"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Visual Art 2a, 15 Credits

Swedish name: Bild 2a

This syllabus is valid: 2021-06-28 and until further notice

Course code: 6ES092

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Creative Studies (Teacher Education)

Revised by: Head of Department of Creative Studies, 2021-07-01

Literature

Valid from: 2021 week 26

A world history of art
Honour Hugh, Fleming John
Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
ISBN: 9781856695848
Search the University Library catalogue

D'Alleva Anne.
Methods & theories of art history
2. [updated] ed. : London : Laurence King : 2012 : vi, 186 p. :
ISBN: 9781856698993
Mandatory
Search the University Library catalogue

Wood Catherine
Performance in contemporary art
London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
ISBN: 9781849763110
Mandatory
Search the University Library catalogue

Chadwick Whitney
Women, Art, and Society
Thames Hudson Ltd : 2020 :
https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
ISBN: 9780500204566
Mandatory
Search the University Library catalogue

I det gemensamma : konst, samhälle, komplexitet
Nyström Anna, Olofsson Anders
Stockholm : Art and Theory Publishing : [2017] : 176 sidor :
ISBN: 9789188031525
Mandatory
Search the University Library catalogue

Practices of looking : an introduction to visual culture
Sturken Marita, Cartwright Lisa
2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
ISBN: 978-0-19-531440-3
Mandatory
Search the University Library catalogue

Marner Anders
Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod
1. uppl. : Umeå : Univ. : 1999 : 396 s. :
ISBN: 91-7191-721-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
Bronäs Agneta, Runebou Niclas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
ISBN: 978-91-44-11387-6
Mandatory
Search the University Library catalogue

Skoglund Elisabet
Konstsamtal, samtalskonst
Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
ISBN: 91-89091-37-X
Mandatory
Search the University Library catalogue

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Mandatory

Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer
Brinck Ingar, Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Signum : 2003 : 199 s. :
ISBN: 91-87896-53-2 (inb.) : 397:00
Search the University Library catalogue

Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Studentlitteratur : 2012 :

Örtegren Hans
Pedagogik riktad till ungdomar : Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 128 s. :