Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Social work and Public Administration, 7.5 Credits

Swedish name: Socialt arbete och samhällets organisering

This syllabus is valid: 2018-12-31 valid to 2020-01-12 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2FO032

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Political Science

Established by: Head of Department of Political Science, 2018-06-08

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

Valid from: 2019 week 1

Blomqvist Paula
NPM i välfärdsstaten: hotas universalismen?
Statsvetenskaplig tidskrift, Årgång 118 (1): 39-67 : 2016 :
Mandatory

Dahlström Carl
Politik som organisation
6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018 : 286 sidor :
ISBN: 9789144119311
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Politik och förvaltning i svenska kommuner
Gissur Ó. Erlingsson , Wänström Johan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144048635
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lundquist Lennart
Etik i offentlig förvaltning
Included in:
Politik som organisation
Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
Mandatory

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete
Svensson Kerstin, Johnsson Eva, Laanemets Leili
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 255 s. :
http://www.nok.se/BR/allmlitt/9789127115170.jpg
ISBN: 978-91-27-11517-0 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue