Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 7 May 2021)

printicon
Syllabus:

Social politics, Welfare and Social Problems, 7.5 Credits

Swedish name: Socialpolitik, välfärd och sociala problem

This syllabus is valid: 2018-12-31 valid to 2020-01-05 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 2SA158

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Established by: Head of Department of Social Work, 2018-06-07

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

Valid from: 2019 week 1

Bergh Andreas
Den kapitalistiska välfärdsstaten
Fjärde upplagan : 2015 : 194 sidor :
ISBN: 9789144104690
Mandatory
Search the University Library catalogue

Överutnyttjandediskursen - En innehålls-och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen
Hermansson A, Johnsson B
Arbetsliv i omvandling, (9), 1-46. : 2007 :
Mandatory

Nygård Mikael
Socialpolitik i Norden : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 295 s. :
ISBN: 9789144086699
Mandatory
Search the University Library catalogue

Perspektiv på sociala problem
Meeuwisse Anna, Swärd Hans
2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
ISBN: 9789127134287 (inb.)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Boye Katarina, Nermo Magnus
Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138241080
Mandatory
Search the University Library catalogue