Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Literature in practice II, 30 Credits

Swedish name: Litteratur i praktiken II

This syllabus is valid: 2018-01-15 valid to 2020-01-19 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 1LV064

Credit points: 30

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Comparative Literature: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Culture and Media Studies

Established by: Faculty director of studies, Faculty of arts, 2017-09-29

Literature

Valid from: 2018 week 3

Alkestrand Malin
Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete
Göteborg : Makadam : 2016 : 349 s. :
ISBN: 978-91-7061-225-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Jönsson Maria
När du är bättre än vi. Jantelagen, skammen och barnlitteraturen
Included in:
Du ska inte tro att du är något
Umeå : h:ström : [2017] : 197 sidor :
Mandatory

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
Andersson Maria, Druker Elina
Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
ISBN: 9789144111810
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nodelman Perry
The other. Orientalism, colonialism, and children's litterature
Included in:
Children's Literature Association quarterly [Elektronisk resurs].
[Baltimore, Md.] : Johns Hopkins University Press : 1 :
Mandatory

Rhedin Ulla
Bilderboken : på väg mot en teori
2., rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2001 : 280 s., [8] pl.-s. :
ISBN: 91-501-0092-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Söderberg Eva
Upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig) gjort, av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund
Included in:
Barnboken [Elektronisk resurs]
Stockholm : Svenska barnboksinstitutet : 2005- : pages 5-18 :
Mandatory

Thorson Staffan
Den goda viljan och den dolda rasismen
Included in:
Opsis kalopsis
Stockholm : Opsis kalopsis : 1986-2008 : pages 48-52 :
Mandatory

Törnqvist Anna Clara
Gubbsjuka fantasier eller brännande realism. : Peter Pohls Nu heter jag Nirak och ungdomslitteraturens gränser
Included in:
Barnlitteraturens värden och värderingar
Lund : Studentlitteratur : 2012 : 346 s. :
Mandatory

Warnqvist Åsa
Att vägra normen och att omsluta den. Pija Lindenbaum som normkritiker
Included in:
Barnlitteraturens värden och värderingar
Lund : Studentlitteratur : 2012 : 346 s. :
Mandatory

William-Olsson Magnus
Förvuxen barnlitteratur
Included in:
Pedagogiska magasinet [Elektronisk resurs]
Stockholm : Lärarförbundet :
Mandatory

Österlund Mia
Visionär flickskildring i den senmoderna ungdomsromanen
Included in:
Samtida svensk ungdomslitteratur
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
Mandatory

Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn
Axelsson Malin, Persson Klara
1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [31] s. :
ISBN: 9789187208195
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Cullhed Elin
Gudarna
Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 238 s. :
ISBN: 978-91-27-14390-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Den arge
Dahle Gro, Nyhus Svein, Eklund Lotta
Göteborg : Daidalos : 2009 : [38] s. :
ISBN: 9789171732880
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gripe Maria
Agnes Cecilia : en sällsam historia
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 296 s. :
ISBN: 9789163882036
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Höglund Anna
Mina i vildmarken
Stockholm : Alfabeta : 2014 : [60] s. :
ISBN: 9789150116915
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Höglund Anna
Resor jag aldrig gjort, av Syborg Stenstump
Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1992 : [46] s. :
ISBN: 91-48-52030-6 (inb.) ; 135:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Veckan före barnbidraget
Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
ISBN: 9789129702446
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindenbaum Pija
Lill-Zlatan och morbror raring
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindenbaum Pija
Siv sover vilse
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2009 : [32] s. :
ISBN: 978-91-29-67003-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ronja rövardotter
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1981 : 235, [4] s. :
ISBN: 91-29-54877-2 (inb.) ; 65:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindström Eva
I skogen
Stockholm : Alfabeta : 2008 : [24] s. :
ISBN: 9789150109375
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Dom som är kvar
Saler Karin, Ahmed Backström Siri
1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [25] s. :
ISBN: 9789187208157
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Sjögren Viveka
Om du skulle fråga Micha
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
ISBN: 9789176590171
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Cirkeln
Strandberg Mats, Bergmark Elfgren Sara
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 515 s. :
ISBN: 978-91-29-67605-1 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Katitzi ; & Katitzi och Swing
Taikon Katarina, Hellgren Joanna
[Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 285 s. :
ISBN: 9789127141506
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Borttappad
Tan Shaun, Roseen Ulla
Göteborg : Kabusa böcker : 2012 : [36] s. :
ISBN: 978-91-7355-224-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Min brorsa heter Noa
Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
ISBN: 9789150117127
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Tvestjärtar och stjärnljus
Unge Mirja, Stenberg Erik
Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 181 s. :
ISBN: 978-91-27-14481-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Wirsén Stina
Gul!
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : [17] s. :
ISBN: 978-91-638-7154-2 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bonnier Eva
Börs och katedral : sex generationer Bonniers
Stockholm : Bonnier : 2003 : 28, [1] s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-108252
ISBN: 91-87702-19-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bourdieu Pierre
Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
ISBN: 91-7139-116-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Björkman Margareta
Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 447 s. :
ISBN: 91-44-00510-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Författaren som kändis
Forslid Torbjörn, Ohlsson Anders
Malmö : Roos & Tegnér : 2011 : 202 s. :
ISBN: 978-91-86691-05-9 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gedin Per I.
Litteraturen i verkligheten : om bokmarknadens historia och framtid
2., bearb. och utök. uppl. : Stockholm : Rabén Prisma : 1997 : 288 s. :
ISBN: 91-518-3155-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Höstens böcker : litterära värdeförhandlingar 2013
Forslid Torbjörn, Helgason Jon, Larsson Lisbeth, Lenemark Christian, Ohlsson Anders, Steiner Ann
Göteborg : Makadam : 2015 : 410 s. :
ISBN: 9789170611889
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lenemark Christian
Litteraturens nätverk : berättande på Internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 178 s. :
ISBN: 978-91-44-07675-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Litteraturens offentligheter
Forslid Torbjörn, Ohlsson Anders
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 254 s. :
ISBN: 9789144052472
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
Furuland Lars, Svedjedal Johan
Lund : Studentlitteratur : cop. 1997 : 572 s. :
ISBN: 91-44-00304-8 (inb.) ; 490:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Määttä Jerry
Pengar, prestige, publicitet: Litterära priser i Sverige 1786-2009
Included in:
Samlaren
Uppsala : Svenska litteratursällskapets arbetsutskott : 1880- : pages 232-239 :
Mandatory

Steiner Ann
Förlag och utgivning av litteratur
Included in:
Litteraturen i mediesamhället
Lund : Studentlitteratur : 2012 : 245 s. :
Mandatory

Svedjedal Johan
Spektrum 1931-1935 : den svenska drömmen : tidskrift och förlag i 1930-talets kultur
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2011 : 478 s. :
ISBN: 978-91-46-22062-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etnografiska observationer
Arvastson Gösta, Ehn Billy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
ISBN: 978-91-44-05748-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Humanister i fält. Metoder och möjligheter [Elektronisk resurs]
Andersson Erik, Arping Åsa, Bohlin Anna, Börjesson Mats, Feiler Yael, Gardfors Johan, Hansén Linn, Holmberg Linn, Kärnfelt Johan, Larsson Lisbeth, Lenemark Christian, Ragnhage Linus, von rosen Astrid, Sunegård Johan, Vigsø Orla, Arping Åsa, Ekholm Christer, Leppänen Leppänen
2016-09-30 :
http://hdl.handle.net/2077/48354
Mandatory

Gemzöe Lena
Nutida etnografi : reflektioner från mediekonsumtionens fält
Nora : Nya Doxa : 2004 : 285, [1] s. :
ISBN: 91-578-0449-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Från kolonisation till gruvexploatering. Nyttoperspektiv på naturen förr och nu.
Andersson Daniel, Cocq Coppelie
Included in:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : pages 42-49 :
Mandatory

Carrigan Anthony
Postcolonial tourism : literature, culture, and environment
New York : Routledge : 2012 : xvii, 259 pages :
ISBN: 9780415810999
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Carson Rachel
Tyst vår
[Ny utg.] : Stockholm : Prisma : 1966 : 287, [1] s. :
Mandatory

Chen Cecilia
Thinking with Water [Elektronisk resurs]
2013 :
Mandatory

Heise Ursula K
The Hitchhiker's Guide to Ecocriticism
Included in:
PMLA
New York : The Inst. : 1886- : 121 : pages 503-516 :
Mandatory

Morrison Toni
Playing in the dark : whiteness and the literary imagination
Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press : 1992 : 91 s. :
ISBN: 0-674-67377-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Morton Timothy
Ecology without nature : rethinking environmental aesthetics
Cambridge, Mass. : Harvard University Press : 2007. : viii, 249 p. :
ISBN: 0674024346 (alk. paper)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Neimanis Astrida
Natural others? On Nature, culture and knowledge
Included in:
The SAGE handbook of feminist theory
London : SAGE Publications : 2014 : 650 p. :
Mandatory

Nixon Rob Author
Slow Violence and the Environmentalism of the Poor [electronic resource] [Elektronisk resurs]

Mandatory

Plumwood Val
Environmental culture [Elektronisk resurs] : the ecological crisis of reason
London : Routledge : 2002 : vii, 291 s. :
ISBN: 978-0-203-99643-0-
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Postcolonial ecologies : literatures of the environment
DeLoughrey Elizabeth M., Handley George B.
New York : Oxford University Press : cop. 2011. : xi, 348 p. :
ISBN: 9780195394436 (pbk. : alk. paper)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Orientalism
Said Edward W., Sjöström Hans O.
Nyutg. : Stockholm : Ordfront : 2016 : 517 s. :
ISBN: 978-91-7037-926-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Sandgren Håkan
Lyssna till jordens sång : ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen
Included in:
Tidskrift för litteraturvetenskap
Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen : 2007- :
Mandatory

Sörlin Sverker
Grön humaniora - vad, när, varför och varthän?
Included in:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : pages 7-18 :
Mandatory

The ecocriticism reader : landmarks in literary ecology
Glotfelty Cheryll, Fromm Harold
Athens : Univ. of Georgia Press : cop. 1996 : xxxvii, 415 s. :
ISBN: 0-8203-1780-2 (inb.) ;
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Norrland [Elektronisk resurs]
Tidholm Po, Eriksson Dennis, Teglund Anders
Teg Publishing : 2014 :
Omslagsbild
ISBN: 9789197911542
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Öhman Anders
De förskingrade : Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 159, [1] s. :
ISBN: 91-7139-643-8 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Anzaldúa Gloria
Borderlands : the new mestiza = La frontera
1. ed. : San Francisco : Aunt Lute Books : 1991 : 203 s. :
ISBN: 1-879960-12-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Berglund Mikael
Ett föremåls berättelse om obesvar
Stockholm : Bonnier : 2015 : 172 s. :
ISBN: 978-91-0-014230-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ekman Kerstin
Händelser vid vatten : [roman]
Stockholm : Bonnier : 1993 : 466, [1] s. :
ISBN: 91-0-055676-9 (inb.) ;
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Franzén Frans Mikael
Eemeli eller en afton i Lappland
Included in:
Frans Michaël Franzéns samlade dikter.
Örebro : 1867-1869 : 7 bd :
Mandatory

Grundström Helmer
När skogens källa sinar
Stockholm : LT : 1974 : 59 s. :
ISBN: 91-36-00411-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Det är något som inte stämmer [Elektronisk resurs]
Haag Martina, Haag Martina
Piratförlaget : 2015 : 16015 sek. :
Omslagsbild
ISBN: 9789164233196
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Larsson Åsa
Till offer åt Molok : spänningsroman
Stockholm : Bonnier : 2012 : 389 s. :
ISBN: 9789100125318 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Gruva
Lidman Sara, Uhrbom Odd
Stockholm : Bonnier : 1968 : 136 s., [24] pl.-bl. :
Mandatory

Lidman Sara
Varje löv är ett öga
Stockholm : Bonnier : 1980 : 178, [1] s. :
ISBN: 91-0-045105-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindholm Valdemar
När skogen dör : berättelser
3 uppl. : Stockholm : Geber : 1911 : 152 s. :
Mandatory

Molin Pelle
Historien om Gunnel
Included in:
Ådalens poesi [Elektronisk resurs]
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1897 : [2], 192 s. :
Mandatory

Niemi Mikael
Fallvatten
Stockholm : Piratförlaget : 2012 : 275 s. :
ISBN: 978-91-642-0397-7 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Solen, min far.
Valkeapää Nils-Aslak, Gaski Harald
Kautokeino ; [Arjeplog] : DAT : Ca 140 s. : ill. :
ISBN: 82-90625-11-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Vikgren David
Skogen Malmen Vattenkraften
Luleå : Black Island Books : 2013 : Ca 250 s. :
ISBN: 9789186115562
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Östman Karl
En fiol och en kvinna och andra historier.
Stockholm : Bonnier : 1912 : 116, [1] s. :
Mandatory