"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Acticity in Developing Rural Schools With ITC, 7.5 Credits

The course is discontinued from 2021-06-09

Swedish name: IT-stödd verksamhetsutveckling för skolor i glesbygd I:2

This syllabus is valid: 2007-08-27 and until further notice

Course code: 6IT024

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Applied Educational Science

Literature

Valid from: 2007 week 34

Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet
Jobring Ove, Carlén Urban, Bergenholtz Josefin
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 237, [2] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32332-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04607-3
Search the University Library catalogue

Den individuella utvecklingsplanen : allmänna råd och kommentarer
Stockholm : Skolverket : 2005 : 17 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1511
ISBN: 91-85009-93-8
Search the University Library catalogue

Dysthe Olga
Dialog, samspel och lärande
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 344 s. :
ISBN: 91-44-04195-0
Search the University Library catalogue

Att arbeta med portfolio : teori, förhållningssätt och praktik
Ellmin Roger, Ellmin Birgitta
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2003 : 236 s. :
ISBN: 91-7205-394-1 (inb.)
Search the University Library catalogue