Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Dimensions of the Teaching Profession, 22.5 Credits

Swedish name: Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi (VFU)

This syllabus is valid: 2017-08-28 and until further notice

Course code: 6BI020

Credit points: 22.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Science and Mathematics Education

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2017-06-19

Literature

Valid from: 2017 week 34

Reiss Michael J.
Teaching secondary biology
2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
ISBN: 9781444124316 (pbk.)
Search Album, the University Library catalogue

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
ISBN: 9789144090009
Search Album, the University Library catalogue

Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik
Sjøberg Svein, Andersson Sten, Claesdotter Annika, Strömdahl Helge
3., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 544 s. :
ISBN: 9789144053493
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Search Album, the University Library catalogue

Vetenskapliga artiklar med anknytning till biologididaktik tillkommer
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

Valfri lärobok i biologi för gymnasieskolan
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :