Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Working in Pre-School, 15 Credits

The course is discontinued from 2021-06-09

Swedish name: Att arbeta i förskola/förskoleklass

This syllabus is valid: 2007-09-03 and until further notice

Course code: 6LÄ025

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: No main field: First cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Applied Educational Science

Literature

 • Valid from: 2009 week 4

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Search the University Library catalogue

  Förskolan : barns första skola!.
  Johansson Eva, Pramling Samuelsson Ingrid, Engberg Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur, 2003 : 200 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04222-1
  Search the University Library catalogue

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Search the University Library catalogue

  Lindahl Marita
  Lärande småbarn.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 184 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-00288-2
  Search the University Library catalogue

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
  ISBN: 91-975584-1-9
  Search the University Library catalogue

  Utbildningsdepartementet
  Läroplan för förskolan Lpfö98.
  Stockholm : Utbildningsdep. Regeringskansliet, 2006 : 16 s. :

  Wahlström Kajsa
  Flickor, pojkar och pedagoger : jämställdhetspedagogik i praktiken
  2. uppl. : Stockholm : Sveriges utbildningsradio (UR) : 2004 : [2], 227, [1] s. :
  ISBN: 91-25-04004-9
  Search the University Library catalogue

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
  Stockholm : Liber, 2000 : 120 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04942-1
  Search the University Library catalogue

  Öhman Margareta
  Den viktiga vardagen : vardagsberättelser och värdegrund
  1. uppl. : Hässelby : Runa : cop. 2006 : 192 s. :
  ISBN: 91-88298-86-8
  Search the University Library catalogue

  Barns samlärande : en forskningsöversikt.
  Williams Pia, Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid, Skolverket
  Stockholm : Statens skolverk : der) : 119 s. :
  ISBN: 91-89314-12-3
  Search the University Library catalogue

  Vad är förskolepedagogik?
  Fagerli Oddvar, Lillemyr Ole Fredrik, Søbstad Frode
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 236 s. :
  ISBN: 91-44-01756-1
  Search the University Library catalogue

  Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Sheridan Sonja
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-01047-8
  Search the University Library catalogue

  Utbildningsdepartmentet (2006)
  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 : http://www.escandinavo.com/download/lpo94swe.pdf
  Stockholm : Skolverket :b Fritze [distributör] : 2006 : 17 s. :
  ISBN: 91-85545-01-5
  Search the University Library catalogue

  VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/studieinformation/pdf/digital_vfuhandbok_08.pdf

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen

 • Valid from: 2009 week 4

  Förskolan : barns första skola!.
  Johansson Eva, Pramling Samuelsson Ingrid, Engberg Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur, 2003 : 200 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04222-1
  Search the University Library catalogue

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Search the University Library catalogue

  Lindahl Marita
  Lärande småbarn.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 184 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-00288-2
  Search the University Library catalogue

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
  ISBN: 91-975584-1-9
  Search the University Library catalogue

  VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/studieinformation/pdf/digital_vfuhandbok_08.pdf

  Wahlström Kajsa
  Flickor, pojkar och pedagoger : jämställdhetspedagogik i praktiken
  2. uppl. : Stockholm : Sveriges utbildningsradio (UR) : 2004 : [2], 227, [1] s. :
  ISBN: 91-25-04004-9
  Search the University Library catalogue

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
  Stockholm : Liber, 2000 : 120 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04942-1
  Search the University Library catalogue

  Öhman Margareta
  Den viktiga vardagen : vardagsberättelser och värdegrund
  1. uppl. : Hässelby : Runa : cop. 2006 : 192 s. :
  ISBN: 91-88298-86-8
  Search the University Library catalogue

  Barns samlärande : en forskningsöversikt.
  Williams Pia, Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid, Skolverket
  Stockholm : Statens skolverk : der) : 119 s. :
  ISBN: 91-89314-12-3
  Search the University Library catalogue

  Vad är förskolepedagogik?
  Fagerli Oddvar, Lillemyr Ole Fredrik, Søbstad Frode
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 236 s. :
  ISBN: 91-44-01756-1
  Search the University Library catalogue

  Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Sheridan Sonja
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-01047-8
  Search the University Library catalogue

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen

 • Valid from: 2008 week 4

  Förskolan : barns första skola!.
  Johansson Eva, Pramling Samuelsson Ingrid, Engberg Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur, 2003 : 200 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04222-1
  Search the University Library catalogue

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Search the University Library catalogue

  Lindahl Marita
  Lärande småbarn.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 184 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-00288-2
  Search the University Library catalogue

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
  ISBN: 91-975584-1-9
  Search the University Library catalogue

  VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/studieinformation/pdf/digital_vfuhandbok_08.pdf

  Wahlström Kajsa
  Flickor, pojkar och pedagoger : jämställdhetspedagogik i praktiken
  2. uppl. : Stockholm : Sveriges utbildningsradio (UR) : 2004 : [2], 227, [1] s. :
  ISBN: 91-25-04004-9
  Search the University Library catalogue

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
  Stockholm : Liber, 2000 : 120 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04942-1
  Search the University Library catalogue

  Öhman Margareta
  Den viktiga vardagen : vardagsberättelser och värdegrund
  1. uppl. : Hässelby : Runa : cop. 2006 : 192 s. :
  ISBN: 91-88298-86-8
  Search the University Library catalogue

  Barns samlärande : en forskningsöversikt.
  Williams Pia, Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid, Skolverket
  Stockholm : Statens skolverk : der) : 119 s. :
  ISBN: 91-89314-12-3
  Search the University Library catalogue

  Vad är förskolepedagogik?
  Fagerli Oddvar, Lillemyr Ole Fredrik, Søbstad Frode
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 236 s. :
  ISBN: 91-44-01756-1
  Search the University Library catalogue

  Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Sheridan Sonja
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-01047-8
  Search the University Library catalogue

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen