Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Physiotherapy: Work Ability and Rehabilitation in Working Life, 7.5 Credits

Swedish name: Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet

This syllabus is valid: 2020-08-10 valid to 2021-07-25 (newer version of the syllabus exists)

Course code: 3FT923

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Physiotherapy: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements
Occupational Health: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Physiotherapy

Established by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Exercise Physiologist Programmes, 2019-10-16

Literature

Valid from: 2019 week 33

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Ekholm Jan, Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Schüldt Ekholm Kristina
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-91-44-10433-1
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 175 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 9789175553030
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Sammanfattning av SBU:s rapport: Rehabilitering vid långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt : maj 2010 [Elektronisk resurs]
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2010 : 26 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/rehab_smarta_samfattning.pdf
Mandatory

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen (Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015)
Sveriges företagshälsor :
Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015
Mandatory

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hansen Falkdal Annie, Ekvall Ann-Britt, Eklund Ulrika
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2017 : 170 s. :
ISBN: 978-91-7585-454-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Systematiskt arbetsmiljöarbete : en vägledning
Arbetsmiljöverket , Frostberg Carin
2. uppl. : Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 52 s. :
ISBN: 91-7464-412-2
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1)
Arbetsmiljöverket :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/
Mandatory

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) : 2015 :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Mandatory

Metodstöd ADA+ : ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång : planering, uppföljning och stöd
Eskilsson Therese, Lehti Arja, Sturesson Marine, Ståhlnacke Britt-Marie
Umeå : Umeå universitet : [2017] : 48 sidor :
ISBN: 978-91-7601-812-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue