Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Journalism, 30 Credits

Swedish name: Journalistik

This syllabus is valid: 2021-08-30 valid to 2022-08-28 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 1JO011

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Journalism: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Revised by: Head of Department of Culture and Media Studies, 2021-02-15

Literature

 • Valid from: 2021 week 36

  Ahlmér Anneli
  V som i vinkel, 91 idéer för en bättre artikel
  Anneli Ahlmér :
  Digital hämtning
  Mandatory

  Häger Björn
  Reporter : en grundbok i journalistik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
  ISBN: 9789144131665
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Schori Martin
  Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
  Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
  ISBN: 9789173319591
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Spelregler för press, radio och TV
  Journalistförbundet :
  Yrkesetik
  Mandatory

  Yrkesetiska regler
  Journalistförbundet :
  Yrkesetik
  Mandatory

  Nyhetsradio : en bok om aktualitetsjournalistik
  Lindfelt Erik, Eriksson-Sjöberg Leif
  3. rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2014 : 224 s. :
  ISBN: 9789173316781
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Åberg Carin
  Radioanalys : att undersöka radions lyssnare och program
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 122 s. :
  ISBN: 978-91-44-07240-1
  Search the University Library catalogue

  Kanger Thomas
  Göra TV, helt enkelt : reportage och nyheter för alla format
  Stockholm : Ordfront : 2017 : 142 sidor :
  ISBN: 978-91-7441-715-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Frenander Anders
  Arkitekter på armlängds avstånd? [Elektronisk resurs] : att studera kulturpolitik
  Borås : Valfrid : 2010 : 113 s. :
  Fulltext
  Mandatory

  Kulturjournalistikens grunder
  Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-01958-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Nordenson Magdalena
  Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-44-00904-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Cultural journalism in the Nordic countries
  Kristensen Nete Nørgaard, Riegert Kristina
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 9789187957574
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Melchior Sigrid
  Handbok i EU-journalistik
  Visby : Juridisk informations- och reportagebyrå : 2013 : 324 s. :
  ISBN: 9789185333516
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Tallberg Jonas
  EU:s politiska system
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
  ISBN: 9789144148953
  Search the University Library catalogue

 • Valid from: 2021 week 35

  Ahlmér Anneli
  V som i vinkel, 91 idéer för en bättre artikel
  Anneli Ahlmér :
  Digital hämtning
  Mandatory

  Häger Björn
  Reporter : en grundbok i journalistik
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
  ISBN: 9789144131665
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Schori Martin
  Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
  Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
  ISBN: 9789173319591
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Spelregler för press, radio och TV
  Journalistförbundet :
  Yrkesetik
  Mandatory

  Yrkesetiska regler
  Journalistförbundet :
  Yrkesetik
  Mandatory

  Nyhetsradio : en bok om aktualitetsjournalistik
  Lindfelt Erik, Eriksson-Sjöberg Leif
  3. rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2014 : 224 s. :
  ISBN: 9789173316781
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Åberg Carin
  Radioanalys : att undersöka radions lyssnare och program
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 122 s. :
  ISBN: 978-91-44-07240-1
  Search the University Library catalogue

  Kanger Thomas
  Göra TV, helt enkelt : reportage och nyheter för alla format
  Stockholm : Ordfront : 2017 : 142 sidor :
  ISBN: 978-91-7441-715-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Frenander Anders
  Arkitekter på armlängds avstånd? [Elektronisk resurs] : att studera kulturpolitik
  Borås : Valfrid : 2010 : 113 s. :
  Fulltext
  Mandatory

  Kulturjournalistikens grunder
  Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-01958-1
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Nordenson Magdalena
  Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-44-00904-9
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Cultural journalism in the Nordic countries
  Kristensen Nete Nørgaard, Riegert Kristina
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 207 sidor :
  ISBN: 9789187957574
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Melchior Sigrid
  Handbok i EU-journalistik
  Visby : Juridisk informations- och reportagebyrå : 2013 : 324 s. :
  ISBN: 9789185333516
  Mandatory
  Search the University Library catalogue

  Tallberg Jonas
  EU:s politiska system
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
  ISBN: 9789144148953
  Search the University Library catalogue