Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Educational Research in Sport, Advanced level, 15 Credits

Swedish name: Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning

This syllabus is valid: 2009-01-26 valid to 2013-01-06 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2IP016

Credit points: 15

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Sport Education: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Literature

Valid from: 2009 week 5

Methodology and epistemology for social science : selected papers
Campbell Donald Thomas, Overman E. Samuel
Chicago : University of Chicago Press : 1988 : 609 s. :
ISBN: 0-226-09248-8
Search Album, the University Library catalogue

Pedagogiska perspektiv på idrott
Engström Lars-Magnus, Redelius Karin (red.)
Stockholm : HLS förl. : 2002 : 287 s. :
ISBN: 91-7656-528-9
Search Album, the University Library catalogue

Kön och tolkning : metodiska möjligheter i kvalitativ forskning
Haavind Hanne (red.), Andenæs Agnes
Stockholm : Natur och kultur i samarbete med Gyldendal akademisk : 2000 : 330 s. :
ISBN: 91-27-08389-6
Search Album, the University Library catalogue

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Search Album, the University Library catalogue

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :