Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Social work: Introduktion, 7.5 Credits

Swedish name: Socialt arbete: En introduktion

This syllabus is valid: 2018-12-31 valid to 2019-01-06 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2SA157

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Established by: Head of Department of Social Work, 2018-06-07

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

Valid from: 2019 week 1

Andergren Leif
Samtal i socialt arbete
Första upplagan : [Borås] : [Tremedia i Borås] : [2017] : 186 sidor :
ISBN: 978-91-981878-8-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Förstå socialt arbete
Börjeson Bengt, Börjeson Martin
3., uppdaterade uppl. : Malmö : Liber : 2015 : 405 s. :
ISBN: 978-91-47-11497-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Socialt arbete : en grundbok
Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
ISBN: 9789127141490
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Herz Marcus
Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 184 s. :
ISBN: 978-91-47-11256-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Swärd Hans
Den kantstötta välfärden
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 335 sidor :
ISBN: 978-91-44-11904-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person
Bruhn Anders, Källström Åsa
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 293 sidor :
ISBN: 978-91-47-11311-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue