen’s Construction of Meänmaa. I: Journal of Northern Studies, 12, 1, 2018, s. 93–109.
  Institutionen för språkstudier : 2018 :
  Länk

  ”The working language is Norwegian. Not that this means anything, it seems”: when expectations meet the new multilingual reality. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies, s. 45–59.
  Hiss Florian, Loppacher Anna
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Lund Svein
  Bidumsáme, i Davvi Girji
  Institutionen för språkstudier : 2010 :
  Länk

  Målrettet plan 2017–2021. Videre innsats for kvensk språk.
  Regjeringen.no :
  Länk

  Niemi Einar
  Hvem er kvenene? I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 3–11.
  Institutionen för språkstudier : 2008 :

  Niva Anna
  Meänkieli i den yngre generationen (Kandidatuppsats i allmän språkvetenskap).
  Stockholms universitet : 2011 :
  Länk

  Regulating multilingualism in the North Calotte: The Case of Kven, Meänkieli and Sámi Languages. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Cirmpolar Societies, s. 1–23.
  Pietikäinen Sari, Huss Leena, Laihiala-Kankainen Sirkka, Aikio-Puoskari Ulla, Lane Pia
  Acta Borealia : 2010 :
  Länk

  Sapir Yair
  Sveriges samiska språk. Revitalisering, utmaningar och möjliga lösningar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria 2020, s. 63–120.
  Svenska landsmål och svenskt folkliv : 2020 :
  Länk

  Scheller Elisabeth
  The Sámi Language Situation in Russia. I: Uralica Helsingiensia (2011), 5 s. 79–96.
  Uralica Helsingiensia : 2011 :

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 1
  Västra Frölunda : On Line : 2015 : 592 s. :
  ISBN: 9789186481025
  Search the University Library catalogue

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 2
  Västra Frölunda : On Line : 2017 : 768 s. :
  ISBN: 9789186481032
  Search the University Library catalogue

  Söderholm Eira
  Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og et eget skriftspråk for kvener. I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 20–27.
  Ottar Tromsö Museum : 2008 :

  Vagnsnes Øystein
  Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.
  Institutionen för språkstudier : 2012 :
  Länk

  Waade Anne Marit
  Arctic noir on screen: midnight sun (2016-) as a mix of geopolitical criticism and spectacular, mythical landscapes. I: L. Badley, A. Nestingen, J. Seppälä (red.), Nordic Noir, Adapdation, Appropiaation. Palgrave, Macmillan, s. 37-53.
  Institutionen för språkstudier : 2020 :
  Länk

  http://www.endangeredlanguages.com
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.giella.org/about-sami
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php (kan vara svårt att få fram kartorna)
  Unesco :
  Länk

  https://www.sametinget.se/
  Sametinget :
  Länk

 • Valid from: 2022 week 30

  Att synliggöra samiska ortnamn i Sverige: Riktlinjer, praxis och vägar framåt.
  Andersson Daniel, Edlund Lars-Erik
  Institutionen för språkstudier : 2022 :

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 1 A-M
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 559 s. :
  ISBN: 978-82-530-3858-2
  Search the University Library catalogue

  Encyclopedia of the Barents Region. : Vol. 2 N-Y
  Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Elenius Lars
  Oslo : Pax : 2016 : 593 s. :
  ISBN: 978-82-530-3859-9
  Search the University Library catalogue

  The Barents Region : a transnational history of subarctic Northern Europe
  Elenius Lars, Tjelmeland Hallvard, Lähteenmäki Maria, Golubev Alexey
  Oslo : Pax forlag : 2015 : 518 s. :
  ISBN: 9788253036519
  Search the University Library catalogue

  De samiska språken i Sverige 2021
  Sametinget : 2021 :
  Länk

  Gregersdotter Katarina
  North actually: the meaning of place in Åsa Larsson’s crime novels about Rebecka Martinsson” I: Journal of Northern Studies, 15, 1, s. 25– 36.
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Heith Anne
  Ethnofuturism and Place-Making, Bengt Pohjanen’s Construction of Meänmaa. I: Journal of Northern Studies, 12, 1, 2018, s. 93–109.
  Institutionen för språkstudier : 2018 :
  Länk

  ”The working language is Norwegian. Not that this means anything, it seems”: when expectations meet the new multilingual reality. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies, s. 45–59.
  Hiss Florian, Loppacher Anna
  Institutionen för språkstudier : 2021 :
  Länk

  Lund Svein
  Bidumsáme, i Davvi Girji
  Institutionen för språkstudier : 2010 :
  Länk

  Målrettet plan 2017–2021. Videre innsats for kvensk språk.
  Regjeringen.no :
  Länk

  Niemi Einar
  Hvem er kvenene? I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 3–11.
  Institutionen för språkstudier : 2008 :

  Niva Anna
  Meänkieli i den yngre generationen (Kandidatuppsats i allmän språkvetenskap).
  Stockholms universitet : 2011 :
  Länk

  Regulating multilingualism in the North Calotte: The Case of Kven, Meänkieli and Sámi Languages. I: Acta Borealia. A Nordic Journal of Cirmpolar Societies, s. 1–23.
  Pietikäinen Sari, Huss Leena, Laihiala-Kankainen Sirkka, Aikio-Puoskari Ulla, Lane Pia
  Acta Borealia : 2010 :
  Länk

  Scheller Elisabeth
  The Sámi Language Situation in Russia. I: Uralica Helsingiensia (2011), 5 s. 79–96.
  Uralica Helsingiensia : 2011 :

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 1
  Västra Frölunda : On Line : 2015 : 592 s. :
  ISBN: 9789186481025
  Search the University Library catalogue

  Andersson Kajsa
  Sápmi i ord och bild : en antologi. 2
  Västra Frölunda : On Line : 2017 : 768 s. :
  ISBN: 9789186481032
  Search the University Library catalogue

  Söderholm Eira
  Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og et eget skriftspråk for kvener. I: Ottar. Populärvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet nr 269, 2008, s. 20–27.
  Ottar Tromsö Museum : 2008 :

  Vagnsnes Øystein
  Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.Pitesamisk-eit forsvinnande lite språk i Skandinavia.
  Institutionen för språkstudier : 2012 :
  Länk

  Waade Anne Marit
  Arctic noir on screen: midnight sun (2016-) as a mix of geopolitical criticism and spectacular, mythical landscapes. I: L. Badley, A. Nestingen, J. Seppälä (red.), Nordic Noir, Adapdation, Appropiaation. Palgrave, Macmillan, s. 37-53.
  Institutionen för språkstudier : 2020 :
  Länk

  Yair Sapir
  Sveriges samiska språk. Revitalisering, utmaningar och möjliga lösningar. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria 2020, s. 63–120.
  Svenska landsmål och svenskt folkliv : 2020 :
  Länk

  http://www.endangeredlanguages.com
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.giella.org/about-sami
  Institutionen för språkstudier :
  Länk

  http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php (kan vara svårt att få fram kartorna)
  Unesco :
  Länk

  https://www.sametinget.se/
  Sametinget :
  Länk