Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Nursing Science - Research Methods and Theories Integrating with Practice, 22.5 Credits

Swedish name: Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning

This syllabus is valid: 2021-01-04 and until further notice

Course code: 3OM339

Credit points: 22.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Nursing: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bache...

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Nursing

Revised by: Programme Council for nursing education, 2020-10-22

Literature

Valid from: 2021 week 1

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11579-5
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147140312
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
9. ed. : Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer : cop. [2017], 2018 : xxii, 442 s. :
ISBN: 978-1-4963-5129-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Öhman Anna
Genusperspektiv på vårdvetenskap
Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 :
https://www.genus.se/nyhet/ny-skrift-om-genus-vard-omsorg-och-rehabilitering-2/pub_-genusperspektiv-pa-vardvetenskap/
Mandatory