"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Health, illness and impairment 2, 6 Credits

Swedish name: Hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning 2

This syllabus is valid: 2022-08-08 and until further notice

Course code: 3AT322

Credit points: 6

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Occupational Therapy: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Two-grade scale

Responsible department: Occupational Therapy

Established by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Exercise Physiologist Programmes, 2020-05-20

Revised by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Exercise Physiologist Programmes, 2022-04-27

Literature

Valid from: 2022 week 32

Göransson Kerstin
Hur förståelsen av verkligheten utvecklas
Stockholm : Ala : 1982 : 50 s. :
ISBN: 9176700453
Mandatory
Search the University Library catalogue

Herlofson Jörgen
MiniPsykiatri
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 277 s. :
ISBN: 9789127135796
Mandatory
Search the University Library catalogue

Kylén Gunnar
Helhetssyn på människan ; Begåvning och begåvningshandikapp
Stockholm : Stiftelsen ALA : 2012 : 79 s. :
ISBN: 9789176700907
Mandatory
Search the University Library catalogue

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom : stöd för styrning och ledning
[Stockholm] : Socialstyrelsen : april 2021 : 109 sidor :
ISBN: 9789175555638
Mandatory
Search the University Library catalogue

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2018 : 82 sidor :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175554716
Mandatory
Search the University Library catalogue

Allgulander Christer
Klinisk psykiatri
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144123707
Search the University Library catalogue

Att förstå : inom psykiatri och socialpsykiatri
[Stockholm] : Borell förlag : [2021] : 330 sidor :
ISBN: 9789198544879
Search the University Library catalogue

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Search the University Library catalogue

Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning
Söderman Lena, Nordlund Mårten
Upplaga 6 : Stockholm : Liber : [2019] : 276 sidor :
ISBN: 9789147126446
Search the University Library catalogue