Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Public health, work-related health and physiotherapy, 18 Credits

Swedish name: Folkhälsa, arbetsrelaterad ohälsa och fysioterapi

This syllabus is valid: 2014-08-25 valid to 2014-12-28 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 3FT401

Credit points: 18

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Physiotherapy: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Physiotherapy

Established by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Physical Trainer Programs, 2014-04-23

Literature

Valid from: 2014 week 35

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
ISBN: 978-91-44-07321-7
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ekblom-Bak Elin
Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden
1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 197 s. :
ISBN: 9789144078052
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arbete och besvär i rörelseorganen : en vetenskaplig värdering av frågor om samband
Hansson Tommy, Westerholm Peter
Solna : Arbetslivsinstitutet : cop. 2001 : 203 s. :
ISBN: 91-7045-610-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Manual mobilization of the joints : joint examination and basic treatment. Volume II The spine
Kaltenborn Freddy M., Evjenth Olaf., Vollowitz Eileen., Kaltenborn Traudi Baldauf.
5th ed. : Oslo : Norli : c2009. : xiv, 337 s. :
ISBN: 9780011992020 (pbk.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
Medin Jennie, Alexanderson Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 180 s. :
ISBN: 91-44-01598-4
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Metoder för att främja fysisk aktivitet : en systematisk litteraturöversikt : mars 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 296 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Fysisk_aktivitet.pdfz Online
ISBN: 978-91-85413-12-6
Search Album, the University Library catalogue

Socialstyrelsen
Folkhälsorapport : 2009

http://www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/Documents/12_Våld.pdf
Mandatory

Theorell Töres
Psykosocial miljö och stress
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 281 s. :
ISBN: 91-44-04193-4
Search Album, the University Library catalogue

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Ekholm Jan (reds.) (Senaste uppl)
Lund : Studentlitteratur : 229 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32242-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04505-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Waddell Gordon
The back pain revolution
2. ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone : 2004 : xiii, 475 s. :
ISBN: 0-443-07227-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 128 s. :
ISBN: 978-91-86885-66-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue